február

 
marec
 
apríl
 
máj
 
jún

september

 
október
 
november
 
december
 
január

ZŠ - pracujeme - plány


PRÁZDNINY

 ŠKOLSKÝ KALENDÁR

pracujeme
aktualizovanie stránky urobíte cez kláves F5
(nutnosť aktualizovania stránky závisí od nastavenia prehliadača vo Vašom počítači)

vítame vás

oznamujeme

pracujeme

bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

mapa stránok

Školský vzdelávací program

 
Vyhodnocovacia správa za šk. rok 2016/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jún 2017

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
       

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
máj 2017

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
apríl 2017

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
marec 2017

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
február 2017

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
január 2017

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
december 2016

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 

november 2016

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

1. Výchovný koncert 2.11. vedenie školy, triedni učitelia
2. Zber papiera 23.10. - 3.11. Mgr. Bergmannová
3. Majstrovstvá okresu - vybíjaná - najmladší žiaci, dohrávky 6.11.; 3. a 4. ročník Mgr. Kreutzová
4. Rozvoj harmonickej osobnosti - CPPPaP 15. a 20.11.; 3.AB šk. psychologička, triedni učitelia
5. Komunikácia a riešenie probl. - CPPPaP 15.11.; 6.A šk. psychologička, Mgr. Búbelová
6. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok 2018/2018 20.11. vedenie školy, triedni učitelia
7. Testovanie 5 - 2017 22.11. Mgr. Hrnčíriková, Mgr. Reptová,
Mgr. Bačová, Mgr. Beňadiková
8. Triedne rodičovské združenia 27. a 28.11. vedenie školy, triedni učitelia
9. Adopcia úľu november Mgr. Borodáčová, Mgr. Tarabíková
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
október 2016

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

1.

Plenárne rodičovské združenia

2.10.

vedenie školy, triedni učitelia

2. Stretnutie s Veľkou Moravou - exkurzia 10.10. Mgr. Jaura, Mgr. Tarabíková
3. Mineralogické múzeum, baňa - B.Štiavnica 12.10. PaedDr. Koleničová, Mgr. Reptová
4. Rozvoj harmonickej osobnosti - CPPPaP 9. a 23.10., 3.roč. šk. psychologička, triedni učitelia
5. Adaptácia žiakov na 2. stupni - CPPPaP - 5. roč. 10.,13.,24.,25.10.; šk. psychologička, triedni učitelia
6. Komunikácia a riešenie problémov - CPPPaP 25.10.; 6. roč. šk. psychologička, triedni učitelia
7. Múzeum holokaustu Sereď 26.10. Mgr. Tarabíková
8. Zber papiera 23.10. - 3.11. Mgr. Bergmannová
9. Planetárium Hlohovec 4.A,B Mgr. Kreutzová, Mgr. Blažek
10. Divadelné predstavenie v ANJ, DJP 5. až 9. roč. učitelia ANJ
11. Divadelné predstavenie, DJP   Mgr. Opálková
12. Riaditeľské previerky SJL a MAT 4. roč. vedenie školy, Mgr. Kreutzová,
Mgr. Blažek
13. Riaditeľské previerky SJL a MAT 5. a 9. roč. vedenie školy, učitelia SJL a MAT
v jednotlivých ročníkoch
14. Plávanie - zdokonaľovací kurz 4. roč. 20.9. až 29.11. Mgr. Blažek
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore