2014/2015
 
Úspechy našich žiakov
 
 
Úspechy našich žiakov v mimoškolskej činnosti
Gratulujeme :-)))
 
 
Šport - 2. stupeň
 

krajské kolo
Basketbal - žiačky

trénerka: p. Zuzana Žitniaková
Romana Bartová
8. A
Soňa Zelenayová
8. A
Frederika Malá
8. A
Soňa Koleňáková
8. A
Kristína Sadloňová  
8. A
Kristína Halgošová
8. A
Kristína Bažányová
8. A
Patrícia Hlúchová
8. A
Lea Glosová
8. A
Paulína Paulínyová
8. A
Petra Péchyová
8. A

foto
2. miesto
 
návrat hore
 

okresné kolo
Basketbal - žiačky

trénerka: p. Zuzana Žitniaková
Romana Bartová
8. A
Soňa Zelenayová
8. A
Frederika Malá
8. A
Soňa Koleňáková
8. A
Kristína Sadloňová
8. A
Kristína Halgošová
8. A
Kristína Bažányová
8. A
Patrícia Hlúchová
8. A
Lea Glosová
8. A
Paulína Paulínyová
8. A
Petra Péchyová
8. A

foto
1. miesto
 
návrat hore
 

okresné kolo
Hádzaná - žiačky

trénerka: p. Zuzana Žitniaková
Romana Bartová
8. A
Soňa Zelenayová
8. A
Frederika Malá
8. A
Soňa Koleňáková
8. A
Kristína Sadloňová
8. A
Kristína Halgošová
8. A
Kristína Bažányová
8. A
Patrícia Hlúchová
8. A
Lea Glosová
8. A
Paulína Paulínyová
8. A
Petra Péchyová
8. A

foto
2. miesto
 
návrat hore
 

okresné kolo
Vybíjaná - žiačky

trénerka: p. Zuzana Žitniaková
Karolína Demovičová
6. A
Dominika Demovičová
6. A
Klára Jányová 6. A
Sára Drgoňová
6. A
Nina Nováková 6. A
Veronika Bieliková
6. A
Sabína Lugárová 6. A
Ema Vidličková
6. B
Kristína Haršányiová 6. B
Hana Jakubčeková
5. A
Alžbeta
Galgóciová 7. A
Denisa
Ryšavá 7. A

foto
2. miesto
 
návrat hore
 

okresné kolo
Cezpoľný beh žiačky

trénerka: p. Zuzana Žitniaková
Kristína Halgošová
8. A
Frederika Malá 8. A
Lea Glosová 8. A


foto
2. miesto
 
návrat hore
 

okresné kolo
Memoriál Márie Zavarskej

trénerka: p. Zuzana Žitniaková
Romana Bartová
8. A
Soňa Koleňáková
8. A
Kristína Halgošová 8. A
Frederika Malá 8. A
Lea Glosová 8. A

foto
2. miesto
 
návrat hore
 

okresné kolo
Hádzaná - žiaci

tréner: Mgr. Richard Matúšek
Erik Hlbocký
8. A
Ľubomír Mago
8. A
Benjamín Igaz
8. A
Dávid Oliva
8. A
Igor Juran  
8. A
Tomáš Dufek
8. B
Samuel Akbar
8. B
Rastislav Bielik
6. A
Martin Krajčovič 6. A
Patrik Kosmál
6. A
Denis Miškovič
6. A

foto
2. miesto
 
návrat hore
 

okresné kolo
Basketbal - žiaci

tréner: Mgr. Richard Matúšek
Erik Hlbocký
8. A
Ľubomír Mago
8. A
Benjamín Igaz
8. A
Tomáš Dufek
8. B
Samuel Akbar
8. B
Rastislav Bielik
6. A
Martin Krajčovič 6. A

foto
2. miesto
 
návrat hore
 

okresné kolo
Futsal - žiaci

tréner: Mgr. Richard Matúšek
Filip Kánik
9.
A
Dávid Novák
9. A
Róbert Žifčák
9. B
Andrej Suja
9. B
Roman Planeta
9. B
Tomáš Dufek
8. B
Samuel Akbar
8. B
Denis Miškovič
6. A


foto
2. miesto
 
návrat hore
 

okresné kolo
Volejbal - žiaci

tréner: Mgr. Richard Matúšek
Filip Kánik
9.
A
Dávid Novák
9. A
Erik Hlbocký 8. A
Ľubomír Mago
8. A
Benjamín Igaz
8. A
Dávid Oliva
8. A
Samuel Akbar
8. B
Tomáš Dufek
8. B


foto
2. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Atletika - družstvá - žiaci

tréner: Mgr. Richard Matúšek
Filip Kánik
9.
A
Patrik Hrotko
9. A
Alexander Krajčovič 9. A
Martin Kyselica
9. A
Benjamín Igaz
8. A
Tomáš Dufek
8. B
Samuel Akbar
8. B
Rastislav Bielik
6. A
Rastislav Paulíny 5. B


foto
3. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Atletika - vrh guľou

tréner: Mgr. Richard Matúšek
Alexander Krajčovič
9.
A - foto


3
. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Atletika - beh na 300 m

tréner: Mgr. Richard Matúšek
Martin Kyselica
9.
A - foto


3
. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Atletika - skok do výšky

trénerka: p. Zuzana Žitniaková
Kristína Halgošová
8. A -
foto


2
. miesto
návrat hore
 

Cyklistické preteky

vyučujúci: Mgr. Richard Matúšek, p. Zuzana Žitniaková
Hana Jakubčeková 5. B
Samuel Gubi 7. B
Adam Okoličány 7. B

foto
9 m
edailí
 
výsledky
návrat hore
 

Nočný beh Trnavou

vyučujúci: Mgr. Richard Matúšek
Rastislav Paulíny
5. B
foto   viac info 

3. miesto
návrat hore
 
 
 
Slovenský jazyk a literatúra
 
okresné kolo
Hollého pamätník
         vyučujúca: Mgr. Mária Jaurová
Lukáš Poláček
9. B -
foto

 vyučujúca: Mgr. Anna Hrušovská
Tamara Mišíková
4. A - foto

3. miesto


3. miesto
návrat hore
 
obvodné kolo
Hollého pamätník
         vyučujúca: Mgr. Mária Jaurová
Lukáš Poláček
9. B -
foto

vyučujúca: Mgr. Anna Hrušovská
Tamara Mišíková
4. A - foto
1. miesto


1. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Keď si vymýšľam

vyučujúca: Mgr. Iveta Reptová
Zora Kazimírová 7. B - foto
Júlia Ďuriníková 7. B - foto

1. miesto
3. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Strašidelný príbeh

vyučujúca: Mgr. Iveta Reptová
Zora Kazimírová
7. B - foto

3
. miesto
návrat hore
 
 
 
Zdravotníci
 

regionálne kolo
Družstvá mladých zdravotníkov

vyučujúca: Mgr. Elena Čeligová
kategória II
Dominika Matúšová 9. B
Alžbeta Galgóciová 7. A
Laura Taligová 7. A
Denisa Ryšavá 7. A
Klára Deáková 7. A

foto
1. miesto
 
návrat hore
 
 
 
Dejepis
 

okresné kolo
Dejepisná olympiáda

vyučujúca: Mgr. Alena Mrnková
Boris Nižnanský
7. B -
foto


1. miesto
návrat hore
 
 
 
Prírodné vedy
 

okresné kolo
Matematická olympiáda

vyučujúca: Mgr. Eva Cúciková
Dalibor Drgoň
9. A -
foto


3
. miesto
návrat hore
 
 
 
Šport - 1. stupeň
 

krajské kolo
Gymnastický štvorboj - žiačky

trénerka: p. Magda Masárová
Irena Mišíková
5. B
Tamara Mišíková
4. A
Petra Paulínyová 4. A
Lucia Krivošíková
4. A
Zuzana Juráková 3. B

foto
1. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Vybíjaná - najmladší žiaci

vyučujúca: Mgr. Jarmila Miháliková, Mgr. Anna Hrušovská, Mgr. Martin Blažek
Lukáš Bachratý
4. A
Peter Vidlička
4. A
Lukáš Sobota 4. A
Adam Supek
4. A
Richard Kalivoda 4. B
Samuel Mečír
4. B
David Blaho
4. B
Adam Bačík
4. B
Šimon Pavlík 4. B
Tomáš Gašparík 3. B
Matej Jančovič
3. B

foto
3. miesto
návrat hore
 

Tarzan
Športová olympiáda pre žiakov 1. st.

vyučujúci: Mgr. Jarmila Miháliková, Mgr. Anna Hrušovská, Mgr. Martin Blažek
Tomáš Melicherík
4. A
Peter Vidlička
4. A
Petra Paulínyová 4. A
Adam Supek
4. A
Katarína Sokolovičová 4. B
Zuzana Juráková
3. B

foto
3. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Školská atletická liga

vyučujúce: Mgr. J. Miháliková, Mgr. A. Hrušovská,
Mgr. J. Fridrichová, Mgr. S. Kreutzová, Mgr. E. Repíková

Alex Myšák
1. A
Natália Hrotková 1. B
Jakub Rímeš 2. A
Tamara Belavá
2. A
Nina Bestvinová 3. B

Tomáš Gašparík
3. B
Adam Supek
4. A
Petra Paulínyová
4. A

foto
2. miesto
návrat hore
 

Cyklistické preteky

Samuel Hanes 3. A
Tomáš Gašparík
3. B
Júlia Jablčníková 3. B
Ema Čambálová
3. B
Ester Ovečková 3. B

Petra Paulínyová
4. A

foto
9 m
edailí
 
výsledky
návrat hore
 
 
 
Žiaci úspešní v mimoškolskej činnosti


kickbox

David Malán 8. B - kickbox

Majstrovstvá SR 2015                                   foto

1. miesto
návrat hore
plavanie

František Jablčník 5. B - plávanie

Majstrovstvá SR 2015                                    foto

 

voľný spôsob 800 m, 400m, 200 m a 100 m

1. miesto

znak 200 m a 100 m

1. miesto

štafeta polohové preteky mix 4 x 100 m

1. miesto

voľný spôsob 4 x 100 m

1. miesto

polohové preteky mix 4 x 100 m

2. miesto

ISM Berlín

 

kraul 400 m

1. miesto

kraul 200 m

2. miesto

SPRING PRIX OF Žilina

 

kraul 400 m

1. miesto

polohovka 400 m

1. miesto

kraul 200 m

1. miesto

polohovka 200 m

1. miesto

kraul 100 m

1. miesto

znak 100 m

1. miesto

znak 50 m

1. miesto

ORCA CUP Bratislava

 

kraul 100 m

1. miesto

znak 100 m

1. miesto

polohovka 200 m

2. miesto

znak 50 m

3. miesto
Ocenenie Najhodnotnejší výkon
návrat hore
 

Erik Beňo 6. A - plávanie

Veľká cena mesta Nové Zámky                    foto

 

znak 200 m

2. miesto

znak 100 m

3. miesto
návrat hore
 

Júlia Jablčníková 3. B - plávanie

Majstrovstvá SR 2015 najml. žiakov          foto

 

voľný spôsob 200 m

1. miesto

prsia 100 m

2. miesto

polohové preteky 100 m

2. miesto

polohové preteky 200 m

2. miesto

voľný spôsob 50 m

3. miesto

štafeta voľný spôsob 4 x 50 m

3. miesto

štafeta polohové preteky 4 x 50 m

3. miesto
návrat hore
tanec

Ema Rapavá 5. B - tanec hip hop

Majstrovstvá SR The Next Step                 foto

1. miesto
a
3. miesto
návrat hore
 

Katarína Pekárová 7. B - tanec hip hop

Senecká dúha                                                  foto

1. miesto

Majstrovstvá SR The Next Step

3. miesto
návrat hore
   

Dominika Šlahorová 7. B - tanec orientálny

Medzinárodné majstrovstvá SR Mia festival Praha            foto

2. miesto
návrat hore
 

Patrícia Piešťanská 7. B - spoločenský tanec

Slovenský pohár v štandardných tancoch 2014, kategória  Junior I.

3. miesto
Majstrovstvá SR v desiatich tancoch, kategória  Junior II. 4. miesto
Majstrovstvá SR v štandardných tancoch, kategória  Junior II. 5. miesto
návrat hore
fotogr  

Samuel Gubi 7. B - fotografovanie

Trnavský objektív 2015                               foto

ocenenie

AMFO 2015 kraj

ocenenie
návrat hore
sport  

Ema Bošnáková 7. B - beh

Hľadáme nových olympionikov 2015 - 600 m          foto

3. miesto

Hľadáme najrýchlejšie dievča - 60 m

3. miesto
návrat hore
wushu  

Petra Paulínyová 4. A - WU SHU

Mladý bojovník                                                foto

 

pretláčanie

1. miesto

majster silného chrbta

1. miesto

majster silnej nohy

2. miesto

zostava majster silného brucha, rúk

3. miesto
návrat hore
   

ZŠ - úspechy - súťaže 2014/2015

úspechy
2002/2003  2003/2004  2004/2005  2005/2006  2006/2007  2007/2008 2008/2009  2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013  2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/1018  2018/2019  2019/2020

vítame vás

oznamujeme

jedáleň


pracujeme

RZA


bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

ochrana oú


mapa stránok