v

2019/2020

9 ročníkov, I. a II. stupeň, 440 žiakov k 15.09.2018

I. stupeň (10 tried)
1. ročník 1. A 1. B 1. C    
2. ročník 2. A 2. B 2. C    
3. ročník 3. A 3. B      
4. ročník 4. A 4. B      
II. stupeň (10 tried)
5. ročník 5. A 5. B      
6. ročník 6. A 6. B      
7. ročník 7. A 7. B      
8. ročník 8. A 8. B      
9. ročník 9. A 9. B      

návrat hore

 
 

v

2018/2019

9 ročníkov, I. a II. stupeň, 440 žiakov k 15.09.2018

I. stupeň (9 tried)
1. ročník 1. A 1. B 1. C    
2. ročník 2. A 2. B      
3. ročník 3. A 3. B      
4. ročník 4. A 4. B      
II. stupeň (10 tried)
5. ročník 5. A 5. B      
6. ročník 6. A 6. B      
7. ročník 7. A 7. B      
8. ročník 8. A 8. B      
9. ročník 9. A 9. B      

návrat hore

 
 

v

2017/2018

9 ročníkov, I. a II. stupeň, 401 žiakov k 15.09.2017

I. stupeň (9 tried)
1. ročník 1. A 1. B 1. C    
2. ročník 2. A 2. B      
3. ročník 3. A 3. B      
4. ročník 4. A 4. B      
II. stupeň (10 tried)
5. ročník 5. A 5. B      
6. ročník 6. A 6. B      
7. ročník 7. A 7. B      
8. ročník 8. A 8. B      
9. ročník 9. A 9. B      

návrat hore

 
 
v

2016/2017

9 ročníkov, I. a II. stupeň, 401 žiakov k 15.09.2016

I. stupeň (8 tried)
1. ročník 1. A 1. B      
2. ročník 2. A 2. B      
3. ročník 3. A 3. B      
4. ročník 4. A 4. B      
II. stupeň (10 tried)
5. ročník 5. A 5. B      
6. ročník 6. A 6. B      
7. ročník 7. A 7. B      
8. ročník 8. A 8. B      
9. ročník 9. A 9. B      

návrat hore

 
 
v

2015/2016

9 ročníkov, I. a II. stupeň, 407 žiakov

I. stupeň (8 tried)
1. ročník 1. A 1. B      
2. ročník 2. A 2. B      
3. ročník 3. A 3. B      
4. ročník 4. A 4. B      
II. stupeň (10 tried)
5. ročník 5. A 5. B      
6. ročník 6. A 6. B      
7. ročník 7. A 7. B      
8. ročník 8. A 8. B      
9. ročník 9. A 9. B      

návrat hore

 
 
v

2014/2015

9 ročníkov, I. a II. stupeň, 410 žiakov

I. stupeň (8 tried)
1. ročník 1. A 1. B      
2. ročník 2. A 2. B      
3. ročník 3. A 3. B      
4. ročník 4. A 4. B      
II. stupeň (10 tried)
5. ročník 5. A 5. B      
6. ročník 6. A 6. B      
7. ročník 7. A 7. B      
8. ročník 8. A 8. B      
9. ročník 9. A 9. B      

návrat hore

 
 
v

2013/2014

9 ročníkov, I. a II. stupeň, 414 žiakov

I. stupeň (8 tried)
1. ročník 1. A 1. B      
2. ročník 2. A 2. B      
3. ročník 3. A 3. B      
4. ročník 4. A 4. B      
II. stupeň (10 tried)
5. ročník 5. A 5. B      
6. ročník 6. A 6. B      
7. ročník 7. A 7. B      
8. ročník 8. A 8. B      
9. ročník 9. A 9. B      

návrat hore

 
 
v

2012/2013

9 ročníkov, I. a II. stupeň, 400 žiakov

I. stupeň (8 tried)
1. ročník 1. A 1. B      
2. ročník 2. A 2. B      
3. ročník 3. A 3. B      
4. ročník 4. A 4. B      
II. stupeň (9 tried)
5. ročník 5. A 5. B      
6. ročník 6. A 6. B      
7. ročník 7. A 7. B      
8. ročník 8. A 8. B      
9. ročník 9. A        

návrat hore

 
 
v

2011/2012

9 ročníkov, I. a II. stupeň, 401 žiakov
I. stupeň (8 tried)
1. ročník 1. A 1. B      
2. ročník 2. A 2. B      
3. ročník 3. A 3. B      
4. ročník 4. A 4. B      
II. stupeň (9 tried)
5. ročník 5. A 5. B      
6. ročník 6. A 6. B      
7. ročník 7. A 7. B      
8. ročník 8. A        
9. ročník 9. A 9. B      

návrat hore

 
 
v

2010/2011

9 ročníkov, I. a II. stupeň, 375 žiakov
I. stupeň (8 tried)
1. ročník 1. A 1. B      
2. ročník 2. A 2. B      
3. ročník 3. A 3. B      
4. ročník 4. A 4. B      
II. stupeň (9 tried)
5. ročník 5. A 5. B      
6. ročník 6. A 6. B      
7. ročník 7. A        
8. ročník 8. A 8. B      
9. ročník 9. A 9. B      

návrat hore

 
 
v

2009/2010

9 ročníkov, I. a II. stupeň, 404 žiakov
I. stupeň (8 tried)
1. ročník 1. A 1. B      
2. ročník 2. A 2. B      
3. ročník 3. A 3. B      
4. ročník 4. A 4. B      
II. stupeň (10 tried)
5. ročník 5. A 5. B      
6. ročník 6. A        
7. ročník 7. A 7. B      
8. ročník 8. A 8. B      
9. ročník 9. A 9. B 9. C    

návrat hore

 
 
v

2008/2009

9 ročníkov, I. a II. stupeň, 434 žiakov
I. stupeň (8 tried)
1. ročník 1. A 1. B      
2. ročník 2. A 2. B      
3. ročník 3. A 3. B      
4. ročník 4. A 4. B      
II. stupeň (11 tried)
5. ročník 5. A        
6. ročník 6. A 6. B      
7. ročník 7. A 7. B      
8. ročník 8. A 8. B 8. C    
9. ročník 9. A 9. B 9. C    

návrat hore

 
 
v

2007/2008

9 ročníkov, I. a II. stupeň, 474 žiakov
I. stupeň (8 tried)
1. ročník 1. A 1. B      
2. ročník 2. A 2. B      
3. ročník 3. A 3. B      
4. ročník 4. A 4. B      
II. stupeň (13 tried)
5. ročník 5. A 5. B      
6. ročník 6. A 6. B      
7. ročník 7. A 7. B 7. C    
8. ročník 8. A 8. B 8. C    
9. ročník 9. A 9. B 9. C    

návrat hore

 
 
v

2006/2007

9 ročníkov, I. a II. stupeň, 549 žiakov
I. stupeň (8 tried)
1. ročník 1. A 1. B      
2. ročník 2. A 2. B      
3. ročník 3. A 3. B      
4. ročník 4. A 4. B      
II. stupeň (15 tried)
5. ročník 5. A 5. B      
6. ročník 6. A 6. B 6. C    
7. ročník 7. A 7. B 7. C    
8. ročník 8. A 8. B 8. C    
9. ročník 9. A 9. B 9. C 9. D  

návrat hore

 
 
v

2005/2006

9 ročníkov, I. a II. stupeň, 618 žiakov
I. stupeň (8 tried)
1. ročník 1. A 1. B      
2. ročník 2. A 2. B      
3. ročník 3. A 3. B      
4. ročník 4. A 4. B      
II. stupeň (17 tried)
5. ročník 5. A 5. B 5. C    
6. ročník 6. A 6. B 6. C    
7. ročník 7. A 7. B 7. C    
8. ročník 8. A 8. B 8. C 8. D  
9. ročník 9. A 9. B 9. C 9. D  

návrat hore

 
 
v

2004/2005

9 ročníkov, I. a II. stupeň, 678 žiakov
I. stupeň (10 tried)
1. ročník 1. A 1. B      
2. ročník 2. A 2. B      
3. ročník 3. A 3. B      
4. ročník 4. A 4. B 4. C 4. D  
II. stupeň (18 tried)
5. ročník 5. A 5. B 5. C    
6. ročník 6. A 6. B 6. C    
7. ročník 7. A 7. B 7. C 7. D  
8. ročník 8. A 8. B 8. C 8. D  
9. ročník 9. A 9. B 9. C 9. D  

návrat hore

 
 
v

2003/2004

9 ročníkov, I. a II. stupeň, 772 žiakov
I. stupeň (13 tried)
1. ročník 1. A 1. B 1. C    
2. ročník 2. A 2. B 2. C    
3. ročník 3. A 3. B 3. C    
4. ročník 4. A 4. B 4. C 4. D  
II. stupeň (20 tried)
5. ročník 5. A 5. B 5. C    
6. ročník 6. A 6. B 6. C 6. D  
7. ročník 7. A 7. B 7. C 7. D  
8. ročník 8. A 8. B 8. C 8. D  
9. ročník 9. A 9. B 9. C 9. D 9. E

návrat hore

 
 
v

2002/2003
9 ročníkov, I. a II. stupeň, 883 žiakov
I. stupeň (13 tried)
1. ročník 1. A 1. B 1. C    
2. ročník 2. A 2. B 2. C    
3. ročník 3. A 3. B 3. C 3. D  
4. ročník 4.A 4.B 4.C    
II. stupeň (21 tried)
5. ročník 5.A 5.B 5.C 5.D  
6. ročník 6. A 6. B 6. C 6. D  
7. ročník 7. A 7. B 7. C 7. D  
8. ročník 8. A 8. B 8. C 8. D 8. E
9. ročník 9. A 9. B 9. C 9. D  

návrat hore

ZŠ - pracujeme - žiaci
pracujeme
2002/2003  2003/2004  2004/2005  2005/2006  2006/2007  2007/2008 2008/2009  2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013  2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/1018  2018/2019  2019/2020 

vítame vás

oznamujeme

jedáleň


pracujeme

RZA


bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

ochrana oú


mapa stránok