ZŠ - úspechy - súťaže 2004/2005

2004/2005
 
Úspechy našich žiakov
     
Úspechy našich žiakov v mimoškolskej činnosti
Gratulujeme :-)))
 
 
Šport - 2. stupeň
 
celoslovenské kolo
Basketbal športových tried
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
dievčatá
7. B

3. miesto
návrat hore
 
krajské kolo
Basketbal športových tried
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
dievčatá
7. B

1. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Basketbal športových tried
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
dievčatá
7. B

1. miesto
návrat hore
 
Mesto Trnava
Challange Day - preťahovanie lanom


1. miesto 

vyučujúci: p. Zuzana Žitniaková, Mgr. Matúšek
7. C, 9. B
, 9. C, 9. D
Denis Chmúra
Mário Novák
Ladislav Zaťko

Marek Taranda
Bohuš Zachar

Matej Kalinaj
Tomáš Braniš

Tomáš Machala
Jakub Matlák
Erik Holovič
Štiglinc
návrat hore
 
okresné kolo
Atletika - hod kriketovou loptičkou
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
Lenka Slezáriková 5. C

3. miesto
návrat hore
 
krajské kolo
Hádzaná športových tried
vyučujúci: Mgr. Richard Matúšek
chlapci
7. B

1. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Hádzaná športových tried
vyučujúci: Mgr. Richard Matúšek
chlapci
7. B

1. miesto
návrat hore
 
   
   
Slovenský jazyk a literatúra
   
okresné kolo
Hollého pamätník
vyučujúca: Mgr. Ľudmila Rogovská
Benita Tiefenbacherová
9. A

2. miesto
návrat hore
   
obvodné kolo
Hollého pamätník
vyučujúca: Mgr. Ľudmila Rogovská
Benita Tiefenbacherová
9. A

1. miesto
návrat hore
   
okresné kolo
Hollého pamätník
vyučujúca: Mgr. Ľubica Kaššovicová
Eva Šrubařová
7. C

3. miesto
návrat hore
   
okresné kolo
Prvosienky
vyučujúca: Mgr. Mária Jaurová
David Vyskoč 5. B

2. miesto
návrat hore
   
   
   
Zdravotníci
   
územné kolo
Hliadky mladých zdravotníkov
vyučujúca: Mgr. Elena Čeligová
kategória I
Barbora Jasencová 5. C
Barbora Brestovanská 4. D
Patrícia Orešanská 3. B
Nikoleta Foltíniyová 4. C
Soňa Jasencová 4. C


3. miesto
 
návrat hore
   
okresné kolo
Hliadky mladých zdravotníkov
vyučujúca: Mgr. Elena Čeligová
kategória I
Kristína Odziomková 4. A
Barbora Jasencová 5. C
Barbora Brestovanská 4. D
Patrícia Orešanská 3. B
Nikoleta Foltíniyová 4. C
Soňa Jasencová 4. C


1. miesto
 
návrat hore
   
   
   
Výtvarné umenie
   
okresné kolo
Vianočné aranžovanie
vyučujúca: Mgr. Ľubica Kaššovicová
Daniela Slamková
6. A
Veronika Behúlová 7. C

1. miesto
2. miesto
návrat hore
   
   
   
Cudzie jazyky
   
regionálne kolo
Olympiáda z francúzskeho jazyka
vyučujúca: Mgr. Martina Predmeská
Katarína Vokrouhlíková
9. B

2. miesto
návrat hore
   
   
   
prírodné vedy
   
okresné kolo
Geografická olympiáda
vyučujúca: Mgr. Elena Čeligová
Tatiana Čaplová 8. A

2. miesto
návrat hore
   
okresné kolo
Fyzikálna olympiáda
vyučujúca: Mgr. Anna Hagarová
Michal Dubovský 7. C

1. miesto
návrat hore
   
okresné kolo
Pytagoriáda
vyučujúca: Mgr. Júlia Fridrichová
Kristína Odziomková
4. A

1. miesto
návrat hore
   
   
   
Šport - 1. stupeň
   
Mesto Trnava
Mini Cup 2005
vyučujúca: Mgr. Elena Repíková
Dávid Okoličány
2. A
Marek Hanzel 2. A
Tomáš Kánok 3. A
Náthán Dzaba
3. A
Andrej Čižmár
3. A
Tomáš Demovič 4. C
Nikola Trníková
4. C
Dávid Hrebíček
4. C
Samuel Valluš 4. C

Marek Gažko
3. A
Filip Marcinčák 4. B
Erik Macháč 4. C
1. miesto
návrat hore
   
Športová olympiáda pre žiakov 1. st.
Tarzan
vyučujúca: Mgr. Júlia Fridrichová, Mgr. Alida Rovná Repíková
Timea Fuzáková
4. A
Matej Krajčovič 4. A
Peter Kaššák
4. B
2. miesto
návrat hore
   
Atletika najmladšieho žiactva - okres
beh na 600 m
vyučujúca: Mgr. Andrea Vojtechová
Adam Koleňák
2. A
1. miesto
návrat hore
   
Atletika najmladšieho žiactva - okres
skok do diaľky
vyučujúca: Mgr. Mária Žideková
Viktória Karolčíková
3. A
1. miesto
návrat hore
   
Atletika najmladšieho žiactva - okres
hod kriketovou loptičkou
vyučujúca: Mgr. Mária Žideková
Viktória Karolčíková
3. A
2. miesto
návrat hore
   
Atletika najmladšieho žiactva - okres
beh na 50 m
vyučujúca: Mgr. Mária Žideková
Viktória Karolčíková
3. A
3. miesto
návrat hore
   
Majstrovstvá v atletike - okres
beh na 50 m
vyučujúca: Mgr. Mária Žideková
Lucia Školníková 2. B
3. miesto
návrat hore
   
   
   
Žiaci úspešní v mimoškolskej činnosti
   

Viktória  Gyűrűsiová 9. C - gymnastika
GK Slávia Trnava

preskok - Slovensko
viacboj - Slovensko

1. miesto
3. miesto
návrat hore
   

Timea Fuzáková 6. A - gymnastika
GK Slávia Trnava

Aerobic Open 2005

3. miesto
návrat hore
   

úspechy
2002/2003  2003/2004  2004/2005  2005/2006  2006/2007  2007/2008 2008/2009  2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013  2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/1018  2018/2019  2019/2020

vítame vás

oznamujeme

jedáleň


pracujeme

RZA


bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

ochrana oú


mapa stránok