2013/2014
 
úspechy našich žiakov
      
úspechy našich žiakov v mimoškolskej činnosti
     
Gratulujeme :-)))
 
 
Hollého pamätník
 
okresné kolo/regionálne kolo
Hollého pamätník
         vyučujúca: Mgr. Anna Hrušovská

Tamara Mišíková 3.A
foto

3. miesto
1. miesto
návrat hore
 
okresné kolo/regionálne kolo
Hollého pamätník
         vyučujúca: Mgr. Elena Repíková

Romana Pánisová 4.B
foto

2. miesto
2. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Hollého pamätník
         vyučujúca: Mgr. Mária Jaurová

Lukáš Poláček 8.B
foto

3. miesto
návrat hore
 
 
 
šport - 2. stupeň
 

okresné kolo
Školské majstrovstvá
v basketbale ZŠ - žiačky

trénerka: p. Zuzana Žitniaková

Romana Bartová 7.A
Soňa Zelenayová
7.A
Frederika Malá
7.A
Soňa Koleňáková
7.A
Kristína Sadloňová  
7.A
Kristína Halgošová
7.A
Kristína Bažányová
7.A
Patrícia Hlúchová
7.A
Lea Glosová
7.A
Paulína Paulínyová
7.A
Petra Péchyová
7.A
Luisa
Martinátová
7.A
foto

1. miesto
návrat hore
 

okresné kolo/krajské kolo
Školské majstrovstvá
vo vybíjanej ZŠ - žiačky

trénerka: p. Zuzana Žitniaková

Viktória Lehotová 3.A
Bianka Iuhaniaková
3.A
Petra Paulínyová 3.A
Ema Gálová
3.A
Karin Sucháčková 4.A
Monika Raceková
4.A
Kristína Orossová 4.A
Lucia Brestovanská
4.B
Ema Rapavá 4.B
Hana Jakubčeková
4.B
Nikola
Bartová 4.B
foto

3. miesto
2. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Atletika - vrh guľou

tréner: Mgr. Richard Matúšek

Dávid Malec 9.A
foto

3. miesto
návrat hore
 
 
 
Hliadky mladých zdravotníkov

 

regionálne kolo
Družstvo mladých zdravotníkov I.

vyučujúca: Mgr. Elena Čeligová

Kristína Krčová 5.B
Sára Mouandová 4.A
Lenka Gombíková 4.A
Karolína Vágovičová 4.A
Natália Bobeková 4.B
foto

1. miesto
návrat hore
 

regionálne kolo
Družstvo mladých zdravotníkov II.

vyučujúca: Mgr. Elena Čeligová

Lucia Sláviková 9.A
Michaela Bažíková 9.A
Diana Gombíková 9.A
Dominika Matúšová 8.B
Alžbeta Galgóciová 6.A
foto

2. miesto
návrat hore
 
 
 
dejepis

 

okresné kolo/krajské kolo
Dejepisná olympiáda

vyučujúca: Mgr. Alena Mrnková

Maximilián Sitta 7.A
foto

3. miesto
2. miesto
návrat hore
 
 
 
prírodné vedy

 

okresné kolo
Matematická olympiáda - Z5

vyučujúca: PaedDr. Michaela Lošonská

Kristína Bažányová 5.B  
foto

1. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Matematická olympiáda - Z6

vyučujúca: PaedDr. Michaela Lošonská

Alan Bohún 6.B  
foto

2. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Matematická olympiáda - Z7

vyučujúca: Mgr. Elena Čeligová

Paulína Belavá 7.B  
foto

3. miesto
návrat hore
 
 
 
výtvarné umenie

 

okresné kolo
MAXimálne zelená planéta

vyučujúca: Mgr. Ľubica Kaššovicová

Pavlína Belavá 7.B
Zuzana Kožányiová
7.B
Dominika Malánová
7.B
Marcela Rišková 7.B
foto

1. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Animal Planet

vyučujúca: Mgr. Ľubica Kaššovicová

Lucia Rakovská 8.A
foto

1. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Moja Trnava

vyučujúca: Mgr. Ľubica Kaššovicová

Lucia Sláviková 9.A
foto

1. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Jesenná láska

vyučujúca: Mgr. Ľubica Kaššovicová

Izabela Pažítková 8.A
foto

1. miesto
návrat hore
 
 
 
ďalšie umelecké súťaže

 

okresné kolo
literárna súťaž
Prvosienky

vyučujúca: Mgr. Elena Repíková

Daniel Tarabík 4.B
foto

1. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
literárna súťaž
Prvosienky

vyučujúca: Mgr. Iveta Reptová

Natália Obrátilová 8.A
foto

1. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
literárna súťaž
Letný príbeh

vyučujúca: Mgr. Mária Jaurová

Ľuboš Teyerl 9.A
foto

1. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
literárna súťaž
Keď si vymýšľam

vyučujúca: Mgr. Iveta Reptová

Kristína Kováčová 8.A
foto

2. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
literárna súťaž
Čaro Vianoc

vyučujúca: Mgr. Mária Jaurová

Roman Planeta 8.B
foto

2. miesto
 

okresné kolo
literárna súťaž
Čaro Vianoc

vyučujúca: Mgr. Mária Jaurová

Sára Minarovičová 8.B
foto

3. miesto
návrat hore
 
 
 
šport - 1. stupeň

 

krajské kolo
Gymnastický štvorboj ZŠ - žiačky

trénerka: p. Magda Masárová

Petra Paulínyová 3.A
Tamara Mišíková
3.A
Nina Bestvinová 2.B
Ema Čambálová
2.B
Zuzana Juráková 2.B
foto

1. miesto
návrat hore
 

mestské kolo
Športová olympiáda
pre žiakov ZŠ 1. st. Tarzan

vyučujúce: Mgr. Jarmila Miháliková, Mgr. Anna Hrušovská, Mgr. Elena Repíková

Hana Jakubčeková 4.B
Rastislav Paulíny
4.B
Nikola Bártová 4.B
Lukáš Morvay
4.B
Adam Supek
3.A
Nina Bestvinová
2.B
foto

3. miesto
návrat hore
 
 
 
žiaci úspešní v mimoškolskej činnosti
 

Kristína Madarásová 9.A - bikros

Kontr. závod repr. ČR 2014                        foto

2. miesto

Európsky pohár, Belgicko 2014

7. miesto
Majstrovstvá Európy, Belgicko 2013

5. miesto

Európsky pohár Pardubice 2013 1. a 2.
Majstrovstvá Európy, Rakúsko 2011 3. miesto
Majstrovstvá Európy, Francúzsko 2010

3. miesto

Majstrovstvá Európy, Dánsko 2009 2. miesto
Majstrovstvá Európy, Nemecko 2008 2. miesto
návrat hore
 

úspechy

ZŠ - úspechy - súťaže 2013/2014

vítame vás

oznamujeme

pracujeme

bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

mapa stránok

2002/2003  2006/2007  2007/2008  2008/2009  2009/2010  2010/2011
2011/2012  2012/2013  2013/2014  2014/2015
  2015/2016  2016/2017 
2017/1018