2002/2003 2003/2004 2008/2009  2009/2010 2010/2011  2011/2012  2012/2013 2013/2014 2014/2015  2015/2016 2016/2017   

vítame vás

oznamujeme

pracujeme

bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

mapa stránok

 

ZŠ - fotíme sa - akcie - karneval
v
Detský karneval
 
2016/2017

galéria
video

Autormi fotografií a videí sú naši žiaci
Samuel Gubi a Katarína Pekárová, obaja z 9.B. Sestry Miška a Lenka Holičové nám zaspievali s gitarovým  doprovodom Samuela Gubiho. Z 9.AB boli aj animátori a animátorky. O hudbu sa staral Patrik Kralovič, náš bývalý žiak.
(Ďakujeme!!!)

2002/2003 2003/2004 2008/2009  2009/2010 2010/2011  2011/2012  2012/2013 2013/2014 2014/2015  2015/2016  2016/2017   
návrat hore
 
 
v
Detský karneval
 
2015/2016

galéria
zoznam videí

Autormi fotografií a videí sú
p. uč. Repíková, p. uč. Štefunková,
p. Ondris a tiež naši žiaci
Samuel Gubi a Katarína Pekárová.
(Ďakujeme!!!)

2002/2003 2003/2004 2008/2009  2009/2010 2010/2011  2011/2012  2012/2013 2013/2014 2014/2015  2015/2016  2016/2017   
návrat hore
 
 
v
Detský karneval
 
2014/2015

galéria 1
galéria 2
galéria 3
video

Autormi fotografií (ďakujeme!!!) sú
p. uč. Repíková, p. uč. Štefunková,
p. Ondris a tiež naši bývalí žiaci
Patrik Kralovič a Matej Bednárik.

2002/2003 2003/2004 2008/2009  2009/2010 2010/2011  2011/2012  2012/2013 2013/2014 2014/2015  2015/2016  2016/2017   
návrat hore
 
 
v
Detský karneval
 
2013/2014

galéria 1
galéria 2
video

Autormi fotografií (ďakujeme!!!) sú
p. uč. Repíková, p. Ondris
a tiež naši bývalí žiaci Patrik Kralovič a Matej Bednárik (od chlapcov máme aj krátke video).

2002/2003 2003/2004 2008/2009  2009/2010 2010/2011  2011/2012  2012/2013 2013/2014 2014/2015  2015/2016  2016/2017   
návrat hore
 
 
v
Detský karneval
 
2012/2013

galéria
zoznam videí

Autormi fotografií (ďakujeme!!!) sú
p. Bieliková, p. Ondris, a tiež naši žiaci Martin Vrobel a ŠImon Kavuliak z 8.B.
Autormi videí (ďakujeme!!!) sú
p. Bieliková a Šimon Kavuliak z 8.B.

2002/2003 2003/2004 2008/2009  2009/2010 2010/2011  2011/2012  2012/2013 2013/2014 2014/2015  2015/2016  2016/2017   
návrat hore
 
 
v
Detský karneval
 
2011/2012

galéria

video

2002/2003 2003/2004 2008/2009  2009/2010 2010/2011  2011/2012  2012/2013 2013/2014 2014/2015  2015/2016  2016/2017   
návrat hore
 
 
v
Detský karneval
 
2010/2011

galéria

zoznam videí
2002/2003 2003/2004 2008/2009  2009/2010 2010/2011  2011/2012  2012/2013 2013/2014 2014/2015  2015/2016  2016/2017   
návrat hore
 
 
 
Detský karneval

 

2009/2010

galéria

zoznam videí

2002/2003 2003/2004 2008/2009  2009/2010 2010/2011  2011/2012  2012/2013 2013/2014 2014/2015  2015/2016  2016/2017   

návrat hore

 
 

 

2008/2009

galéria

zoznam videí

2002/2003 2003/2004 2008/2009  2009/2010 2010/2011  2011/2012  2012/2013 2013/2014 2014/2015  2015/2016  2016/2017   

návrat hore

 
 
 v
Detský karneval

 

2003/2004

galéria

Ponúkame fotografie zo školského karnevalu, ktorý sa uskutočnil
13. februára 2003.
Autorom fotografií (ďakujeme!) je i tento rok Peter Marušinec, ktorému patria i autorské práva na všetky fotografie.

2002/2003 2003/2004 2008/2009  2009/2010 2010/2011  2011/2012  2012/2013 2013/2014 2014/2015  2015/2016  2016/2017   

návrat hore

 
 

 

Detský karneval

 

2002/2003

galéria

Ponúkame fotografie zo školského karnevalu, ktorý sa uskutočnil
29. januára 2004.
Autorom fotografií (ďakujeme!) je i tento rok Peter Marušinec, ktorému patria i autorské práva na všetky fotografie.

2002/2003 2003/2004 2008/2009  2009/2010 2010/2011  2011/2012  2012/2013 2013/2014 2014/2015  2015/2016  2016/2017   

návrat hore

fotíme sa- akcie