2006/2007
 
Úspechy našich žiakov
   
   
Gratulujeme :-)))
 
 
Šport - 2. stupeň
 
celoslovenské kolo
Basketbal ZŠ - dievčatá
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
Silvia Horváthová
9. B
Natália Horváthová 9. B
Dominika Héliová 9. B
Dominika Halenárová 9. B
Simona Dziaková 9. B
Alexandra Anettová 8. C
Lenka Slezáriková 7. C
Simona Kocianová 8. C
Dominika Gabulová 7. C
Veronika Sobotovičová 7. B
Júlia Kosmálová 7. B
3. miesto
diplom
návrat hore
 
regionálne kolo
Basketbal - dievčatá
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
Lenka Slezáriková 7. C
Norika Slezáriková 7. C
Silvia Horváthová 9. B
Natália Horváthová 9. B
Dominika Jakabovičová 9. B
Simona Dziaková 9. B
Simona Kocianová 8. C
Alexandra Anettová 8. C
Natália Chudá 8. C
Michaela Backová 8. C
1. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Basketbal - dievčatá
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
Lenka Slezáriková 7. C
Norika Slezáriková 7. C
Silvia Horváthová 9. B
Natália Horváthová 9. B
Dominika Jakabovičová 9. B
Simona Dziaková 9. B
Simona Kocianová 8. C
Alexandra Anettová 8. C
Natália Chudá 8. C
Michaela Backová 8. C
1. miesto
návrat hore
 
krajské kolo
Basketbal SAŠŠ - dievčatá
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
Silvia Horváthová 9. B
Natália Horváthová 9. B
Silvia Stachová 9. B
Dominika Héliová 9. B
Dominika Jakabovičová 9. B
Dominika Halenárová 9. B
Simona Dziaková 9. B
Alexandra Anettová 8. C
Lenka Slezáriková 7. C
1. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Hádzaná ZŠ - dievčatá
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
Silvia Horváthová
9. B
Natália Horváthová 9. B
Dominika Héliová 9. B
Dominika Jakabovičová 9. B
Simona Dziaková 9. B
Silvia Stachová 9. B
Kristína Šimončičová 9. B
Veronika Sobotovičová 7. B
Terézia Stračárová 9. B
Júlia Kosmálová 7. B
2. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Sreetball
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
Silvia Horváthová
9. B
Natália Horváthová 9. B
Ramon Vajdík 9. B
Dominika Jakabovičová 9. B
Drobný David 9. B
Silvia Stachová 9. B
Lukáš Vavro 9. C
1. miesto
návrat hore
 
celoslovenské kolo
Hádzaná ZŠ - chlapci
vyučujúci: Mgr. Richard Matúšek
Denis Kotleba
9.B
Andrej Opálek 9.B
Tibor Detony 9.B
Dávid Drobný 9.B
Michal Hrašna 9.B
Peter Vajdík 9.B
Andrej Zelenák 9.B
Juraj Haršányi 9.B
Martin Francúz 9.B
Erik Marhavý 9.C
David Brestovanský 8.A
Patrik Palocsanyi 9.B
5. miesto
diplom
návrat hore
 
Trnavský okres
Halový futbal - chlapci ZŠ
vyučujúci: Mgr. Richard Matúšek
Patrik Čapka
9. B
Daniel Brestovanský 8. A
Matej Vašíček 8. A
Martin Šoltés 8. A
Matej Patko 9. D
Matúš Poláček 9. D
Martin Cifra 9. D
Rastislav Sýkora 9. C
Filip Vyskupič 9. A
Patrik Palocsanyi 9. B
Peter Hrdlička 9. D
Otto Neumann 7. C
2. miesto
návrat hore
 
krajské kolo
Atletika ZŠ - vrh guľou
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
Simona Kocianová
8. C
1. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Atletika ZŠ - vrh guľou
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
Simona Kocianová 8. C
1. miesto
návrat hore
 
krajské kolo
Atletika ZŠ - hod kriketovou loptičkou
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
Lenka Slezáriková
7. C
1. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Atletika ZŠ - hod kriketovou loptičkou
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
Lenka Slezáriková 7. C
1. miesto
návrat hore
 
krajské kolo
Atletika ZŠ - družstvá
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
Lenka Slezáriková 7. C
Silvia Horváthová 9. B
Natália Horváthová 9. B
Simona Dziaková 9. B
Dominika Héliová 9. B
Simona Kocianová 8. C
Dominika Pavlovičová 7. A
Nikola Málová 7. C
Veronika Sobotovičová 7. B
Michaela Backová 8. C
2. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Atletika ZŠ - družstvá
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
Lenka Slezáriková
7. C
Silvia Horváthová 9. B
Natália Horváthová 9. B
Simona Dziaková 9. B
Dominika Héliová 9. B
Simona Kocianová 8. C
Dominika Pavlovičová 7. A
Nikoleta Málová 7. C
Veronika Sobotovičová 7. B
Michaela Backová 8. C
1. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Atletika ZŠ - štafeta 4x60 m
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
Lenka Slezáriková 7. C
Dominika Pavlovičová 7. A
Silvia Horváthová 9. B
Natália Horváthová 9. B
2. miesto
návrat hore
 
krajské kolo
Atletika ZŠ - beh na 800 m
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
Veronika Sobotovičová
7. B
3. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Atletika ZŠ - beh na 800 m
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
Veronika Sobotovičová
7. B
2. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Atletika ZŠ - beh na 300 m
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
Lenka Slezáriková 7. C
2. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Atletika ZŠ - skok do výšky
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
Natália Horváthová
9. B
2. miesto
návrat hore
 
   
   
Slovenský jazyk a literatúra
   
krajské kolo
Hollého pamätník
vyučujúca: Mgr. Martina Opálková
Lenka Molnárová
8. B
3. miesto
návrat hore
   
okresné kolo
Prázdninový zážitok
vyučujúca: Mgr. Ľudmila Rogovská
Natália Horváthová
9. B
1. miesto
návrat hore
   
okresné kolo
Čaro Vianoc
vyučujúca: Mgr. Iveta Reptová
Matúš Malý
7. B

vyučujúca: Mgr. Mária Jaura
Miroslava Cíbiková 6. C
2. miesto

2. miesto
návrat hore
   
okresné kolo
Európa v škole
vyučujúca: Mgr. Mária Jaura
Soňa Kleštincová 6. C
2. miesto
návrat hore
 
 
 
Zdravotníci
   
okresné kolo
Hliadky mladých zdravotníkov
vyučujúca: Mgr. Elena Čeligová
kategória I
Kristína Salvianyová  5. B
Orešanská
  5. B
Silvia Topolská  5. B
Čáliková
  5. B
Racková  5. B

kategória II
Ručková 9. D
Duranová 9. D
Jasencová
  6. B
Škultétyová  6. B
Foltínyová
  6. B
2
. miesto
2. miesto

 
návrat hore
   
 
 
Cudzie jazyky
   
celoslovenské  kolo
Olympiáda z francúzskeho jazyka
vyučujúca: Mgr. Martina Opálková
Lenka Molnárová 8. B
4. miesto
návrat hore
   
krajské kolo
Olympiáda z francúzskeho jazyka
vyučujúca: Mgr. Martina Opálková
Lenka Molnárová 8. B
1. miesto
návrat hore
   
okresné kolo
Olympiáda z francúzskeho jazyka
vyučujúca: Mgr. Martina Opálková
Lenka Molnárová 8. B
1. miesto
návrat hore
   
 
 
Prírodné vedy
   
okresné kolo
Fyzikálna olympiáda
vyučujúca: Mgr. Anna Hagarová
Eva Rakúsová 7. A
1.-2. miesto
návrat hore
   
okresné kolo
Geografická
olympiáda
vyučujúca: Mgr. Elena Čeligová
Michal Kankara 7. A
1. miesto
návrat hore
   
okresné kolo
Matematická olympiáda
vyučujúca: Mgr. Eva Cúciková
Patrícia Čaplová 8. A

vyučujúca: Mgr. Jozefína Hrašnová
Eva Rakúsová 7. A
1.-2. miesto

1.-2. miesto
návrat hore
   
 
 
Výtvarné umenie
   
okresné kolo
Naše hrady a zámky
 
vyučujúca: Mgr. Ľudmila Rogovská
Lucia Gabulová 9. D

vyučujúca: Mgr. Terézia Malacká
Hana Naništová 4. B
1. miesto

2. miesto
návrat hore
   
 
 
Šport - 1. stupeň
   
okresné kolo
Vybíjaná žiačky 3. a 4. ročník
vyučujúce: Mgr. Jaroslava Miháliková, Mgr. Viera Bergmannová
Silvia Horňáková 4. A
V. Drozdíková 4. A
Miroslava Karaffová
4. A
M. Molnárová 4. A
Petra Rajská
4. B
Kristína Kosmálová 3. B
D. Igazová
3. B
Lucia Markusíková 3. B
D. Wahidová
3. B
Monika Kleštincová 3. A
Hana Huňavá
3. A
K. Hucková 3. A
Adrána Opletalová
4. B
2. miesto
návrat hore
   
okresné kolo
Disco Free Style
vyučujúce: p. Gabriela Remenárová
Hana Naništová 4. B
Lenka Naništová 4. B
Klaudia Kopčaniová 4. B
Karolína Mikysková 4. B
Vladimíra Szudová 4. B
Miroslava Karaffová 4. A
Lucia Školníková 4. B
Adriána Opletalová 4. B
2. miesto
návrat hore
 

ZŠ - úspechy - súťaže 2006/2007

úspechy
2002/2003  2003/2004  2004/2005  2005/2006  2006/2007  2007/2008 2008/2009  2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013  2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/1018  2018/2019  2019/2020

vítame vás

oznamujeme

jedáleň


pracujeme

RZA


bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

ochrana oú


mapa stránok