ZŠ - fotíme sa - akcie - výchovný koncert
v
2016/2017
Marťankovia Škola z Marsu

galéria

16.01.2017 sa naši žiaci zúčastnili výchovno-vzdelávacieho multimediálneho koncertu Marťánci - Škola z Marsu. Deťom sa koncert veľmi páčil.

2007/2008   2008/2009   2009/2010  2010/2011 2011/2012  2012/2013   2013/2014   2016/2017 
návrat hore
 
 
v
2013/2014
Ochrana a záchrana Zeme

galéria

25.06.2014 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili výchovného koncertu na tému Ochrana a záchrana Zeme. Deťom sa koncert páčil. Pekne reagovali aj na otázky o ochrane Zeme, o separovaní odpadu a pod. (Mgr. E. Repíková)

 
Remeslá a ľudové nástroje

galéria

28.10.2013 uskutočnil na našej škole výchovný koncert p. Peter Hlbocký, bývalý člen SĽUKu, na tému remeslá a ľudové nástroje. Deťom sa koncert páčil. Naši zbojníci (ako ich nazval p. Hlbocký) ho sprevádzali na hudobných nástrojoch pri piesni Červené jabĺčko. Dievčatá riešili hlavolam. (Mgr. E. Repíková)

2007/2008   2008/2009   2009/2010  2010/2011 2011/2012  2012/2013   2013/2014   2016/2017 
návrat hore
 
 
v
2012/2013
Bearish Dream

galéria
video

10.4.2012 vystúpila na našej škole skupina Bearish Dream s programom Zneužívanie moci.

2007/2008   2008/2009   2009/2010  2010/2011 2011/2012  2012/2013   2013/2014   2016/2017 
návrat hore
 
 
v
2011/2012
Anton Budinský

galéria
zoznam videí

Dňa 18. mája 2012 prišiel do našej školy folklorista pán Anton Budinský. Zahral nám na rôznych hudobných nástrojoch, ale aj na rúre od vysávača. Zaspieval on i deti, pani učiteľky si zatancovali so svojimi žiakmi. Bolo veselo.

 
Old School Brothers

galéria
video

Dňa 21.3.2012 sme si pozreli vystúpenie tanečnej skupiny Old School Brothers. Niektorí žiaci si zatancovali tiež...

2007/2008   2008/2009   2009/2010  2010/2011 2011/2012  2012/2013   2013/2014   2016/2017 
návrat hore
 
 
v
2010/2011
Jak se dělá tanečník

viac info

Dňa 4.2.2011 boli naši siedmaci na vystúpení a páčilo sa im...

 
Jindra Koníř

zoznam videí
MTT

Koncert Jindry Koníře, hudobného skladateľa a klávesistu z Prahy,  pre žiakov našej školy sa deťom páčil. Zrovna tak aj vystúpenie Hannis (fínsko-americkej mladej speváčky) a detskej speváčky Moniky Davidovej. Obidve sú žiačky Jindry Koníře a obidve sú veľmi príjemné a šikovné dievčatá.

 
Viktor Guľváš

galéria
video

Začiatkom novembra si žiaci prvého stupňa vypočuli vystúpenie pána Viktora Guľváša z Michaloviec. Že išlo o aktívne počúvanie dokazuje hlavne video v časti foto...

2007/2008   2008/2009   2009/2010  2010/2011 2011/2012  2012/2013   2013/2014    2016/2017 

návrat hore
 
 
 v
2009/2010
Don Chichot

galéria

V júni sme si u nás na škole pozreli predstavenie Dobrodružstvá dona Chichota.

2007/2008   2008/2009   2009/2010  2010/2011 2011/2012  2012/2013   2013/2014   2016/2017 

návrat hore
 
 
v
2008/2009
Peter Michalica

galéria

Koncom mája sme sa zúčastnili na dvoch výchovných koncertoch v jeden deň. Najprv v koncertnej sále ĽŠU trieda 6.B mohla počúvať rozprávanie a hudbu pána Petra Michalicu, husľového virtuóza.
O dve hodiny neskôr si takmer všetky triedy našej školy vypočuli ďalší koncert, tento raz zameraný na populárnu hudbu a prepojený s varovaním pred nebezpečenstvami spojenými s počítačom.

 

galéria
2007/2008   2008/2009   2009/2010  2010/2011 2011/2012  2012/2013   2013/2014   2016/2017 
návrat hore
 
 
v
2007/2008

Viackrát do roka sa žiaci našej školy zúčastňujú výchovných koncertov. Ten v júni (pre žiakov 2. stupňa) sa uskutočnil v kine Hviezda v podaní troch hudobníkov. Predviedli nám populárne hudobné skladby 70-80-tych rokov 20. storočia. Koncert sa žiakom veľmi páčil. Zaspievali si a niektorí aj zatancovali. Atmosféra bola výborná.

1. stupeň

galéria

 
2. stupeň

galéria

2007/2008   2008/2009   2009/2010  2010/2011 2011/2012  2012/2013   2013/2014   2016/2017 
návrat hore

fotíme sa- akcie

2007/2008   2008/2009   2009/2010  2010/2011  2011/2012   2012/2013   2013/2014   2016/2017 

vítame vás

oznamujeme

pracujeme

bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

mapa stránok