2015/2016
 
Úspechy našich žiakov
 
Gratulujeme :-)))
 
 
Trnavské športové hry
 
celoročná súťaž za školský rok 2015/2016
v oblasti športu
vyučujúci TSV
žiaci školy výber
foto
1. miesto
návrat hore
 
 
 
Šport - 2. stupeň
 

celoslovenské kolo
Basketbal - žiačky

trénerka: p. Zuzana Žitniaková
Soňa Zelenayová
9. A
Frederika Malá
9. A
Soňa Koleňáková
9. A
Kristína Sadloňová  
9. A
Patrícia Hlúchová 9. A
Veronika Bažányová
9. A
Paulína Paulínyová
9. A
Lea Glosová 9. A
Petra Péchyová 9. A
Veronika Bieliková 7. A
Klára Jányová 7. A

foto
5. miesto
 
návrat hore
 

krajské kolo
Basketbal - žiačky

trénerka: p. Zuzana Žitniaková
Soňa Zelenayová 9. A
Frederika Malá
9. A
Soňa Koleňáková
9. A
Kristína Sadloňová  
9. A
Patrícia Hlúchová 9. A
Veronika Bažányová
9. A
Kristína Halgošová
9. A
Lea Glosová 9. A
Petra Péchyová
9. A
Veronika Bieliková  7. A
Klára Jányová 7. A
Sára Drgoňová 7. A

foto
1. miesto
 
návrat hore
 

okresné kolo
Basketbal - žiačky

trénerka: p. Zuzana Žitniaková
Soňa Zelenayová 9. A
Frederika Malá
9. A
Soňa Koleňáková
9. A
Kristína Sadloňová  
9. A
Patrícia Hlúchová 9. A
Veronika Bažányová
9. A
Kristína Halgošová
9. A
Lea Glosová 9. A
Petra Péchyová
9. A

diplom
1. miesto
 
návrat hore
 

okresné kolo
Hádzaná - žiačky

trénerka: p. Zuzana Žitniaková
Soňa Zelenayová 9. A
Frederika Malá
9. A
Soňa Koleňáková
9. A
Veronika Bažányová
9. A
Patrícia Hlúchová
9. A
Kristína Halgošová
9. A
Petra Péchyová
9. A
Klára Jányová 7. A
Veronika Bieliková
 7. A
Sára Drgoňová 7. A

foto
1. miesto
 
návrat hore
 

okresné kolo
Vybíjaná - žiačky

trénerka: p. Zuzana Žitniaková
Kristína Krčová
7. B
Karolína Demovičová 7. A
Dominika Demovičová
7. A
Nina Nováková  
7. A
Sabína Lugárová
7. A
Kristína Haršányiová
7. A
Hana Jakubčeková
6. B
Kristína Orosová
6. A
Ema Gálová
5. A
Sofia Štubňová 5. A
Viktória Lehotová
5. A

3. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Stolný tenis

trénerka: p. Zuzana Žitniaková
Kristína Halgošová
9. A
Frederika Malá 9. A
Karolína Demovičová 7. A
Dominika Demovičová
7. A

3. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Cezpoľný beh žiačky

trénerka: p. Zuzana Žitniaková
Kristína Halgošová
9. A
Frederika Malá 9. A
Lea Glosová 9. A

jednotlivci
Lea Glosová 9. A

foto

1
. miesto3
. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Memoriál Márie Zavarskej

trénerka: p. Zuzana Žitniaková
Kristína Halgošová 8. A
Frederika Malá 8. A
Lea Glosová 8. A
Ema Bošnáková
8. B
Ema Vidličková 7. B

foto
1. miesto
 
návrat hore
 

krajské kolo
Hádzaná - žiaci

tréner: Mgr. Richard Matúšek
Erik Hlbocký
9. A
Ľubomír Mago
9. A
Benjamín Igaz 9. A
Igor Juran
9. A
Dávid Oliva 9. A
Tomáš Dufek 9. B
Samuel Akbar 9. B
Samuel Jendek
7. A
Patrik Kosmál 7. A
Denis Miškovič
7. A
Rastislav Bielik 7. A
Ondrej Staráček
7. A
Martin Krajčovič 7. A
Miroslav Piešťanský
7. A
Michal Gašparík 7. A

2. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Hádzaná - žiaci

tréner: Mgr. Richard Matúšek
Erik Hlbocký
9. A
Ľubomír Mago
9. A
Benjamín Igaz 9. A
Igor Juran
9. A
Dávid Oliva 9. A
Tomáš Dufek 9. B
Samuel Akbar 9. B
Samuel Jendek
7. A
Patrik Kosmál 7. A
Denis Miškovič
7. A
Rastislav Bielik 7. A
Ondrej Staráček
7. A
Martin Krajčovič 7. A
Miroslav Piešťanský
7. A
Michal Gašparík 7. A

1. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Florbal - žiaci

tréner: Mgr. Richard Matúšek
Tomáš Dufek 9. B
Erik Hlbocký 9. A
Patrik Kucharovič
9. B
Samuel Akbar 9. B
Denis Miškovič
7. A
Michal Gašparík 7. A
Ondrej Staráček 7. A
Jakub Cepko 8. B
Adam Okoličány
8. B
Dávid Bernát 8. B

1. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Basketbal - žiaci

tréner: Mgr. Richard Matúšek
Erik Hlbocký
9. A
Ľubomír Mago
9. A
Benjamín Igaz 9. A
Tomáš Dufek
9. B
Samuel Akbar 9. B
Patrik Kucharovič
9. B
Samuel Dzurek 8. B
Adam
Okoličány 8. B
Rastislav Bielik 7. A
Ondrej Staráček
7. A
Martin Krajčovič 7. A
Miroslav Piešťanský
7. A
Michal Gašparík 7. A

diplom
2. miesto
 
návrat hore
 

okresné kolo
Malý futbal - Jednota futbal cup - žiačky

trénerka: p. Zuzana Žitniaková
Soňa Zelenayová
9. A
Frederika Malá
9. A
Soňa Koleňáková
9. A
Kristína Sadloňová  
9. A
Patrícia Hlúchová 9. A
Veronika Bažányová
9. A
Kristína Halgošová
9. A
Lea Glosová 9. A
Petra Péchyová
9. A
Kristína Haršányová
7. A

3. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Malý futbal - Jednota futbal cup - žiaci

tréner: Mgr. Richard Matúšek
Erik Hlbocký 9. A
Ľubomír Mago
9. A
Benjamín Igaz 9. A
Tomáš Dufek
9. B
Samuel Akbar 9. B
Patrik Kucharovič
9. B
Roman Lanc
8. B
Denis Miškovič
7. A
Ondrej Staráček 7. A

3. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Volejbal - žiačky

trénerka: p. Zuzana Žitniaková
Soňa Zelenayová 9. A
Frederika Malá 9. A
Soňa Koleňáková
9. A
Kristína Sadloňová  9. A
Kristína Halgošová
9. A
Veronika Bažányová 9. A
Patrícia Hlúchová
9. A
Lea Glosová 9. A
Petra Péchyová 9. A

foto
2. miesto
 
návrat hore
 

okresné kolo
Volejbal - žiaci

tréner: Mgr. Richard Matúšek
Erik Hlbocký 9. A
Ľubomír Mago
9. A
Benjamín Igaz
9. A
Patrik Kucharovič
9. B
Samuel Akbar 9. B
Tomáš Dufek
8. B

3. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Atletika - družstvá - žiačky

trénerka: p. Zuzana Žitniaková
Soňa Zelenayová
9. A
Frederika Malá
9. A
Soňa Koleňáková
9. A
Veronika Bažányová
9. A
Kristína Halgošová
9. A
Lea Glosová
9. A
Patrícia Piešťanská
8. B
Ema
Bošnáková
8. B
Alžbeta Galgóciová 8. A
Veronika Bieliková  7. A

foto
3. miesto
 
návrat hore
 

okresné kolo
Atletika - hod kriketovou loptičkou

tréner: Mgr. Richard Matúšek
Benjamín Igaz 9. A


2
. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Atletika - vrh guľou

tréner: Mgr. Richard Matúšek
Benjamín Igaz
9. A

3. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Atletika - štafeta

tréner: Mgr. Richard Matúšek
Erik Hlbocký 9. A
Benjamín Igaz
9. A
Samuel Akbar 9. B
Tomáš Dufek
8. B

3. miesto
návrat hore
 
 
 
Slovenský jazyk a literatúra
 

okresné kolo
Keď si vymýšľam

vyučujúca: Mgr. Mária Jaura
Frederika Malá
9. A
1. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Hollého pamätník
         vyučujúca: Mgr. Elena Repíková
Oliver Naniaš
2. B - diplom

vyučujúca: Mgr. Iveta Reptová
Irena Mišíková 6. B - diplom
Romana Pánisová 6. B - diplom
3. miesto


2. miesto
3. miesto
návrat hore
 
obvodné kolo
Hollého pamätník
         vyučujúca: Mgr. Elena Repíková
Oliver Naniaš
2. B - diplom

vyučujúca: Mgr. Iveta Reptová
Irena Mišíková 6. B - diplom
Romana Pánisová 6. B - diplom
3. miesto
 

3. miesto
2. miesto

návrat hore
 
 
 
Zdravotníci
 

regionálne kolo
Hliadky mladých zdravotníkov

vyučujúca: Mgr. Elena Čeligová
kategória I
Katarína Sokolovičová 5. B
Silvia Horňáková 5. B
Natália Kudlová 5. B
Nina Kis Pistiová 5. B
Romana Štibraná 5. B


kategória II

Martin Sokolovský 8. A
Alžbeta Galgóciová 8. A
Laura Taligová 8. A
Denisa Ryšavá 8. A
Patrícia Piešťanská 8. A
foto

1. miesto

2. miesto

 
návrat hore
 
 
 
Dejepis
 

obvodné kolo
Dejepisná olympiáda

vyučujúca: Mgr. Alena Mrnková
Jakub Špendla 9. B
Alexandra Krupčíková 6. B
Andrej Magula 8. B


1
. miesto
2. miesto
3. miesto
návrat hore
 
 
 
Prírodné vedy
 

okresné kolo
Pytagoriáda

vyučujúca: Mgr. Búbelová
Lukáš Selecký
5. B

vyučujúci: Mgr. Blažek
Nina Zadražilová 3. B


2. miesto2. miesto
návrat hore
 

Matematický klokan

vyučujúca: Mgr. Zuzana Búbelová
Lukáš Selecký
5. B - školský šampión

vyučujúca: Mgr. Júlia Fridrichová
Samuel Mlej 3. A
foto  
úspešný
riešiteľ
návrat hore
 

iBobor
internetová súťaž

vyučujúca: Mgr. Zuzana Búbelová
Marek Ďuriš
6. A - diplom
Viktória Konečná 6. B -
diplom
úspešný
riešiteľ
návrat hore
 
   
   
Výtvarné umenie
 
okresné kolo
Dažďový prales

vyučujúca: Mgr. Ľubica Kaššovicová
Dominika Malánová 9. B
Simona Šurinová 5. B
Júlia Jablčníková 4. B
2
. miesto
1. miesto
1. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Naše hory

vyučujúca: Mgr. Ľubica Kaššovicová
Natália Kudlová 5. B
1. miesto
návrat hore
 
   
   
Hudba
 
okresné kolo
SuperStar
vyučujúca: Mgr. Gabriela Krivičková
Michaela Holičová 2. A

3. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Putujeme za ľudovou piesňou
vyučujúca: Mgr. Gabriela Krivičková
Michaela Holičová 2. A

2. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Vianočné piesne a koledy
vyučujúca: Mgr. Gabriela Krivičková

Lenka Holičová 7. B
Michaela Holičová 2. A

1. miesto
1. miesto
návrat hore
   
   
   
Šport - 1. stupeň
 

celoslovenské kolo
Gymnastický štvorboj - žiačky

trénerka: p. Magda Masárová

družstvá
Tamara Mišíková 6. B
Petra Paulínyová 5. A
Lucia Krivošíková
5. A
Ema Čambálová 4. B
Nina Bestvinová 4. B

jednotlivci
Ema Čambálová 4. B

foto 
4. miesto
3. miesto
návrat hore
 

krajské kolo
Gymnastický štvorboj - žiačky

trénerka: p. Magda Masárová

družstvá
Tamara Mišíková 6. B
Petra Paulínyová 5. A
Lucia Krivošíková
5. A
Ema Čambálová 4. B
Nina Bestvinová 4. B
Zuzana Juráková 4. B


jednotlivci
Ema Čambálová 4. B
Zuzana Juráková 4. B

foto 1. miesto1. miesto
3. miesto
 
návrat hore
 

okresné kolo
Gymnastický štvorboj - žiačky

trénerka: p. Magda Masárová

družstvá
Tamara Mišíková 6. B
Petra Paulínyová 5. A
Lucia Krivošíková
5. A
Ema Čambálová 4. B
Nina Bestvinová 4. B
Zuzana Juráková 4. B


jednotlivci
Ema Čambálová 4. B

foto 


1. miesto

2. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Vybíjaná - najmladší žiaci

vyučujúci: Mgr. Anna Hrušovská
Kulisievičová Sofia
4. B
Rímeš Jakub
3. A
Turanský Martin
3. A
Velický Matúš
3. A
Hlubinová Izabela
4. A
Bernátová Dominika
4. A
Gažo Jakub
4. A
Lutzbauerová Dorota
4. A
Poklop Roman
4. A
Bestvinová Nina
4. B
Čambálová Ema
4. B
Gašparík Tomáš
4. B

foto
2. miesto
 
návrat hore
 

Tarzan
Športová olympiáda pre žiakov 1. st.

vyučujúci prvého stupňa

tretiaci
Tamara Belavá
Lenka Rapavá
Izabela Hlubinová
Martin Turanský
Matúš Velický
Jakub Rímeš

štvrtáci
Tomáš Gašparík
Tomáš Blažek
Jakub Gažo
Nina Bestvinová
Ema Čambálová
Zuzana Juráková

foto
2. miesto
 
návrat hore
 

ZŠ - úspechy - súťaže 2015/2016
úspechy
2002/2003  2003/2004  2004/2005  2005/2006  2006/2007  2007/2008 2008/2009  2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013  2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/1018  2018/2019  2019/2020

vítame vás

oznamujeme

jedáleň


pracujeme

RZA


bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

ochrana oú


mapa stránok