ZŠ - úspechy - súťaže 2003/2004

2003/2004
 
Úspechy našich žiakov
     
Gratulujeme :-)))
 
 
Šport - 2. stupeň
 
celoslovenské kolo
Basketbal - žiačky
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
športová trieda dievčatá
9. B

5. miesto
návrat hore
 
krajské kolo
Basketbal - žiačky
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
športová trieda dievčatá
9. B

1. miesto
návrat hore
 
regionálne kolo
Basketbal - žiaci
vyučujúci: Mgr. Richard Matúšek
športová trieda chlapci
9. B

2. miesto
návrat hore
 
celoslovenské kolo
Minibasketbal - žiačky
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
športová trieda dievčatá
6. B

3. miesto
návrat hore
 
celoslovenské kolo
Beh olympijského dňa Kalokagatia
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
športová trieda 9. B

1. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Beh štafiet Kalokagatia
vyučujúci: Mgr. Richard Matúšek, p. Zuzana Žitniaková
športová trieda 9. B

1. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Atletika - družstvá - žiačky
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
výber - žiačky 2. stupňa

2. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Atletika - družstvá - žiaci
vyučujúci: Mgr. Richard Matúšek
výber - žiaci 2. stupňa

3. miesto
návrat hore
 
celoslovenské kolo
Memoriál Márie Zavarskej
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
športová trieda - dievčatá
9. B

5. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Beh Plachého - 800 m
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
Nina Hanzelová 9. B

1. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Prehadzovaná
vyučujúci: Mgr. Richard Matúšek, p. Zuzana Žitniaková
športová trieda
6.B

1. miesto
návrat hore
 
okresné kolo
Hádzaná
vyučujúci: Mgr. Richard Matúšek, p. Zuzana Žitniaková
školské družstvo

1. miesto
návrat hore
 
   
   
Slovenský jazyk a literatúra
   
okresné kolo
Hollého pamätník
vyučujúca: Mgr. Iveta Reptová
Eva Vokounová 9. A

2. miesto
návrat hore
   
okresné kolo
Rozprávkové vretienko
vyučujúca: Mgr. Martina Predmeská
Lenka Molnárová
5. B

2. miesto
návrat hore
   
regionálne kolo
Európa v škole
vyučujúca: Mgr. Mária Hrnčíriková
Ľubica Lakatová
9. B
Lenka Mrvová 9. B
Sandra Nádaská 9. B
Ivana Nováková 9. B
Lucia Kováčová
9. B
Jana Gergelyová 9. B
Veronika Chrvalová
9. B
Jana Ptačinová
9. B
Regina Palušná
9. B
Dáša Jakabovičová
9. B
Petra Krkošová
9. B
Nina Hanzelová
9. B
Simona Bohunická
9. B
Veronika Trnková
9. B

1. miesto
návrat hore
   
   
   
Cudzie jazyky
   
krajské kolo
Olympiáda z francúzskeho jazyka
vyučujúca: PaedDr. Terézia Gajdošová
Lucia Ondrejkovičová
9. A

2. miesto
návrat hore
   
regionálne kolo
Olympiáda z anglického jazyka
vyučujúca: Mgr. Vávrová
Ján Hucko
9. A

2. miesto
návrat hore
   
   
   
Prírodné vedy
   
celoslovenské kolo
Čo vieme o Poľsku
vyučujúca: Mgr. Elena Čeligová
Tatiana Čaplová
7. A

3. miesto
návrat hore
   
okresné kolo
Geografická olympiáda
vyučujúca: Mgr. Elena Čeligová
Tatiana Čaplová 7. A

3. miesto
návrat hore
   
regionálne kolo
Fyzikálna olympiáda
vyučujúca: Mgr. Anna Hagarová
Ivana Bohunická
8. A

2. miesto
návrat hore
   
   
   
Umenie
   
okresné kolo
Hráme sa, že hráme
vyučujúca: PaedDr. Júlia Slobodová
Veronika Šuleková 6. A
Eva Šrubařová 6. C
Michaela Nováková
7. A
Klára Rumanová 7. A
Lucia Lajdová
7. A
Patrícia Poláčková 7. A
Michaela Hladká
7. A
Karolína Knapová 7. A
Nikoleta Sobotová
8. B
Lucia Procházková 8. B
Lucia Ondrejkovičová
9. A
Adriana Sláviková 9. C
Veronika Cuninková
9. D
Lucia Halenárová 9. E

2. miesto
návrat hore
   
   
   
Hudba
   
okresné kolo
Miniplayback show
vyučujúca: PaedDr. Júlia Slobodová
Alexandra Milová
5. B

2. miesto
návrat hore
   
   
   
Zdravotníci
   
okresné kolo
Hliadka mladých zdravotníkov
vyučujúca: Mgr. Elena Čeligová
kategória I
Barbora Brestovanská
4. roč.
Stela Drozdíková
3. roč.
Soňa Kleštincová
3. roč.
Soňa Jasencová
4. roč.
Nikola Málová
4. roč.

3. miesto
návrat hore
   
   
   
Šport - 1. stupeň
   
západoslovenská oblasť
Baby minibasket
vyučujúca: p. Zuzana Žitniaková
žiaci 4. roč.

1. miesto
   
návrat hore
   

úspechy
2002/2003  2003/2004  2004/2005  2005/2006  2006/2007  2007/2008 2008/2009  2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013  2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/1018  2018/2019  2019/2020

vítame vás

oznamujeme

jedáleň


pracujeme

RZA


bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

ochrana oú


mapa stránok