2013/2014
 
Úspechy našich žiakov
      
Úspechy našich žiakov v mimoškolskej činnosti
     
Gratulujeme :-)))
 
 
Šport - 2. stupeň
 

okresné kolo
Basketbal - žiačky

trénerka: p. Zuzana Žitniaková
Romana Bartová
7.A
Soňa Zelenayová
7.A
Frederika Malá
7.A
Soňa Koleňáková
7.A
Kristína Sadloňová  
7.A
Kristína Halgošová
7.A
Kristína Bažányová
7.A
Patrícia Hlúchová
7.A
Lea Glosová
7.A
Paulína Paulínyová
7.A
Petra Péchyová
7.A
Luisa
Martinátová
7.A

1. miesto
foto
návrat hore
 

krajské kolo
Vybíjaná - žiačky

trénerka: p. Zuzana Žitniaková
Viktória Lehotová
3.A
Bianka Iuhaniaková
3.A
Petra Paulínyová 3.A
Ema Gálová
3.A
Karin Sucháčková 4.A
Monika Raceková
4.A
Kristína Orossová 4.A
Lucia Brestovanská
4.B
Ema Rapavá 4.B
Hana Jakubčeková
4.B
Nikola
Bartová 4.B

3. miesto
foto
návrat hore
 

okresné kolo
Vybíjaná - žiačky

trénerka: p. Zuzana Žitniaková
Viktória Lehotová
3.A
Bianka Iuhaniaková
3.A
Petra Paulínyová 3.A
Ema Gálová
3.A
Karin Sucháčková 4.A
Monika Raceková
4.A
Kristína Orossová 4.A
Lucia Brestovanská
4.B
Ema Rapavá 4.B
Hana Jakubčeková
4.B
Nikola
Bartová 4.B

2. miesto
foto
návrat hore
 

okresné kolo
Atletika - vrh guľou

tréner: Mgr. Richard Matúšek
Dávid Malec
9.A - foto

3. miesto
návrat hore
 
 
 
Zdravotníci

 

regionálne kolo
Družstvo mladých zdravotníkov

vyučujúca: Mgr. Elena Čeligová
kategória I
Kristína Krčová 5.B
Sára Mouandová 4.A
Lenka Gombíková 4.A
Karolína Vágovičová 4.A
Natália Bobeková 4.B

kategória II
Lucia Sláviková 9.A
Michaela Bažíková 9.A
Diana Gombíková 9.A
Dominika Matúšová 8.B
Alžbeta Galgóciová 6.A
1. miesto
foto
2. miesto
foto
návrat hore
 
 
 
Dejepis

 

krajské kolo
Dejepisná olympiáda

vyučujúca: Mgr. Alena Mrnková
Maximilián Sitta
7.A - foto

3. miesto
návrat hore

 

okresné kolo
Dejepisná olympiáda

vyučujúca: Mgr. Alena Mrnková
Maximilián Sitta
7.A - foto

2
. miesto
návrat hore
 
 
 
Prírodné vedy

 

okresné kolo
Matematická olympiáda

vyučujúca: PaedDr. Michaela Lošonská
Kristína
Bažányová 5.B - foto
Alan Bohún 6.B - foto

vyučujúca: Mgr. Elena Čeligová
Paulína Belavá 7.B - foto

1. miesto
2. miesto

3. miesto
návrat hore
 
 
 
Výtvarné umenie

 

okresné kolo
MAXimálne zelená planéta

vyučujúca: Mgr. Ľubica Kaššovicová
Pavlína Belavá
7.B
Zuzana Kožányiová
7.B
Dominika Malánová
7.B
Marcela Rišková 7.B
1. miesto
foto
návrat hore
 

okresné kolo
Animal Planet

vyučujúca: Mgr. Ľubica Kaššovicová
Lucia Rakovská
8.A - foto

1
. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Moja Trnava

vyučujúca: Mgr. Ľubica Kaššovicová
Lucia
Sláviková 9.A - foto

1
. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Jesenná láska

vyučujúca: Mgr. Ľubica Kaššovicová
Izabela Pažítková
8.A - foto

1
. miesto
návrat hore
 
 
 
Slovenský jazyk a literatúra

 

okresné kolo
Prvosienky

vyučujúca: Mgr. Elena Repíková
Daniel Tarabík
4.B - foto

vyučujúca: Mgr. Iveta Reptová
Natália Obrátilová
8.A - foto

1
. miesto

1. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Letný príbeh

vyučujúca: Mgr. Mária Jaurová
Ľuboš
Teyerl 9.A - foto

1
. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Keď si vymýšľam

vyučujúca: Mgr. Iveta Reptová
Kristína Kováčová
8.A - foto

2. miesto
návrat hore
 

okresné kolo
Čaro Vianoc

vyučujúca: Mgr. Mária Jaurová
Roman
Planeta 8.B - foto
Sára Minarovičová 8.B - foto

2. miesto
3. miesto
 
regionálne kolo
Hollého pamätník
vyučujúca: Mgr. Anna Hrušovská
Tamara Mišíková
3.A - foto

vyučujúca: Mgr. Elena Repíková
Romana
Pánisová 4.B - foto

3. miesto


2
. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Hollého pamätník
vyučujúca: Mgr. Anna Hrušovská
Tamara Mišíková
3.A - foto

vyučujúca: Mgr. Elena Repíková
Romana
Pánisová 4.B - foto

vyučujúca: Mgr. Mária Jaurová
Lukáš Poláček
8.B -
foto

1
. miesto

2. miesto

3. miesto
návrat hore
 
 
 
Šport - 1. stupeň

 

krajské kolo
Gymnastický štvorboj - žiačky

trénerka: p. Magda Masárová
Petra Paulínyová
3.A
Tamara Mišíková
3.A
Nina Bestvinová 2.B
Ema Čambálová
2.B
Zuzana Juráková 2.B

1. miesto
foto
návrat hore
 

Tarzan
Športová olympiáda pre žiakov 1. st.

vyučujúce: Mgr. Jarmila Miháliková, Mgr. Anna Hrušovská,
Mgr. Elena Repíková

Hana Jakubčeková
4.B
Rastislav Paulíny
4.B
Nikola Bártová 4.B
Lukáš Morvay
4.B
Adam Supek
3.A
Nina Bestvinová
2.B

3. miesto
foto
návrat hore
 
 
 
Žiaci úspešní v mimoškolskej činnosti
 

Kristína Madarásová 9.A - bikros - foto

Kontr. závod repr. ČR 2014

2. miesto

Európsky pohár, Belgicko 2014

7. miesto
Majstrovstvá Európy, Belgicko 2013

5. miesto

Európsky pohár Pardubice 2013 1. a 2.
Majstrovstvá Európy, Rakúsko 2011 3. miesto
Majstrovstvá Európy, Francúzsko 2010

3. miesto

Majstrovstvá Európy, Dánsko 2009 2. miesto
Majstrovstvá Európy, Nemecko 2008 2. miesto
návrat hore
 

ZŠ - úspechy - súťaže 2013/2014

vítame vás

oznamujeme

pracujeme

bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

mapa stránok

úspechy
2002/2003  2003/2004  2004/2005  2005/2006  2006/2007  2007/2008 2008/2009  2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013  2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/1018  2018/2019  2019/2020