ZŠ - úspechy - súťaže 2005/2006

2005/2006
 
Úspechy našich žiakov
     
Gratulujeme :-)))
 
 
šport - 2. stupeň
 
celoslovenské kolo
Basketbal ZŠ - dievčatá
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
Stachová Silvia 8. B
Horváthová Natália 8. B
Horváthová Silvia 8. B
Halenárová Dominika 8. B
Héliová Dominika 8. B
Gabulová Dominika 6. C
Mrvová Renáta 6. C
Slezáriková Lenka 6. C
Stračárová Terka 8. B
Bednárová Alena 7. C
6. miesto
návrat hore
 
krajské kolo
Basketbal ZŠ - dievčatá
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
Dominika Héliová 8. B
Silvia Stachová 8. B
Natália Horváthová 8. B
Silvia Halenárová 8. B
Tereza Stračárová 8. B
Kristína Šimončičová 8. B
Veronika Jobbová 8. B
Dominika Semešová 8. B
Simona Dziaková 8. B
Olivera Griková 8. B
Dominika Knížová 9. D
Dominika Jakabovičová 8. B

1. miesto
návrat hore
 
regionálne kolo
Basketbal ZŠ - dievčatá
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
Dominika Héliová 8. B
Silvia Stachová 8. B
Natália Horváthová 8. B
Silvia Halenárová 8. B
Tereza Stračárová 8. B
Kristína Šimončičová 8. B
Veronika Jobbová 8. B
Dominika Semešová 8. B
Simona Dziaková 8. B
Olivera Griková 8. B
Dominika Knížová 9. D
Dominika Jakabovičová 8. B

1. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Basketbal ZŠ - dievčatá
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
Dominika Héliová 8. B
Silvia Stachová 8. B
Natália Horváthová 8. B
Silvia Halenárová 8. B
Tereza Stračárová 8. B
Kristína Šimončičová 8. B
Veronika Jobbová 8. B
Dominika Semešová 8. B
Simona Dziaková 8. B
Olivera Griková 8. B
Dominika Knížová 9. D
Dominika Jakabovičová 8. B

1. miesto
návrat hore
 
Mesto Trnava okresné kolo
Streetball
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
Ján Hucko 9. A
Lenka Slezáriková 6. C
Silvia Horváthová 8. B
Dominika Halenárová 8. B
Denis Kotleba 8. B

1. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Hádzaná - dievčatá
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
Lenka Slezáriková 6. C
Dominika Halenárová 8. B
Tereza Stračárová 8. B
Olivera Griková 8. B
Natália Horváthová 8. B
Silvia Horváthová 8. B
Silvia Stachová 8. B
Simona Dziaková 8. B
Petra Dimová 9. D
Veronika Čelková 9. D
Lucia Turanská 9. C

2. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Atletika - družstvo
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
Lenka Slezáriková 6. C
Simona Kocianová 7. C
Alexandra Anettová 7. C
Veronika Čelková 9. D
Natália Horváthová 8. B
Silvia Horváthová 8. B
Renáta Mrvová 6. B
Timea Fúzaková 5. A
Olivera Griková 8. B
Nikola Málová 6. C

2. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Atletika - družstvo
vyučujúci: Mgr. Richard Matúšek
Peter Vajdík 8. B
Tomáš Paukeje 9. A
Ján Hucko 9. A
Juraj Kavuliak 7. C
Ivan Palšovič 9. A
Martin Ježo 9. A
Peter Múller 9. D
Dušan Vaš 9. B
Peter Kollárik 9. A

3. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Atletika
vyučujúci: Mgr. Richard Matúšek
Juraj Kavuliak 7. C

3. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Atletika
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
Lenka Slezáriková
6. C

3. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Atletika
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
Natália Horváthová 8. B

3. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Atletika
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
Olivera Gríková
8. B

3. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Memoriál Márie Zavarskej
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
Lenka Slezáriková 6. C
Silvia Horváthová 8. B
Natália Horváthová 8. B
Dominika Halenárová 8. B
Dominika Jakabovičová 8. B

1. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Volejbal - chlapci
vyučujúci: Mgr. Richard Matúšek
Ramzes Vajdík 8. B
Andrej Opálek 8. B
Martin Francúz 8. B
Tibor Detony 8. B
Patrik Palocsanyi 8. B
David Drobný 8. B
Andrej Zelenák 8. B
Juraj Haršanyi 8. B

3. miesto
návrat hore
 
Mesto Trnava
Volejbal - chlapci
vyučujúci: Mgr. Richard Matúšek
Ramzes Vajdík 8. B
Andrej Opálek 8. B
Martin Francúz 8. B
Tibor Detony 8. B
Patrik Palocsanyi 8. B
David Drobný 8. B
Andrej Zelenák 8. B
Juraj Haršanyi 8. B

3. miesto
návrat hore
 
krajské kolo
Vybíjaná - dievčatá
vyučujúca: Mgr. p. Zuzana Žitniaková
Lenka Slezáriková 6. C
Dominika Racková 6. A
Renátka Mrvová 6. B
Júlia Kosmálová 6. B
Veronika Sobotovičová 6. B
Timea Fúzaková 5. A
Michaela Hučková 5. A
Nina Hučková 5. A
Simona Pavlíková 5. A
Nikoleta Málová 6. C
Nora Slezáriková 6. C
Dominika Gabulová 6. C

2. miesto
návrat hore
 
regionálne kolo
Vybíjaná - dievčatá
vyučujúca: Mgr. p. Zuzana Žitniaková
Lenka Slezáriková 6. C
Dominika Racková 6. A
Renátka Mrvová 6. B
Júlia Kosmálová 6. B
Veronika Sobotovičová 6. B
Timea Fúzaková 5. A
Michaela Hučková 5. A
Nina Hučková 5. A
Simona Pavlíková 5. A
Nikoleta Málová 6. C
Nora Slezáriková 6. C
Dominika Gabulová 6. C

1. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Vybíjaná - dievčatá
vyučujúca: Mgr. p. Zuzana Žitniaková
Lenka Slezáriková 6. C
Dominika Racková 6. A
Renátka Mrvová 6. B
Júlia Kosmálová 6. B
Veronika Sobotovičová 6. B
Timea Fúzaková 5. A
Michaela Hučková 5. A
Nina Hučková 5. A
Simona Pavlíková 5. A
Nikoleta Málová 6. C
Nora Slezáriková 6. C
Dominika Gabulová 6. C

1. miesto
návrat hore
 
Mesto Trnava
Športová vianočná šou
vyučujúca: Mgr. Lucia Koleničová
Dominika Racková 6. A
Renáta Mrvová 6. B
Lenka Slezáriková
6. C
Martin Šoltés 7. A
Matej Vašíček
7. A
Ján Hucko 9. A

3. miesto
návrat hore
 
   
   
Slovenský jazyk a literatúra
   
okresné kolo
Keď si vymýšľam
vyučujúca: Mgr. Jarmila Kolláriková
Soňa Hrdličková 4. B

1. miesto
návrat hore
   
okresné kolo
Môj prázdninový zážitok
vyučujúca: Mgr. Ľudmila Rogovská
Barbora Hanusová
9. A

vyučujúca: Mgr. Mária Jaurová
Dávid Vyskoč
6. B
Dominika Ištvancová
8. A

1. miesto

2. miesto
3. miesto
návrat hore
   
okresné kolo
Prvosienky
vyučujúca: Mgr. Mária Jaurová
Dávid Vyskoč
6. B

2. miesto
návrat hore
   
okresné kolo
Čaro Vianoc
vyučujúca: Mgr. Ľudmila Rogovská
Silvia Felčírová
9. A

vyučujúca: Mgr. Mária Jaurová
Katarína Šimnová
6. B

vyučujúca: Mgr. Jarmila Kolláriková
Soňa Hrdličková
4. B

1. miesto

3. miesto

3. miesto
návrat hore
   
   
   
Výtvarné umenie
   
okresné kolo
Vianočné
aranžovanie - voľná väzba
vyučujúca: Mgr. Ľubica Kaššovicová
Daniela Slamková 7. A
Michaela Sádecká
6. C

3. miesto
3. miesto
návrat hore
   
   
   
Cudzie jazyky
   
krajské kolo
Olympiáda z francúzskeho jazyka
vyučujúca: Mgr. Martina Predmeská
Lenka Molnárová 7. B
Daniela Pejčičová
8. D

1. miesto
3. miesto
návrat hore
   
   
   
prírodné vedy
   
okresné kolo
Fyzikálna olympiáda
vyučujúca: Mgr. Anna Hagarová
Michal Dubovský 9. D

1. miesto
návrat hore
   
okresné kolo
Pytagoriáda
vyučujúca: Mgr. Mária Rusnáková
Peter Kubala 6. C

1. miesto
návrat hore
   
medzinárodná matematická súťaž
Klokan
vyučujúca: Mgr. Eva Cúciková
Samuel Valluš
5. A
úspešný riešiteľ
návrat hore
   
   
   
Zdravotníci
   
okresné kolo
Hliadky mladých zdravotníkov
vyučujúca: Mgr. Zdena Jankovičová
kategória I

vyučujúca: Mgr. Elena Čeligová
kategória II
1. miesto


3. miesto
návrat hore
 
   
   
Šport - 1. stupeň
   
Športová olympiáda pre žiakov 1. st.
Tarzan
vyučujúca: Mgr. Emília Benedikovičová, Mgr. Elena Repíková
Nathan Dzaba 4. A
Erik Fekonja 4. B
Dávid Okoličány 3. A
Karolína Mikysková 3. B
Hana Naništová 3. B
Lenka Naništová 3. B
 
návrat hore
 

úspechy
2002/2003  2003/2004  2004/2005  2005/2006  2006/2007  2007/2008 2008/2009  2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013  2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/1018  2018/2019  2019/2020

vítame vás

oznamujeme

jedáleň


pracujeme

RZA


bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

ochrana oú


mapa stránok