február

 
marec
 
apríl
 
máj
 
jún

september

 
október
 
november
 
december
 
január

ZŠ - pracujeme - plány


PRÁZDNINY

 ŠKOLSKÝ KALENDÁR

pracujeme
aktualizovanie stránky urobíte cez kláves F5
(nutnosť aktualizovania stránky závisí od nastavenia prehliadača vo Vašom počítači)

vítame vás

oznamujeme

pracujeme

bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

mapa stránok

Školský vzdelávací program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jún 2018

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

1. MDD všetci žiaci triedni učitelia
2. Výlet Zveropark Žarnovica, 6. roč. 1.6. Mgr. Búbelová, Mgr. Borodáčová
3. Výlet Energoland Mochovce, 8.B, 9.B 1.6. Mgr. Reptová, PaedDr. Lošonská
4. Výlet Viedeň, 8. a 9. roč. 4.6. Mgr. Švihoríková, Mgr. Beňadiková, Mgr. Borodáčová, Mgr. Reptová
5. Dopravné ihrisko Galanta, 1. ročník 5.6. Mgr. Repíková, Mgr. Kolláriková,
Mgr. Minarovská
6. Školský výlet Piešťany, 3. ročník 6.6. Mgr. Bergmannová, Mgr. Miháliková
7. Partnerské vzťahy - CPPPaP, 9. ročník 6.6. PhDr. Bohunická, triedni učitelia
8. Školský výlet Bratislava, 2. ročník 7.6. Mgr. Fridrichová, Mgr. Kostolanská
9. Školský výlet Malkia Park, Orechová Potôň 8.6., 5. ročník Mgr. Švihoríková, Mgr. Beňadiková
10. Dopravné ihrisko Trnava, 4. ročník 11.6. Mgr. Kreutzová, Mgr. Blažek
11. Dopravné ihrisko Trnava, 2. ročník 12.6. Mgr. Fridrichová, Mgr. Kostolanská
12. Exkurzia Carnuntum, 6. ročník 13.6. Mgr. Borodáčová, Mgr. Búbelová
13. Školský výlet Katarínka, 7.A 14.6. Mgr. Opálková, Mgr. Kaššovicová
14. Výstupné previerky SJL 5. a 8. roč. Mgr. Hrnčíriková
15. Výstupné previerky MAT 5. a 8. roč. Mgr. Beňadiková
16. Výstupné previerky SJL, MAT 4. ročník Mgr. Hrušovská
17. Klasifikácia prospechu, dochádzky
a správania za 2. polrok šk. roka 2017/2018
21.6. vedenie školy, triedni učitelia
18. Vyhodnotenie plánu práce
za šk. rok 2017/2018
29.6. vedenie školy
       

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
máj 2018

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

1. Hospitačná činnosť máj vedenie školy
2. Deň matiek 10.5. Mgr. Hrušovská, Mgr. Miháliková,
Mgr. Vojtechová, Mgr. Kostolanská
3. Triedne rodičovské združenia 2.-10.5. triedni učitelia
4. Škola v prírode - Čičmany - 4. roč. 21.-26.5. Mgr. Blažek, Mgr. Kreutzová,
Mgr. Hrušovská
5. UNICEF - Modrý gombík máj Mgr. Jaura, Mgr. Opálková
6. Exkurzia - Prietrž, Bradlo - 7. roč. 31.5. Mgr. Koleničová
7. Exkurzia - Hrubá Borša, Jelka, Kostolná pri Dunajci 29.5., 6. roč. Mgr. Koleničová
8. Výlet - Bojná, 1. roč. 31.5. Mgr. Repíková, Mgr. Kolláriková,
Mgr. Minarovská
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
apríl 2018

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

1. Zápis do 1. ročníka 5.4.-6.4. vedenie školy, Mgr. Hrušovská,
učitelia 1. st.
2. Vybíjaná žiačky - okres 10.4. Mgr. Žitniaková
3. Deň narcisov 13.4. Mgr. Jaura, Mgr. Opálková
4. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov
za 3. štvrťrok 2017/2018
23.4. vedenie školy, triedni učitelia
5. Projekt zdravý chrbátik 26.4. vedenie školy, učitelia 1. st.
6. Deň Zeme 26.4. vedenie školy, PaedDr. Lošonská
7. Noc s knihou 27.4. Mgr. Repíková, Mgr. Kolláriková,
Mgr. Opálková
8. Talentmánia 28.4. Mgr. Kostolanská
9. Jarný zber papiera 30.4.-11.5. Mgr. Bergmannová
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
marec 2018

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

1. Hospitačná činnosť marec vedenie školy
2. Jarná výzdoba marec vychovávateľky ŠKD
3. Prevencia šikany, 3. a 4. ročník 13. - 15.3. šk. psychologička, vedenie školy
4. Pytagoriáda 13. a 14.3. Mgr. Blažek, Mgr. Búbelová
5. Čitateľský maratón, 1. ročník marec Mgr. Repíková, Mgr. Kolláriková,
Mgr. Minarovská
6. Marec - mesiac knihy, Zbierka kníh, 1. stupeň marec triedni učitelia
7. Obvodné kolo Hollého pamätník 13. a 14.3. Mgr. Reptová, Mgr. Kostolanská
8. Deň učiteľov 16.3. vedenie školy, Mgr. Repíková
9. Deň otvorených dverí, 1. stupeň 19.3. Mgr. Miháliková, Mgr. Hrušovská
10. Komunikácia a riešenie konfliktov - CPPPaP 20.3., 7. roč. šk. psychologička, triedni učitelia
11. Testovanie 9 - 9. ročník 21. marec Mgr. Hrnčíriková
12. Zážitkové vyučovanie - ANJ, 6.A marec Mgr. Beňadiková
13. Zážitkové vyučovanie - ANJ, 3. a 4. ročník marec Mgr. Nováková
14. Veľkonočné prázdniny 29.3. - 3.4. triedni učitelia
15. Plavecký výcvik 14.3. - 17.5. Mgr. Bergmannová, Mgr. Miháliková
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
február 2018

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

1. Hospitačná činnosť február vedenie školy
2. Okresné kolo Dejepisnej olympiády 15.2. Mgr. Tarabíková, p. Kelcová
3. Fest Hry, 3.-5. roč. 16.2. triedni učitelia
4. Otvorená hodina pre deti v MŠ v Jame 19.2.; 1. roč. vedenie školy, triedni učitelia
5. Komunikácia a riešenie konfliktov - CPPPaP 21.2.; 8. roč. šk. psychologička, triedni učitelia
6. Hollého pamätník, 5.-9. roč. 26. a 28.2. učitelia SJL
7. Zážitkové vyučovanie - ANJ 5.B, 6.A, 7. roč. Mgr. Beňadiková, Mgr. Švihoríková
8. Zážitkové vyučovanie - FRJ 9. roč. Mgr. Opálková
9. Deň sv. Valentína - ANJ 4.-9. roč. Mgr. Nováková
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
január 2018

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

1. Riaditeľské previerky SJL, MAT 4. roč. Mgr. Blažek, Mgr. Kreutzová, vedenie školy
2. Riaditeľské previerky SJL, MAT 8. a 9. roč. učitelia SJL a MAT v jednotlivých ročníkoch, vedenie školy
3. Zážitkové vyučovanie - V reštaurácii 6.A Mgr. Beňadiková
4. Triedne rodičovské združenia 15.-16.1. vedenie školy, triedni učitelia
5. LVVK, 7. roč.

20.-26.1.

Mgr. Matúšek, Mgr. Kostolanská

6. Školská fotografická súťaž január Mgr. Borodáčová
7. Klasifikácia prospechu, dochádzky
a správania za 1. polrok šk. roka 2017/2018
29.1. vedenie školy, triedni učitelia
8. Vydávanie odpisov vysvedčenia 31.1. vedenie školy, triedni učitelia
9. Karneval 1.2. vychov. ŠKD, triedni uč. 1. stupňa
10. Polročné prázdniny 2.2. triedni učitelia
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
december 2017

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

1. Prevencia závislostí a rizik. správ. - CPPPaP 1.12.; 4.AB šk. psychologička, triedni učitelia
2. Rozvoj harmonickej osobnosti - CPPPaP 4.12.; 3.AB šk. psychologička, triedni učitelia
3. Mikulášske divadelné predstavenie, 1. stupeň 6.12. triedni učitelia, p. Chmelárová
4. Slávnostné otvorenie športového areálu 6.12. vedenie školy
5. Mikulášske posedenie 8.12. Mgr. Benedikovičová, Mgr. Repíková
6. Pytagoriáda, 3.-5. roč., 6.-8. roč. 13.12., 14.12. Mgr. Blažek, Mgr. Beňadiková,
Mgr. Búbelová
7. Beseda so spisovateľkou, 5.AB 19.12. Mgr. Hrnčíriková, Mgr. Reptová
8. Vianočná šou, 3.-4. roč. 19.12. Mgr. Miháliková, Mgr. Matúšek, triedni učitelia 3.AB, 4.B
9. Olympiáda NEJ - školské kolo december Mgr. Tarabíková
10. Olympiáda ANJ - školské kolo december vyučujúce ANJ
11. Olympiáda FRJ - školské kolo, 8.-9. r. december Mgr. Opálková
12. Vianočné zvyky a tradície, 5.A, 7.AB december Mgr. Švihoríková, Mgr. Beňadiková
13. Predvianočné tvorivé dielne na radnici, ŠKD 5. a 12.12. Mgr. Vojtechová, p. Nádaská,
p. Kelcová, p. Chmelárová
14. Divadelné predstavenie, ŠKD 18.12. vychovávateľky ŠKD
15. Vianočné besiedky december triedni učitelia, vychovávateľky ŠKD
16. Vianočná výzdoba školy december vychovávateľky ŠKD
17. Vianočné prázdniny 23.12.-5.1. vedenie školy, triedni učitelia
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 

november 2017

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

1. Výchovný koncert 2.11. vedenie školy, triedni učitelia
2. Zber papiera 23.10. - 3.11. Mgr. Bergmannová
3. Majstrovstvá okresu - vybíjaná - najmladší žiaci, dohrávky 6.11.; 3. a 4. ročník Mgr. Kreutzová
4. Rozvoj harmonickej osobnosti - CPPPaP 15. a 20.11.; 3.AB šk. psychologička, triedni učitelia
5. Komunikácia a riešenie probl. - CPPPaP 15.11.; 6.A šk. psychologička, Mgr. Búbelová
6. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov
za 1. štvrťrok 2017/2018
20.11. vedenie školy, triedni učitelia
7. Testovanie 5 - 2017 22.11. Mgr. Hrnčíriková, Mgr. Reptová,
Mgr. Bačová, Mgr. Beňadiková
8. Triedne rodičovské združenia 27. a 28.11. vedenie školy, triedni učitelia
9. Adopcia úľu november Mgr. Borodáčová, Mgr. Tarabíková
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
október 2017

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

1.

Plenárne rodičovské združenia

2.10.

vedenie školy, triedni učitelia

2. Stretnutie s Veľkou Moravou - exkurzia 10.10. Mgr. Jaura, Mgr. Tarabíková
3. Mineralogické múzeum, baňa - B. Štiavnica 12.10. PaedDr. Koleničová, Mgr. Reptová
4. Rozvoj harmonickej osobnosti - CPPPaP 9. a 23.10., 3.roč. šk. psychologička, triedni učitelia
5. Adaptácia žiakov na 2. stupni - CPPPaP - 5. roč. 10.,13.,24.,25.10.; šk. psychologička, triedni učitelia
6. Komunikácia a riešenie problémov - CPPPaP 25.10.; 6. roč. šk. psychologička, triedni učitelia
7. Múzeum holokaustu Sereď 26.10. Mgr. Tarabíková
8. Zber papiera 23.10. - 3.11. Mgr. Bergmannová
9. Planetárium Hlohovec 4.A,B Mgr. Kreutzová, Mgr. Blažek
10. Divadelné predstavenie v ANJ, DJP TT 5. až 9. roč. učitelia ANJ
11. Divadelné predstavenie, DJP TT   Mgr. Opálková
12. Riaditeľské previerky SJL a MAT 4. roč. vedenie školy, Mgr. Kreutzová,
Mgr. Blažek
13. Riaditeľské previerky SJL a MAT 5. a 9. roč. vedenie školy, učitelia SJL a MAT
v jednotlivých ročníkoch
14. Plávanie - zdokonaľovací kurz 4. roč. 20.9. až 29.11. Mgr. Blažek
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore