2013/2014
 
Úspechy našich žiakov
      
Úspechy našich žiakov v mimoškolskej činnosti
     
Gratulujeme :-)))
 
 
Šport - 2. stupeň
 

okresné kolo
Basketbal - žiačky

trénerka: p. Zuzana Žitniaková
Romana Bartová
7. A
Soňa Zelenayová
7. A
Frederika Malá
7. A
Soňa Koleňáková
7. A
Kristína Sadloňová  
7. A
Kristína Halgošová
7. A
Kristína Bažányová
7. A
Patrícia Hlúchová
7. A
Lea Glosová
7. A
Paulína Paulínyová
7. A
Petra Péchyová
7. A
Luisa
Martinátová
7. A

foto
1. miesto
 
návrat hore
 

krajské kolo
Vybíjaná - žiačky

trénerka: p. Zuzana Žitniaková
Viktória Lehotová
3. A
Bianka Iuhaniaková
3. A
Petra Paulínyová 3. A
Ema Gálová
3. A
Karin Sucháčková 4. A
Monika Raceková
4. A
Kristína Orossová 4. A
Lucia Brestovanská
4. B
Ema Rapavá 4. B
Hana Jakubčeková
4. B
Nikola
Bartová 4. B

foto
3. miesto
 
návrat hore
 

okresné kolo
Vybíjaná - žiačky

trénerka: p. Zuzana Žitniaková
Viktória Lehotová
3. A
Bianka Iuhaniaková
3. A
Petra Paulínyová 3. A
Ema Gálová
3. A
Karin Sucháčková 4. A
Monika Raceková
4. A
Kristína Orossová 4. A
Lucia Brestovanská
4. B
Ema Rapavá 4. B
Hana Jakubčeková
4. B
Nikola
Bartová 4. B

foto
2. miesto
 
návrat hore
 

okresné kolo
Atletika - vrh guľou

tréner: Mgr. Richard Matúšek
Dávid Malec
9. A - foto

3. miesto
návrat hore
 
 
 
Slovenský jazyk a literatúra

 

okresné kolo
Prvosienky

vyučujúca: Mgr. Elena Repíková
Daniel Tarabík
4. B - foto

vyučujúca: Mgr. Iveta Reptová
Natália Obrátilová
8. A - foto

1
. miesto

1. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Letný príbeh

vyučujúca: Mgr. Mária Jaurová
Ľuboš
Teyerl 9. A - foto

1
. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Keď si vymýšľam

vyučujúca: Mgr. Iveta Reptová
Kristína Kováčová
8. A - foto

2. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Čaro Vianoc

vyučujúca: Mgr. Mária Jaurová
Roman
Planeta 8. B - foto
Sára Minarovičová 8. B - foto

2. miesto
3. miesto
 
regionálne kolo
Hollého pamätník
vyučujúca: Mgr. Anna Hrušovská
Tamara Mišíková
3. A - foto

vyučujúca: Mgr. Elena Repíková
Romana
Pánisová 4. B - foto

3. miesto


2
. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Hollého pamätník
vyučujúca: Mgr. Anna Hrušovská
Tamara Mišíková
3. A - foto

vyučujúca: Mgr. Elena Repíková
Romana
Pánisová 4. B - foto

vyučujúca: Mgr. Mária Jaurová
Lukáš Poláček
8. B -
foto

1
. miesto

2. miesto

3. miesto
návrat hore
 
 
 
Zdravotníci

 

regionálne kolo
Družstvo mladých zdravotníkov

vyučujúca: Mgr. Elena Čeligová
kategória I
Kristína Krčová 5. B
Sára Mouandová 4. A
Lenka Gombíková 4. A
Karolína Vágovičová 4. A
Natália Bobeková 4. B

kategória II
Lucia Sláviková 9. A
Michaela Bažíková 9. A
Diana Gombíková 9. A
Dominika Matúšová 8. B
Alžbeta Galgóciová 6. A
foto
1. miesto

foto
2. miesto
 
návrat hore
 
 
 
Dejepis

 

krajské kolo
Dejepisná olympiáda

vyučujúca: Mgr. Alena Mrnková
Maximilián Sitta
7. A - foto

3. miesto
návrat hore

 

okresné kolo
Dejepisná olympiáda

vyučujúca: Mgr. Alena Mrnková
Maximilián Sitta
7. A - foto

2
. miesto
návrat hore
 
 
 
Prírodné vedy

 

okresné kolo
Matematická olympiáda

vyučujúca: PaedDr. Michaela Lošonská
Kristína
Bažányová 5. B - foto
Alan Bohún 6. B - foto

vyučujúca: Mgr. Elena Čeligová
Paulína Belavá 7. B - foto

1. miesto
2. miesto

3. miesto
návrat hore
 
 
 
Výtvarné umenie

 

okresné kolo
MAXimálne zelená planéta

vyučujúca: Mgr. Ľubica Kaššovicová
Pavlína Belavá
7. B
Zuzana Kožányiová
7. B
Dominika Malánová
7. B
Marcela Rišková 7. B
foto
1. miesto
 
návrat hore
 

okresné kolo
Animal Planet

vyučujúca: Mgr. Ľubica Kaššovicová
Lucia Rakovská
8. A - foto

1
. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Moja Trnava

vyučujúca: Mgr. Ľubica Kaššovicová
Lucia
Sláviková 9. A - foto

1
. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Jesenná láska

vyučujúca: Mgr. Ľubica Kaššovicová
Izabela Pažítková
8. A - foto

1
. miesto
návrat hore
 
 
 
Šport - 1. stupeň

 

krajské kolo
Gymnastický štvorboj - žiačky

trénerka: p. Magda Masárová
Petra Paulínyová
3. A
Tamara Mišíková
3. A
Nina Bestvinová 2. B
Ema Čambálová
2. B
Zuzana Juráková 2. B

foto
1. miesto
 
návrat hore
 

Športová olympiáda pre žiakov 1. st.
Tarzan

vyučujúce: Mgr. Jarmila Miháliková, Mgr. Anna Hrušovská,
Mgr. Elena Repíková

Hana Jakubčeková
4. B
Rastislav Paulíny
4. B
Nikola Bártová 4. B
Lukáš Morvay
4. B
Adam Supek
3. A
Nina Bestvinová
2. B

foto
3
. miesto
 
návrat hore
 
 
 
Žiaci úspešní v mimoškolskej činnosti
 

Kristína Madarásová 9. A - bikros - foto

Kontr. závod repr. ČR 2014

2. miesto

Európsky pohár, Belgicko 2014

7. miesto
Majstrovstvá Európy, Belgicko 2013

5. miesto

Európsky pohár Pardubice 2013 1. a 2.
Majstrovstvá Európy, Rakúsko 2011 3. miesto
Majstrovstvá Európy, Francúzsko 2010

3. miesto

Majstrovstvá Európy, Dánsko 2009 2. miesto
Majstrovstvá Európy, Nemecko 2008 2. miesto
návrat hore
 

ZŠ - úspechy - súťaže 2013/2014

úspechy
2002/2003  2003/2004  2004/2005  2005/2006  2006/2007  2007/2008 2008/2009  2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013  2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/1018  2018/2019  2019/2020

vítame vás

oznamujeme

jedáleň


pracujeme

RZA


bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

ochrana oú


mapa stránok