Vedenie školy                                                                               aprobácia
1.  Mgr.  Benedikovičová  Emília  riaditeľka školy   1. stupeň ZŠ
2.  Mgr.  Hrnčíriková  Mária  štat. zástupkyňa  SJL,OBN,ETV
3.  Mgr.  Hrušovská  Anna  zástupkyňa  1. stupeň ZŠ

Služby vedenia pre rodičov a verejnosť

Po  Mgr.  Hrnčíriková Mária

do 16,00 hod.

Ut  Mgr.  Hrušovská Anna
St  Mgr.  Hrnčíriková Mária
Št  Mgr.  Hrušovská Anna
Pi

     Mgr.

 Benedikovičová

Emília

 Pedagogickí pracovníci                                                            aprobácia

4.  Mgr.  Bergmannová  Viera    učiteľka  1. stupeň ZŠ
5.  Mgr.  Blažek  Martin    učiteľ 1. stupeň ZŠ
6.

 Mgr.

 Fridrichová  Júlia    učiteľka  1. stupeň ZŠ
7.  Mgr.  Kolláriková  Jarmila    učiteľka  1. stupeň ZŠ
8.  Mgr.  Kostolanská  Zuzana    učiteľka  1. stupeň ZŠ
9.  Mgr.  Kreutzová  Slavomíra    učiteľka  1. stupeň ZŠ
10.  Mgr.  Miháliková  Jaroslava    učiteľka  1. stupeň ZŠ
11.  Mgr.  Minarovská  Veronika     učiteľka  1. stupeň ZŠ
12.  Mgr.  Repíková  Elena      učiteľka  1. stupeň ZŠ
13. Mgr.  Bačová  Jana    učiteľka MAT/FYZ
14.  Mgr.  Beňadiková  Barbora    učiteľka  ANJ/MAT
15.  Mgr.  Beníčková  Zuzana PhD.  učiteľka  ANJ/CHE
16. Mgr.  Borodáčová  Renáta    učiteľka GEG/ETV
17.  Mgr.  Búbelová  Zuzana    učiteľka MAT/BIO
18. Mgr.  Jaura  Mária      učiteľka SJL/OBN/ETV
19.  Mgr.  Kaššovicová  Ľubica    učiteľka  SJL/VYV
20. PaedDr.  Koleničová  Lucia    učiteľka BIO/CHE
21.  Mgr.  Kostecký   Kristián    farár NBV a.v.
22.  Ing.  Krivičková  Gabriela    učiteľka  NBV
23. PaedDr.  Lošonská  Michaela    učiteľka  MAT/FYZ
24.  Mgr.  Matúšek  Richard    učiteľ  TSV
25. Mgr.  Nováková  Oľga    učiteľka ANJ
26. Mgr.  Ondicová  Alena    pedag. asist.  
27. Mgr.  Opálková  Martina    učiteľka  SJL/FRJ
28.  Mgr.  Reptová  Iveta    učiteľka  SJL/OBN
29.

Mgr.

 Švihoríková  Soňa    učiteľka  ANJ
30.  Mgr.  Tarabíková  Ľubica    učiteľka NEJ/DEJ
31.

p.

 Chmelárová  Klára     vychovávateľka   
32.

p.

 Kelcová  Alexandra     vychovávateľka   
33.

p.

 Nádaská  Tatiana    vychovávateľka   
34.

p.

 Remenárová  Gabriela     vychovávateľka   
35.  Mgr.  Vojtechová  Andrea     vychovávateľka   
36.

p.

 Žitniaková  Zuzana    vychovávateľka   
37.  PhDr.  Bohunická  Magdaléna    psychologička   

návrat hore

trieda

 triedny učiteľ

zastupujúci triedny učiteľ

1.A Mgr. Repíková Elena

-

1.B Mgr. Kolláriková Jarmila

-

1.C Mgr. Minarovská Veronika  
2.A Mgr. Fridrichová Júlia

-

2.B Mgr. Kostolanská Zuzana

-

3.A Mgr. Bergmannová Viera

-

3.B Mgr. Miháliková Jaroslava

-

4.A Mgr. Kreutzová Slavomíra

-

4.B Mgr. Blažek Martin

-

5.A Mgr. Švihoríková Soňa Mgr. Kaššovicová Ľubica
5.B Mgr. Beňadiková Barbora
6.A Mgr. Búbelová Zuzana Mgr. Nováková Oľga
6.B Mgr. Borodáčová Renáta
7.A Mgr. Opálková Martina Mgr. Beníčková Zuzana, PhD.
7.B Mgr. Bačová Jana
8.A Mgr. Jaura Mária PaedDr. Koleničová Lucia
8.B Mgr. Reptová Iveta
9.A Mgr. Matúšek Richard Mgr. Tarabíková Ľubica
9.B PaedDr. Lošonská Michaela

návrat hore

ZŠ - pracujeme - učitelia
pracujeme - nepedagogickí pracovníci
triednictvo

galéria

2017/2018

pracujeme

vítame vás

oznamujeme

pracujeme

bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

mapa stránok

triednictvo 2017/2018