v
2014/2015
Gratulujeme :-))
úspechy našich žiakov
 
 
úspechy našich žiakov v mimoškolskej činnosti
 
 
 
Hollého pamätník
 
obvodné kolo/okresné kolo
Hollého pamätník
         vyučujúca: Mgr. Mária Jaurová

Lukáš Poláček 9.B
foto

3. miesto
1. miesto
návrat hore
 
obvodné kolo/okresné kolo
Hollého pamätník
         vyučujúca: Mgr. Anna Hrušovská

Tamara Mišíková 4.A
foto

3. miesto
1. miesto
návrat hore
 
 
 
šport - 2. stupeň
 

okresné kolo/krajské kolo
Školské majstrovstvá
v basketbale ZŠ - žiačky

trénerka: p. Zuzana Žitniaková

Romana Bartová 8.A
Soňa Zelenayová
8.A
Frederika Malá
8.A
Soňa Koleňáková
8.A
Kristína Sadloňová  
8.A
Kristína Halgošová
8.A
Kristína Bažányová
8.A
Patrícia Hlúchová
8.A
Lea Glosová
8.A
Paulína Paulínyová
8.A
Petra Péchyová
8.A
foto

2. miesto
1. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Školské majstrovstvá
v hádzanej ZŠ - žiačky

trénerka: p. Zuzana Žitniaková

Romana Bartová 8.A
Soňa Zelenayová
8.A
Frederika Malá
8.A
Soňa Koleňáková
8.A
Kristína Sadloňová  
8.A
Kristína Halgošová
8.A
Kristína Bažányová
8.A
Patrícia Hlúchová
8.A
Lea Glosová
8.A
Paulína Paulínyová
8.A
Petra Péchyová
8.A
foto

2. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Školské majstrovstvá
vo vybíjanej ZŠ - žiačky

trénerka: p. Zuzana Žitniaková

Karolína Demovičová 6.A
Dominika Demovičová
6.A
Klára Jányová 6.A
Sára Drgoňová
6.A
Nina Nováková  6.A
Veronika Bieliková
6.A
Sabína Lugárová 6.A
Ema Vidličková
6.B
Kristína Haršányiová 6.B
Hana Jakubčeková
5.A
Alžbeta
Galgóciová 7.A
Denisa
Ryšavá 7.A
foto

2. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Atletika - skok do výšky

trénerka: p. Zuzana Žitniaková

Kristína Halgošová 8.A
foto

2. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
cezpoľný beh žiačky

trénerka: p. Zuzana Žitniaková

Kristína Halgošová 8.A
Frederika Malá 8.A
Lea Glosová 8.A
foto

2. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Memoriál Márie Zavarskej

trénerka: p. Zuzana Žitniaková

Romana Bartová 8.A
Soňa Koleňáková
8.A
Kristína Halgošová 8.A
Frederika Malá 8.A
Lea Glosová 8.A
foto

2. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Školské majstrovstvá
v hádzanej ZŠ - žiaci

tréner: Mgr. Richard Matúšek

Erik Hlbocký 8.A
Ľubomír Mago
8.A
Benjamín Igaz
8.A
Dávid Oliva
8.A
Igor Juran  
8.A
Tomáš Dufek
8.B
Samuel Akbar
8.B
Rastislav Bielik
6.A
Martin Krajčovič 6.A
Patrik Kosmál
6.A
Denis Miškovič
6.A
foto

2. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Školské majstrovstvá
v basketbale ZŠ - žiaci

tréner: Mgr. Richard Matúšek

Erik Hlbocký 8.A
Ľubomír Mago
8.A
Benjamín Igaz
8.A
Tomáš Dufek
8.B
Samuel Akbar
8.B
Rastislav Bielik
6.A
Martin Krajčovič 6.A
foto

2. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Školské majstrovstvá
vo futsale ZŠ - žiaci

tréner: Richard Matúšek

Filip Kánik 9.A
Dávid Novák
9.A
Róbert Žifčák
9.B
Andrej Suja
9.B
Roman Planeta
9.B
Tomáš Dufek
8.B
Samuel Akbar
8.B
Denis Miškovič
6.A
foto

2. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Školské majstrovstvá
vo volejbale ZŠ - žiaci

tréner: Mgr. Richard Matúšek

Filip Kánik 9.A
Dávid Novák
9.A
Erik Hlbocký 8.A
Ľubomír Mago
8.A
Benjamín Igaz
8.A
Dávid Oliva
8.A
Samuel Akbar
8.B
Tomáš Dufek
8.B
foto

2. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Atletika - družstvá

tréner: Mgr. Richard Matúšek

Filip Kánik 9.A
Patrik Hrotko
9.A
Alexander Krajčovič 9.A
Martin Kyselica
9.A
Benjamín Igaz
8.A
Tomáš Dufek
8.B
Samuel Akbar
8.B
Rastislav Bielik
6.A
Rastislav Paulíny 5.B
foto

3. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Atletika - vrh guľou

tréner: Mgr. Richard Matúšek

Alexander Krajčovič 9.A
foto

3. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Atletika - beh na 300 m

tréner: Mgr. Richard Matúšek

Martin Kyselica 9.A
foto

3. miesto
návrat hore
 
 
 
Hliadky mladých zdravotníkov
 

regionálne kolo
HMZ II.

vyučujúca: Mgr. Elena Čeligová

Dominika Matúšová 9.B
Alžbeta Galgóciová 7.A
Laura Taligová 7.A
Denisa Ryšavá 7.A
Klára Deáková 7.A
foto

1. miesto
návrat hore
 
 
 
dejepis
 

okresné kolo
Dejepisná olympiáda

vyučujúca: Mgr. Alena Mrnková

Boris Nižnanský 7.B
foto

1. miesto
návrat hore
 
 
 
prírodné vedy
 

okresné kolo
Matematická olympiáda - Z9

vyučujúca: Mgr. Eva Cúciková

Dalibor Drgoň 9.A
foto

3. miesto
návrat hore
 
 
 
ďalšie umelecké súťaže
 

okresné kolo
literárna súťaž
Keď si vymýšľam

vyučujúca: Mgr. Iveta Reptová

Júlia Ďuriníková 7.B
foto

3. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
literárna súťaž
Keď si vymýšľam

vyučujúca: Mgr. Iveta Reptová

Zora Kazimírová 7.B
foto

1. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
literárna súťaž
Strašidelný príbeh

vyučujúca: Mgr. Iveta Reptová

Zora Kazimírová 7.B
foto

3. miesto
návrat hore
 
 
 
šport - 1. stupeň
 

krajské kolo
Gymnastický štvorboj ZŠ - žiačky

trénerka: p. Magda Masárová

Irena Mišíková 5.B
Tamara Mišíková
4.A
Petra Paulínyová 4.A
Lucia Krivošíková
4.A
Zuzana Juráková 3.B
foto

1. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Školské majstrovstvá vo vybíjanej
najmladší žiaci

vyučujúca: Mgr. Jarmila Miháliková, Mgr. Anna Hrušovská, Mgr. Martin Blažek

Lukáš Bachratý 4.A
Peter Vidlička
4.A
Lukáš Sobota 4.A
Adam Supek
4.A
Richard Kalivoda 4.B
Samuel Mečír
4.B
David Blaho
4.B
Adam Bačík
4.B
Šimon Pavlík 4.B
Tomáš Gašparík 3.B
Matej Jančovič
3.B
foto

3. miesto
návrat hore
 

mestské kolo
Športová olympiáda
pre žiakov ZŠ I. st. Tarzan

vyučujúci: Mgr. Jarmila Miháliková, Mgr. Anna Hrušovská, Mgr. Martin Blažek

Tomáš Melicherík 4.A
Peter Vidlička
4.A
Petra Paulínyová 4.A
Adam Supek
4.A
Katarína Sokolovičová 4.B
Zuzana Juráková
3.B
foto

3. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Školská atletická liga

vyučujúce: Mgr. J. Miháliková, Mgr. A. Hrušovská,
Mgr. J. Fridrichová, Mgr. S. Kreutzová, Mgr. E. Repíková

Alex Myšák 1.A
Natália Hrotková 1.B
Jakub Rímeš 2.A
Tamara Belavá
2.A
Nina Bestvinová 3.B

Tomáš Gašparík
3.B
Adam Supek
4.A
Petra Paulínyová
4.A
foto

2. miesto
návrat hore
 
 
 
žiaci úspešní v mimoškolskej činnosti
kickbox

David Malán 8.B - kickbox

Majstrovstvá SR 2015                                   foto

1. miesto
návrat hore
plavanie

František Jablčník 5.B - plávanie

Majstrovstvá SR 2015                                    foto

 

voľný spôsob 800 m, 400m, 200 m a 100 m

1. miesto

znak 200 m a 100 m

1. miesto

štafeta polohové preteky mix 4 x 100 m

1. miesto

voľný spôsob 4 x 100 m

1. miesto

polohové preteky mix 4 x 100 m

2. miesto

ISM Berlín

 

kraul 400 m

1. miesto

kraul 200 m

2. miesto

SPRING PRIX OF Žilina

 

kraul 400 m

1. miesto

polohovka 400 m

1. miesto

kraul 200 m

1. miesto

polohovka 200 m

1. miesto

kraul 100 m

1. miesto

znak 100 m

1. miesto

znak 50 m

1. miesto

ORCA CUP Bratislava

 

kraul 100 m

1. miesto

znak 100 m

1. miesto

polohovka 200 m

2. miesto

znak 50 m

3. miesto
Ocenenie Najhodnotnejší výkon
návrat hore
 

Erik Beňo 6.A - plávanie

Veľká cena mesta Nové Zámky                    foto

 

znak 200 m

2. miesto

znak 100 m

3. miesto
návrat hore
 

Júlia Jablčníková 3.B - plávanie

Majstrovstvá SR 2015 najml. žiakov          foto

 

voľný spôsob 200 m

1. miesto

prsia 100 m

2. miesto

polohové preteky 100 m

2. miesto

polohové preteky 200 m

2. miesto

voľný spôsob 50 m

3. miesto

štafeta voľný spôsob 4 x 50 m

3. miesto

štafeta polohové preteky 4 x 50 m

3. miesto
návrat hore
tanec

Ema Rapavá 5.B - tanec hip hop

Majstrovstvá SR The Next Step                 foto

1. miesto
a
3. miesto
návrat hore
 

Katarína Pekárová 7.B - tanec hip hop

Senecká dúha                                                  foto

1. miesto

Majstrovstvá SR The Next Step

3. miesto
návrat hore
   

Dominika Šlahorová 7.B - tanec orientálny

Medzinárodné majstrovstvá SR Mia festival Praha            foto

2. miesto
návrat hore
 

Patrícia Piešťanská 7.B - spoločenský tanec

  foto

Slovenský pohár v štandardných tancoch 2014, kategória  Junior I.

3. miesto
Majstrovstvá SR v desiatich tancoch, kategória  Junior II. 4. miesto
Majstrovstvá SR v štandardných tancoch, kategória  Junior II. 5. miesto
návrat hore
fotogr  

Samuel Gubi 7.B - fotografovanie

Trnavský objektív 2015                               foto

ocenenie

AMFO 2015 kraj

ocenenie
návrat hore
sport  

Ema Bošnáková 7.B - beh

Hľadáme nových olympionikov 2015 - 600 m          foto

3. miesto

Hľadáme najrýchlejšie dievča - 60 m

3. miesto
návrat hore
wushu  

Petra Paulínyová 4.A - WU SHU

Mladý bojovník                                                foto

 

pretláčanie

1. miesto

majster silného chrbta

1. miesto

majster silnej nohy

2. miesto

zostava majster silného brucha, rúk

3. miesto
návrat hore
   

úspechy

ZŠ - úspechy - súťaže 2014/2015

vítame vás

oznamujeme

pracujeme

bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

mapa stránok

2002/2003  2006/2007  2007/2008  2008/2009  2009/2010  2010/2011
2011/2012  2012/2013  2013/2014  2014/2015
  2015/2016  2016/2017 
2017/1018