február

 
marec
 
apríl
 
máj
 
jún

september

 
október
 
november
 
december
 
január


PRÁZDNINY

 

aktualizovanie stránky urobíte cez kláves F5
(nutnosť aktualizovania stránky závisí od nastavenia prehliadača vo Vašom počítači)
pracujeme

ZŠ - pracujeme - plány

vítame vás

oznamujeme

pracujeme

bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

mapa stránok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jún 2019

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
       

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
máj 2019

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
apríl 2019

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
marec 2019

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
február 2019

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

1. Hospitačná činnosť február vedenie školy
2. LVVK 2. 2. - 8. 2. Mgr. Matúšek, Mgr. Benedikovičová, Mgr. Kostolanská
3. Preventívne aktivity CPPPaP 5. a 6. ročník šk. psychologička, triedni učitelia
4. Jarná výzdoba február, marec vychovávateľky ŠKD
5. Festhry Trnava; 2.B, 4.B 15. 2. Mgr. Blažek, Mgr. Miháliková
6. Divadelné predstavenie v ANJ; 7. - 9. ročník 18. 2. učitelia ANJ
7. Hollého pamätník; 2. - 4. ročník 19. 2. Mgr. Kostolanská, Mgr. Miháliková, triedni učitelia
8. Hollého pamätník; 5. - 9. ročník 21. 2. učitelia SJL
9. Divadelné predstavenie Ďurošík, 1. stupeň 22. 2. Mgr. Miháliková, triedni učitelia
10. Zážitkové učenie ANJ - stravovanie 5. B Mgr. Švihoríková
11. Zážitkové učenie FRJ - francúzska kuchyňa 9. ročník Mgr. Opálková
12. Deň sv. Valentína - ANJ 2. - 9. ročník Mgr. Nováková
13. Jarné prázdniny 25. 2. - 1. 3. vedenie školy, triedni učitelia
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
január 2019

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

1. Riaditeľské previerky SJL, MAT 4., 8. a 9. roč. vedenie školy, Mgr. Bergmannová, Mgr. Miháliková, učitelia SJL a MAT
2. Zážitkové vyučovanie – V reštaurácii 6. A Mgr. Švihoríková
3. Triedne rodičovské združenia 21. a 22. 1.

vedenie školy, triedni učitelia

4. Školská fotografická súťaž január Mgr. Borodáčová
5. Klasifikácia prospechu a správania za
1. polrok šk. r. 2018/2019

28. január

vedenie školy, triedni učitelia

6. Vydávanie výpisu klasifikácie za 1. polrok šk. roka 2018/2019 31. január vedenie školy, triedni učitelia
7. Polročné prázdniny 1. február triedni učitelia
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
december 2018

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

1. Hospitačná činnosť december vedenie školy
2. Mikulášske posedenie 6. 12. Mgr. Benedikovičová, Mgr. Repíková
3. Mikulášsky bazár 6. 12. Mgr. Reptová
4. Planetárium 11. 12., 4. roč. Mgr. Bergmannová, Mgr. Miháliková
5. Školské kolo olympiády v ANJ december vyučujúce ANJ
6. MS vo vybíjanej najmladších žiakov ZŠ, 3.B, 4.B 12. 12. p. Žitniaková, Mgr. Miháliková
7. Divadelné predstavenie v ANJ 12. 12. vyučujúce ANJ
8. Pytagoriáda - šk. kolo, 3. - 8. ročník 12. 12. vyučujúci MAT
9. Vianočné piesne a koledy 13. 12. Mgr. Krivičková, Mgr. Kostolanská
10. Vianočná šou, 4. a 5. roč. 18. 12. Mgr. Miháliková, Mgr. Matúšek,
p. Žitniaková
11. Zážitkové vyučovanie - vianočné zvyky a tradície 3. - 8. roč. vyučujúce ANJ
12. Divadelné predstavenie - oddelenia ŠKD 17. 12. vychovávateľky
13. Vianočné besiedky december triedni učitelia, vychovávateľky
14. Vianočná výzdoba školy december vychovávateľky
15. Vianočné prázdniny 24. 12. - 7. 1.  
       
       
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 

november 2018

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

1. Majstrovstvá okresu vo volejbale - chlapci 7. 11. Mgr. Matúšek
2. Majstrovstvá okresu vo volejbale - dievčatá 8. 11. p. Žitniaková
3. Prezentovanie študijných odborov GOS - SK 8. 11., 9. roč. Mgr. Borodáčová, Mgr. Kocmanová, Mgr. Mrnková
4. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok 2018/2019 19. 11. vedenie školy, triedni učitelia
5. Vybíjaná najmladších žiakov ZŠ 20. 11. Mgr. Miháliková, p. Žitniaková
6. Triedne rodičovské združenia 21. 11. vedenie školy, triedni učitelia
7. Testovanie 5 21. 11., 5. roč. vedenie školy
8. Prvá pomoc - prednáška 23. 11., 7. roč. Mgr. Reptová, PaedDr. Koleničová
9. Múzeum polície Bratislava, 8. roč. november Mgr. Borodáčová, Mgr. Kocmanová
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
október 2018

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

1. Plávanie, 3. roč. sept. - november Mgr. Fridrichová, Mgr. Miháliková
2. Plávanie - zdokonaľovací kurz, 4. roč. sept. - november Mgr. Bergmannová, Mgr. Miháliková
3. Junior Top liga 5. 10., 3. a 4. r. Mgr. Repíková
4. Divadelné predstavenie, Divadlo J. Palárika 5. 10. p. Chmelárová, Mgr. Bergmannová, Mgr. Blažek, Mgr. Kostolanská,
5. Deň zdravia 24. 10. PaedDr. Koleničová
6. Vychádzka v okolí školy október, 1. a 2. r. triedni učitelia 1. a 2. roč.
7. Múzeum polície Bratislava október, 8. roč. Mgr. Borodáčová, Mgr. Kocmanová
8. Štiavnické bane, Mineralogické múzeum október, 8. roč. PaedDr. Koleničová
9. Riaditeľské previerky SJL, MAT október, 4. roč. vedenie školy, Mgr. Bergmannová, Mgr. Miháliková
10. Riaditeľské previerky SJL, MAT október, 5. a 9. r. vedenie školy, uč. SJL, MAT
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore