V tomto alebo inom školskom roku

 

Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov - projekt podporený v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 2013. Ponúka možnosť zapojiť do výučby žiakov prvého a druhého ročníka. Je pokračovaním úspešného projektu Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých 2009 - 2012.

Pripravované aktivity pre deti:
výučba nemeckého jazyka formou krúžku,
spoznávanie Rakúska prostredníctvom zvykov, piesní, hier, stretnutí s novými ľuďmi, poznávania zaujímavých miest.
 

Ponúkame:
pre Vaše dieťa možnosť získať elementárne základy cudzieho jazyka,
výučbu nemeckého jazyka kvalifikovaným pedagógom priamo v priestoroch základnej školy,
pravidelnú informovanosť o vyučovaní i ďalších aktivitách realizovaných  v rámci projektu v:  - priestoroch základnej školy,
- zabezpečenie učebníc pre deti,
- finančné krytie aktivít realizovaných v rámci projektu.    
foto1  foto2

 
Fibonacci - projekt uskutočňovaný pod vedením PaedDr. L. Koleničovej. 
                        
viac info   foto1   foto2
 

Škola, ktorej to myslí  - Cieľom nového projektu Škola, ktorej to myslí je „prelomiť“ začarovaný kruh pasívneho učenia sa a prostredníctvom vyškolených učiteľov a siete modelových škôl, vytvorených v každom kraji Slovenska, naučiť študentov nezávislému a kritickému mysleniu, sebavedomému vytváraniu a vyjadrovaniu vlastného názoru a schopnosti obhájiť si ho v diskusii. Hlavným cieľom projektu je naučiť žiakov namiesto pasívneho memorovania veľkého množstva učiva, ktoré aj tak rýchlo zabudnú, získavať informácie aktívne, vedieť ich správne spracovať a cielene využívať v praxi. Projekt ponúka učiteľom inovačné metódy na dosiahnutie tohto cieľa.           viac info

 
Vyhrňme si rukávy  - projekt uskutočňovaný v spolupráci s Mestom Trnava a PSA Peugeot Citroen.    foto
 
Infovek  - žiaci majú možnosť rozvíjať svoje zručnosti pri práci s informačno-komunikačnými technológiami (IKT).
 
Zdravá škola - škola podporujúca zdravie - v rámci tohto projektu škola uskutočňuje rôznorodé akcie zamerané na zdravý spôsob života.   viac info 
 
Sokrates - jazykový projekt určený na rozvíjanie komunikatívnych zručností v anglickom jazyku v spolupráci so školou vo Francúzsku.   viac info
 

GAME OVER - žiaci sa zapájajú do akcií, v ktorých sa učia zdravo žiť a tak predchádzať kardiovaskulárnym problémom.

 
Prázdninové školské dvory - žiaci majú možnosť využívať počas prázdnin vonkajšie športové priestory školy.
 
Trnavské športové hry - športové akcie a súťaže jednotlivých škôl Trnavy.   2005/2006       2005/2006
 
Pátranie po predkoch - žiaci hľadajú predkov do rodostromu.
 

PEER program - žiaci sa zábavnou formou učia ako efektívne a zaujímavo vyplniť voľný čas.

 
Dalton - zapojenie školy do alternatívnych metód práce.
 
Korešpondenčný projekt - žiaci učiaci sa francúzsky jazyk si dopisujú emailovou poštou so žiakmi vo Francúzsku.
 
Čas premien - žiaci získavajú informácie o problémoch dospievania.
 
Výchova k manželstvu a rodičovstvu - žiaci sa učia poznávať základné  znaky sociálnych vzťahov v rodine.
 

Zelená oáza - možnosti skrášľovania priestorov a okolia školy.

 

návrat hore

pracujeme

ZŠ - pracujeme - projekty

vítame vás

oznamujeme

jedáleň


pracujeme

RZA


bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

ochrana oú


mapa stránok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naša škola je zapojená do projektov: