Vedenie školy                                                                               aprobácia
1.  Mgr.  Benedikovičová  Emília  riaditeľka školy   1. stupeň ZŠ
2.  Mgr.  Hrnčíriková  Mária  štat. zástupkyňa  SJL,OBN,ETV
3.  Mgr.  Hrušovská  Anna  zástupkyňa  1. stupeň ZŠ

Služby vedenia pre rodičov a verejnosť

Po  Mgr.  Hrnčíriková Mária

do 16,00 hod.

Ut  Mgr.  Hrušovská Anna
St  Mgr.  Hrnčíriková Mária
Št  Mgr.  Hrušovská Anna
Pi

     Mgr.

 Benedikovičová

Emília

 Pedagogickí pracovníci                                                            aprobácia

4.  Mgr.  Bergmannová  Viera    učiteľka  1. stupeň ZŠ
5.  Mgr.  Blažek  Martin    učiteľ 1. stupeň ZŠ
6.

 Mgr.

 Fridrichová  Júlia    učiteľka  1. stupeň ZŠ
7.  Mgr.  Kolláriková  Jarmila    učiteľka  1. stupeň ZŠ
8.  Mgr.  Kostolanská  Zuzana    učiteľka  1. stupeň ZŠ
9.  Mgr.  Kreutzová  Slavomíra    učiteľka  1. stupeň ZŠ
10.  Mgr.  Miháliková  Jaroslava    učiteľka  1. stupeň ZŠ
11.  Mgr.  Repíková  Elena      učiteľka  1. stupeň ZŠ
12. Mgr.  Bačová  Jana    učiteľka MAT/FYZ
13.  Mgr.  Beníčková  Zuzana PhD.  učiteľka  ANJ/CHE
14. Mgr.  Borodáčová  Renáta    učiteľka GEG/BIO
15.  Mgr.  Búbelová  Zuzana    učiteľka MAT/BIO
16. Mgr.  Gabrielová  Martina    učiteľka ANJ
17. Mgr.  Hargaš  Rastislav    zborový farár NBV
18.  Mgr.  Jaurová  Mária      učiteľka  SJL/OBN/ETV
19.  Mgr.  Kaššovicová  Ľubica    učiteľka SJL/VYV
20.  PaedDr.  Koleničová  Lucia    učiteľka BIO/CHE
21.  Ing.  Krivičková  Gabriela    učiteľka  NBV
22. PaedDr.  Lošonská  Michaela    učiteľka  MAT/FYZ
23.  Mgr.  Matúšek  Richard    učiteľ  TSV
24. Mgr.  Nováková  Oľga    učiteľka ANJ
25. Mgr.  Opálková  Martina    učiteľka  SJL/FRJ
26.  Mgr.  Reptová  Iveta    učiteľka  SJL/OBN
27.

Mgr.

 Švihoríková  Soňa    učiteľka  ANJ
28.  Mgr.  Tarabíková  Ľubica    učiteľka NEJ/DEJ
29.

p.

 Chmelárová  Klára     vychovávateľka   
30.

p.

 Kelcová  Alexandra     vychovávateľka   
31.

p.

 Nádaská  Tatiana    vychovávateľka   
32.

p.

 Remenárová  Gabriela     vychovávateľka   
33.  Mgr.  Vojtechová  Andrea     vychovávateľka   
34.

p.

 Žitniaková  Zuzana    vychovávateľka   
35.  PhDr.  Bohunická  Magdaléna    psychologička   

Pracovníci na MD                                                                         aprobácia

36.  Mgr.  Beňadiková  Barbora    učiteľka  ANJ/MAT
 

návrat hore

trieda

 triedny učiteľ

zastupujúci triedny učiteľ

1.A Mgr. Fridrichová Júlia

-

1.B Mgr. Kostolanská Zuzana

-

2.A Mgr. Bergmannová Viera

-

2.B Mgr. Miháliková Jaroslava

-

3.A Mgr. Kreutzová Slavomíra

-

3.B Mgr. Repíková Elena

-

4.A Mgr. Blažek Martin

-

4.B Mgr. Kolláriková Jarmila

-

5.A Mgr. Búbelová Zuzana Mgr. Kaššovicová Ľubica
5.B Mgr. Borodáčová Renáta
6.A Mgr. Opálková Martina Mgr. Beníčková Zuzana, PhD.
6.B Mgr. Bačová Jana
7.A Mgr. Jaurová Mária Mgr. Nováková Oľga
7.B Mgr. Reptová Iveta
8.A Mgr. Matúšek Richard Mgr. Gabrielová Martina
8.B PaedDr. Lošonská Michaela
9.A Mgr. Švihoríková Soňa Mgr. Tarabíková Ľubica
9.B PaedDr. Koleničová Lucia

návrat hore

ZŠ - pracujeme - učitelia
pracujeme - nepedagogickí pracovníci
triednictvo

galéria

2016/2017

pracujeme

vítame vás

oznamujeme

pracujeme

bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

mapa stránok

triednictvo 2016/2017