vítame vás

oznamujeme

jedáleň


pracujeme

RZA


bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

ochrana oú


mapa stránok

 

 

 

 

 

 

Naša škola

ZŠ - vítame vás
naša súčasnosť  

správy

  dejiny školy

 

 

 
 

 

 
     
     
     
         
         

 

 

 

 

   
   
         
         
v        
Naša súčasnosť    
video o našej škole z roku 2003/2004    

naša škola 1

 

naša škola 2

       

naša škola 3

       Základná škola na Atómovej ulici v Trnave je štátna škola s právnou subjektivitou od roku 1998. Poskytuje základné vzdelanie pre žiakov vo veku 6 – 15 rokov.

       V januári 2013 prišlo k zlúčeniu základnej školy s materskou školou na Okružnej ulici 19. Od tohto dátumu je názov školy Základná škola s materskou školou, Atómová 1, Trnava. Vo februári 2018 prišlo k zlúčeniu aj s materskou školou na Okružnej ulici 27.

       Školu v posledných rokoch navštevuje okolo 400 žiakov. Výchovu a vzdelanie im poskytujú kvalifikovaní pedagógovia. Obidve materské školy umožňujú predprimárne vzdelávanie deťom pod vedením kvalifikovaných učiteliek. V MŠ na Okružnej 19 máme okolo 100 detí v piatich triedach. V MŠ na Okružnej 27 ich je asi 85 v štyroch triedach.

       Cieľom našej školy je poskytovať pevné základné vzdelanie, umožniť orientovať sa v hodnotách, ponúkať voliteľné predmety a školské aktivity, rozvíjať komunikáciu v moderných technológiách, podporovať cudzie jazyky, kreativitu, osobnosť žiaka a jeho realizáciu.

       Zameranie školy je predovšetkým na jazyky, šport a prírodovedné predmety. Podporujeme vyučovanie anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka. Pre šport má škola veľmi dobré podmienky. Žiaci využívajú veľkú telocvičňu, posilňovňu, školské ihrisko, bežeckú dráhu. 

       Pozornosť venujeme aj prírodovedným predmetom a všetkým ostatným oblastiam vzdelávania.

   

návrat hore

   
         
         
   

   
       
       
       
       
       
       
         
         
v        
Dejiny školy    
         

Názvy našej školy

         

Masarykova štátna ľudová škola

III. rímskokatolícka ľudová škola v Trnave

III. štátna ľudová škola v Trnave

III. národná škola na Kopánke

III. Osemročná stredná škola na Kopánke

Základná deväťročná škola, Kukučínova ulica, Trnava

Základná škola

Škola ľudových milícií

III. Základná škola, Atómová 1, Trnava

         
         

Mená prvých učiteľov:

         

Koloman Hochel - správca školy

Justína Čeppanová
Štefánia Jankolová
Anton Komara
Anton Špaček
Mária Šurinová
Terézia Maldonyiová
Mária Schifferová
Václav Chaloupka
Eduard Detrich
Mária Omachelová
Pavel Lukachich
Mária Somoryiová
Šimon Placid
Milada Hegrová

         

Viac informácií o histórii našej školy sa nachádza v prezentácii, ktorú  vytvorili
Mgr. Alena Mrnková a Mgr. Martina Opálková k 75. výročiu ZŠ Atómová Trnava:

dlhšia 12-minútová verzia
kratšia 7-minútová verzia
   

návrat hore