2017/2018
 
Úspechy našich žiakov
   
Úspechy našich žiakov v mimoškolskej činnosti
Gratulujeme :-)))
 
 
Tirnavia Trophy
 
celoročná súťaž za školský rok 2017/2018
v oblasti kultúry
vyučujúce SJL, VYV, HUV
žiaci školy
1. miesto
vyhodnotenie
návrat hore
   
   
   
Trnavské športové hry
   
celoročná súťaž za školský rok 2017/2018
v oblasti športu
vyučujúci TSV
žiaci školy
3. miesto
vyhodnotenie
návrat hore
   
   
   
Šport - 2. stupeň
   
okresné kolo
Hádzaná - dievčatá

vyučujúci: p. Zuzana Žitniaková
Veronika Bieliková
9. A
Dominika Demovičová
9. A
Karolína Demovičová
9. A
Sára Drgoňová 9. A

Sabína Lugárová
9. A
Nina Nováková
9. A
Zuzana Spěváková
9. A
Hana Jakubčeková
8. B
Eliška Hrkeľová
7. B
Zuzana Bilčíková
7. B
Silvia Horňáková
7. B

1. miesto
foto
návrat hore
   
Olympiáda detí a mládeže
s medzinárodnou účasťou
Basketbal - žiačky - Majstrovstvá SR

vyučujúci: p. Zuzana Žitniaková
Veronika Bieliková
9. A
Dominika Demovičová
9. A
Karolína Demovičová
9. A
Sára Drgoňová 9. A

Sabína Lugárová
9. A
Nina Nováková
9. A
Zuzana Spěváková
9. A
Hana Jakubčeková
8. B

6. miesto
vyhodnotenie
foto
návrat hore
   
krajské kolo
Basketbal - žiačky

vyučujúci: p. Zuzana Žitniaková
Veronika Bieliková
9. A
Dominika Demovičová
9. A
Karolína Demovičová
9. A
Sára Drgoňová 9. A

Sabína Lugárová
9. A
Nina Nováková
9. A
Zuzana Spěváková
9. A
Hana Jakubčeková
8. B

1. miesto
foto
návrat hore
   
okresné kolo
Basketbal - žiačky

vyučujúci: p. Zuzana Žitniaková
Veronika Bieliková
9. A
Dominika Demovičová
9. A
Karolína Demovičová
9. A
Sára Drgoňová 9. A

Sabína Lugárová
9. A
Nina Nováková
9. A
Zuzana Spěváková
9. A
Hana Jakubčeková
8. B
Viktória Lehotová
7. A

1. miesto
vyhodnotenie
foto
návrat hore
   
okresné kolo
Stolný tenis

vyučujúci: p. Zuzana Žitniaková
Veronika Bieliková
9. A
Dominika Demovičová
9. A
Karolína Demovičová
9. A

3. miesto
foto
návrat hore
   
okresné kolo
Vybíjaná - žiačky

vyučujúci: p. Zuzana Žitniaková
Izabela
Hlubinová 5.
B
Dominika Bernátová 6. A
Dorota Lutzbauerová 6. A
Ema Čambálová
6. B
Adriana Búbelová
6. B
Paulína Chovancová
6. B
Ester Ovečková
6. B
Terézia Vešperová
6. B
Tamara Mišíková
7. A
Petra Paulínyová 7. A
Silvia Horňáková
7. B
Katarína Sokolovičová 7. B

3. miesto
vyhodnotenie
návrat hore
   
Olympiáda detí a mládeže
s medzinárodnou účasťou
Hádzaná - chlapci - Majstrovstvá SR

vyučujúci: Mgr. Richard Matúšek
Rastislav Bielik
9. A
Michal Gašparík
9. A
Samuel Jendek
9. A
Patrik Kosmál
9. A
Martin Krajčovič
9. A
Denis Miškovič
9.A
Miroslav Piešťanský
9. A
Ondrej Staráček
9. A
Filip Minárech
8. B
Lukáš Banovič
8. A
David Blaho
7. B

4. miesto
vyhodnotenie
foto
návrat hore
   
krajské kolo
Hádzaná - chlapci

vyučujúci: Mgr. Richard Matúšek
Rastislav Bielik
9. A
Michal Gašparík
9. A
Samuel Jendek
9. A
Patrik Kosmál
9. A
Martin Krajčovič
9. A
Denis Miškovič
9. A
Miroslav Piešťanský
9. A
Ondrej Staráček
9. A
Filip Minárech
8. B
Lukáš Banovič
8. A
David Blaho
7. B

1. miesto
foto
návrat hore
   
okresné kolo
Hádzaná - chlapci

vyučujúci: Mgr. Richard Matúšek
Rastislav Bielik
9. A
Michal Gašparík
9. A
Samuel Jendek
9. A
Patrik Kosmál
9. A
Martin Krajčovič
9. A
Denis Miškovič
9. A
Miroslav Piešťanský
9. A
Ondrej Staráček
9. A
Filip Minárech
8. B
Lukáš Banovič
8. A
David Blaho
7. B

1. miesto
foto
návrat hore
   
okresné kolo
Basketbal - žiaci ZŠ

vyučujúci: Mgr. Richard Matúšek
Rastislav Bielik
9. A
Michal Gašparík
9. A
Samuel Jendek
9. A
Patrik Kosmál
9. A
Martin Krajčovič
9. A
Denis Miškovič
9. A
Miroslav Piešťanský
9. A
Ondrej Staráček
9. A
Lukáš Morvay
8. B

3. miesto
vyhodnotenie
foto
návrat hore
   
okresné kolo
Florbal - chlapci

vyučujúci: Mgr. Richard Matúšek
Rastislav Bielik
9. A
Michal Gašparík
9. A
Samuel Jendek
9. A
Patrik Kosmál
9. A
Martin Krajčovič
9. A
Denis Miškovič
9. A
Miroslav Piešťanský
9. A
Ondrej Staráček
9. A
Martin Jureňa
9. B

2. miesto
návrat hore
   
krajské kolo
Atletika - hod kriketovou loptičkou

vyučujúci: Mgr. Richard Matúšek
Patrik Kosmál
9. A
- foto

1. miesto

vyhodnotenie
návrat hore
   
okresné kolo
Atletika - hod kriketovou loptičkou

vyučujúci: Mgr. Richard Matúšek
Patrik Kosmál
9. A
- foto

1. miesto

vyhodnotenie
návrat hore
   
okresné kolo
Atletika - skok do diaľky

vyučujúci: Mgr. Richard Matúšek
Timotej Karol
8.
B - foto

3. miesto

vyhodnotenie
návrat hore
   
okresné kolo
Atletika - štafeta

vyučujúci: Mgr. Richard Matúšek
Timotej Karol
8.
B
Lukáš Banovič 8. A
Ondrej Staráček 9. A
Rastislav Bielik 9. A


3
. miesto
vyhodnotenie
foto
návrat hore
   
   
 
Slovenský jazyk a literatúra
   
literárna súťaž
Prvosienky
vyučujúca: Mgr. Martina Opálková
Kristína Vasilečková
6. B - foto
Liana Gašparíková 7. A - foto
Natália Šefčíková 7. A - foto

vyučujúca: Mgr. Mária Jaura
Adriana Búbelová
6. A
- foto

vyučujúca: Mgr. Iveta Reptová
Ivana Vasilečková 8. B - foto
Romana Pánisová 8. B - foto
Daniel Tarabík 8. B - foto
Patrik Stano 8. B - foto
diplomy

1. miesto
1. miesto
3. miesto

1. miesto
1. miesto
1. miesto
2. miesto
3. miesto
návrat hore
   
okresné kolo
Hollého pamätník
vyučujúca: Mgr. Iveta Reptová
Romana Pánisová
8. B - foto
3. miesto

diplom
návrat hore
   
   
   
Zdravotníci
   
okresné kolo
Družstvá mladých zdravotníkov
vyučujúca: PaedDr. Lucia Koleničová
kategória II
Zuzana
Bilčíková 7. B
Nina Kis Pistiová 7. B
Natália Kudlová 7. B
Silvia Horňáková 7. B
Katarína Sokolovičová
7. B
2. miesto
foto
foto
návrat hore
   
   
   
Dejepis
   
okresné kolo
Dejepisná olympiáda
vyučujúca: Mgr. Ľubica Tarabíková
Boris Nižnanský
9. B
- foto
vyhodnotenie

1. miesto
návrat hore
   
   
   
Prírodné vedy
   
Matematický klokan
vyučujúca: Mgr. Jana Bačová
Adriana Búbelová
7. B - 100 %
úspešný
riešiteľ
návrat hore
   
internetová súťaž
iBobor
vyučujúca: Mgr. Zuzana Búbelová
Marek Ďuriš
8. A
Radovan Gavorník 8. A

vyučujúca: Mgr. Gabriela Krivičková
Sarah Mouandová
8. A
Natália Haršányiová 8. B
úspešný
riešiteľ
diplomy
návrat hore
 
   
   
Výtvarné umenie
 
okresné kolo
Motýle, chrobáky a iný hmyz
vyučujúca: Mgr. Ľubica Kaššovicová
druhá kategória

Radka Aberštíková
4. B - foto

za spoločnú prácu

7. B:
Simona Šurinová
Ester Slámková
Natália Kudlová

Katarína Sokolovičová

8. B:
Lukáš
Morvay

Anita Matuš
Ivana Vasilečková

Laura Nguyenová
Matej Aberštík
Maja Cerovsky
Hana Jakubčeková
Patrik
Hrdlička
diplomy
vyhodnotenie

1. miesto

1. miesto
 
návrat hore
 
okresné kolo
Moja Trnava
vyučujúca: Mgr. Ľubica Kaššovicová
za priestorovú prácu
Romana Pánisová 8. B
Mário Panáček
8. B
Kristína Orossová
8. A
Tatiana Michlová
8. A
Jakub Jablonovský
8. A
Kristián
Ružinský 8. A
diplomy
vyhodnotenie


1. miesto
foto


 
návrat hore
 
okresné kolo
Európske kultúrne dedičstvo - folklór
vyučujúca: Mgr. Ľubica Kaššovicová
tretia kategória

Natália Kudlová 7. B - foto
vyhodnotenie

3. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Maľovaný sen Vianoc
vyučujúca: Mgr. Ľubica Kaššovicová
Júlia Masareová
7. A - foto
vyhodnotenie

1. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Svet rozprávkových príbehov
vyučujúca: Mgr. Ľubica Kaššovicová
za celý súbor priestorových prác
žiaci 8. B

Chrobák
Daniel Tarabík
Patrik
Stano
Lukáš Hipík
Matej Aberštík
Samuel Zárecký


Motýľ

Hana Jakubčeková

Maja Cerovsky


Medúza

Alexndra Krupčíková
Viktória Konečná

Natália Bobeková
Natália Haršanyiová

Strom

Patrik
Hrdlička
Dominik Cuninka
Adrián Klampár


Princezná
Romana Pánisová 8. B
Ivana Vasilečková
8. B
Irena Mišíková
8. B
Anita Matuš
8. B
vyhodnotenie
foto


 

1. miesto
foto


 

 

 

 

návrat hore
 
 
 
Hudba
 
krajské kolo
Slávik Slovenska
foto      Ninka       Miška      vyhodnotenie      video vyhodnotenie   
vyučujúca: Mgr. Gabriela Krivičková

jednotlivci

Michaela Holičová 4. A - foto


2. miesto
diplom
návrat hore
 
okresné kolo
Slávik Slovenska
vyhodnotenie     foto     video vyhodnotenie
video Lenka      video Miška      video Ninka     
vyučujúca: Mgr. Zuzana Kostolanská

Nina Dečková 2. B - foto   diplom

vyučujúca: Mgr. Gabriela Krivičková
Michaela Holičová 4. A - foto   diplom
Lenka Holičová 9. B - foto   diplom
 


1. miesto
1. miesto
3. miesto

návrat hore
 
celoštátne kolo
Vidiečanova Habovka
foto      foto a vyhodnotenie na fcb    video     výsledky    diplom
vyučujúca: Mgr. Gabriela Krivičková

duo
- foto
Lenka Holičová
9. B
Michaela Holičová 4. A
zlaté pásmo

návrat hore
 
krajské kolo
Ve Skalici na rínečku
foto      video       diplom
vyučujúca: Mgr. Gabriela Krivičková

duo
- foto
Lenka Holičová
9. B
Michaela Holičová 4. A
zlaté pásmo s návrhom na postup do národného kola


zlaté pásmo
s návrhom na postup
návrat hore
 
regionálne kolo
Detský festival ľudovej hudby Križovany
foto         video Ninka         video duo Miška a Lenka
vyučujúca: Mgr. Zuzana Kostolanská

jednotlivci
Nina Dečková 2. B - foto

vyučujúca: Mgr. Gabriela Krivičková
duo
- foto
Lenka Holičová
9. B
Michaela Holičová 4. A
 zlaté pásmo s postupom do krajského kola

strieborné pásmozlaté pásmo
s postupom

návrat hore
 
okresné kolo
Putujeme za ľudovou piesňou
foto     video vyhodnotenie     Ninka     Miška      Lenka       duo      vyhodnotenie
vyučujúca: Mgr. Zuzana Kostolanská

jednotlivci

Nina Dečková
2. B - foto

vyučujúca: Mgr. Gabriela Krivičková
jednotlivci

Lenka Holičová
9. B - foto
Michaela Holičová 4. A - foto

duo
- foto
Lenka Holičová
9. B
Michaela Holičová 4. A
1. miesto

2. miesto

2. miesto


1. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Vianočné piesne a koledy
vyhodnotenie     foto     video
vyučujúca: Mgr. Gabriela Krivičková
skupiny
piesne - foto
Lenka Holičová
9. B
Michaela Holičová 4. A

skupiny koledy
- foto
Lenka Holičová
9. B
Michaela Holičová 4. A

jednotlivci koledy

Lenka Holičová
9. B - foto
Michaela Holičová 4. A - foto


 2. miesto


1. miesto1. miesto
2. miesto
návrat hore
   
   
   
Šport - 1. stupeň
 
okresné kolo
Mc Donal's Cup
vyučujúci: Mgr. Elena Repíková
Čema Ján
2. A
Rímeš Matej
2. A
Haršanyová Lenka 2. B
Fenič Oliver
2. B
Gažo Matej 3. A
Wahid Dárius
3. B
Magula Šimon 4. A
Sokolovič Andrej
4. A
Pažitka Lukáš 4. A
Pekárová Michala
4. B
3. miesto
foto
návrat hore
 
základné skupiny
Vybíjaná - najmladší žiaci
vyučujúci: Mgr. Slavomíra Kreutzová, Mgr. Martin Blažek,
Mgr. Viera Bergmannová

Bianka Igazová
4. A
Ema Madleňáková
4. A
Dominika Mikušová 4. A
Michal Gál
4. A
Lukáš Pažítka 4. A
Andrej Sokolovič
4. A
Zoran Šimon
4. A
Monika Hornáková
4. B
Petra Orešanská
4. B
Michaela Pekárová 4. B
Oliver Krajčovič 4. B
Karol Pastierovič 3. A
3. miesto
foto
návrat hore
 
   
   
Žiaci úspešní v mimoškolskej činnosti
   

Veronika Bieliková 9. A - basketbal - foto
kadetky BK Lokomotíva Sereď

Európska liga kadetky

5. miesto

MSR

3. miesto
návrat hore
   

Tamara a Daniel Tarabíkovci 5. A, 8. B
- hasiči -
foto

PLAMEŇ 2018 - celoslovenské kolo

5. miesto

PLAMEŇ 2018 - krajské kolo - foto

1. miesto

PLAMEŇ 2018 - okresné kolo

1. miesto
návrat hore
   

Adrián Klampár 8. B - kickbox - foto

SLOVAK OPEN 2018 - kick light - diplom

3. miesto
návrat hore
   
   

ZŠ - úspechy - súťaže 2017/2018
úspechy
2002/2003  2003/2004  2004/2005  2005/2006  2006/2007  2007/2008 2008/2009  2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013  2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/1018  2018/2019  2019/2020

vítame vás

oznamujeme

jedáleň


pracujeme

RZA


bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

ochrana oú


mapa stránok