február

 
marec
 
apríl
 
máj
 
jún

september

 
október
 
november
 
december
 
január

ZŠ - pracujeme - plány


PRÁZDNINY

 ŠKOLSKÝ KALENDÁR

pracujeme
aktualizovanie stránky urobíte cez kláves F5
(nutnosť aktualizovania stránky závisí od nastavenia prehliadača vo Vašom počítači)

vítame vás

oznamujeme

pracujeme

bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

mapa stránok

Školský vzdelávací program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jún 2018

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
       

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
máj 2018

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
apríl 2018

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
marec 2018

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
február 2018

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

1. Hospitačná činnosť február vedenie školy
2. Okresné kolo Dejepisnej olympiády 15.2. Mgr. Tarabíková, p. Kelcová
3. Fest Hry 16.2., 3.-5. roč. triedni učitelia
4. Otvorená hodina pre deti v MŠ v Jame 19.2.; 1. roč. vedenie školy, triedni učitelia
5. Komunikácia a riešenie konfliktov - CPPPaP 21.2.; 8. roč. šk. psychologička, triedni učitelia
6. Hollého pamätník, 5.-9. roč. 26. a 28.2. učitelia SJL
7. Zážitkové vyučovanie - ANJ 5.B, 6.A, 7. roč. Mgr. Beňadiková, Mgr. Švihoríková
8. Zážitkové vyučovanie - FRJ 9. roč. Mgr. Opálková
9. Deň sv. Valentína - ANJ 4.-9. roč. Mgr. Nováková
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
január 2018

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

1. Riaditeľské previerky SJL, MAT 4. roč. Mgr. Blažek, Mgr. Kreutzová, vedenie školy
2. Riaditeľské previerky SJL, MAT 8. a 9. roč. učitelia SJL a MAT v jednotlivých ročníkoch, vedenie školy
3. Zážitkové vyučovanie - V reštaurácii 6.A Mgr. Beňadiková
4. Triedne rodičovské združenia 15.-16.1. vedenie školy, triedni učitelia
5. LVVK

20.-26.1., 7. roč.

Mgr. Matúšek, Mgr. Kostolanská

6. Školská fotografická súťaž január Mgr. Borodáčová
7. Klasifikácia prospechu a správania za 1. polrok šk. roka 2017/2018 29.1. vedenie školy, triedni učitelia
8. Vydávanie odpisov vysvedčenia 31.1. vedenie školy, triedni učitelia
9. Karneval 1.2. vychov. ŠKD, triedni uč. 1. stupňa
10. Polročné prázdniny 2.2. triedni učitelia
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
december 2017

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

1. Prevencia závislostí a rizik. správ. - CPPPaP 1.12.; 4.AB šk. psychologička, triedni učitelia
2. Rozvoj harmonickej osobnosti - CPPPaP 4.12.; 3.AB šk. psychologička, triedni učitelia
3. Mikulášske divadelné predstavenie 6.12.; 1. stupeň triedni učitelia, p. Chmelárová
4. Slávnostné otvorenie športového areálu 6.12. vedenie školy
5. Mikulášske posedenie 8.12. Mgr. Benedikovičová, Mgr. Repíková
6. Pytagoriáda 13.12.; 3.-5. roč.
14.12.; 6.-8. roč.
Mgr. Blažek, Mgr. Beňadiková,
Mgr. Búbelová
7. Beseda so spisovateľkou 19.12., 5.AB Mgr. Hrnčíriková, Mgr. Reptová
8. Vianočná šou 19.12.; 3.-4. roč. Mgr. Miháliková, Mgr. Matúšek, triedni učitelia 3.AB, 4.B
9. Olympiáda NEJ - školské kolo december Mgr. Tarabíková
10. Olympiáda ANJ - školské kolo december vyučujúce ANJ
11. Olympiáda FRJ - školské kolo december, 8.-9. r. Mgr. Opálková
12. Vianočné zvyky a tradície dec., 5.A, 7.AB Mgr. Švihoríková, Mgr. Beňadiková
13. Predvianočné tvorivé dielne na radnici 5. a 12.12., ŠKD Mgr. Vojtechová, p. Nádaská,
p. Kelcová, p. Chmelárová
14. Divadelné predstavenie 18.12., ŠKD vychovávateľky ŠKD
15. Vianočné besiedky december triedni učitelia, vychovávateľky ŠKD
16. Vianočná výzdoba školy december vychovávateľky ŠKD
17. Vianočné prázdniny 23.12.-5.1. vedenie školy, triedni učitelia
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 

november 2017

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

1. Výchovný koncert 2.11. vedenie školy, triedni učitelia
2. Zber papiera 23.10. - 3.11. Mgr. Bergmannová
3. Majstrovstvá okresu - vybíjaná - najmladší žiaci, dohrávky 6.11.; 3. a 4. ročník Mgr. Kreutzová
4. Rozvoj harmonickej osobnosti - CPPPaP 15. a 20.11.; 3.AB šk. psychologička, triedni učitelia
5. Komunikácia a riešenie probl. - CPPPaP 15.11.; 6.A šk. psychologička, Mgr. Búbelová
6. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok 2018/2018 20.11. vedenie školy, triedni učitelia
7. Testovanie 5 - 2017 22.11. Mgr. Hrnčíriková, Mgr. Reptová,
Mgr. Bačová, Mgr. Beňadiková
8. Triedne rodičovské združenia 27. a 28.11. vedenie školy, triedni učitelia
9. Adopcia úľu november Mgr. Borodáčová, Mgr. Tarabíková
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
október 2017

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

1.

Plenárne rodičovské združenia

2.10.

vedenie školy, triedni učitelia

2. Stretnutie s Veľkou Moravou - exkurzia 10.10. Mgr. Jaura, Mgr. Tarabíková
3. Mineralogické múzeum, baňa - B.Štiavnica 12.10. PaedDr. Koleničová, Mgr. Reptová
4. Rozvoj harmonickej osobnosti - CPPPaP 9. a 23.10., 3.roč. šk. psychologička, triedni učitelia
5. Adaptácia žiakov na 2. stupni - CPPPaP - 5. roč. 10.,13.,24.,25.10.; šk. psychologička, triedni učitelia
6. Komunikácia a riešenie problémov - CPPPaP 25.10.; 6. roč. šk. psychologička, triedni učitelia
7. Múzeum holokaustu Sereď 26.10. Mgr. Tarabíková
8. Zber papiera 23.10. - 3.11. Mgr. Bergmannová
9. Planetárium Hlohovec 4.A,B Mgr. Kreutzová, Mgr. Blažek
10. Divadelné predstavenie v ANJ, DJP 5. až 9. roč. učitelia ANJ
11. Divadelné predstavenie, DJP   Mgr. Opálková
12. Riaditeľské previerky SJL a MAT 4. roč. vedenie školy, Mgr. Kreutzová,
Mgr. Blažek
13. Riaditeľské previerky SJL a MAT 5. a 9. roč. vedenie školy, učitelia SJL a MAT
v jednotlivých ročníkoch
14. Plávanie - zdokonaľovací kurz 4. roč. 20.9. až 29.11. Mgr. Blažek
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore