február

 
marec
 
apríl
 
máj
 
jún

september

 
október
 
november
 
december
 
január


PRÁZDNINY

 

aktualizovanie stránky urobíte cez kláves F5
(nutnos aktualizovania stránky závisí od nastavenia prehliadača vo Vašom počítači)
pracujeme

ZŠ - pracujeme - plány

vítame vás

oznamujeme

jedáleň


pracujeme

RZA


bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

mapa stránok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jún 2019

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
máj 2019

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
apríl 2019

por. číslo

názov akcie

termín

zodpovední sú

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
marec 2019

por. číslo

názov akcie

termín

zodpovední sú

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
február 2019

por. číslo

názov akcie

termín

zodpovední sú

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
január 2019

por. číslo

názov akcie

termín

zodpovední sú

1. Riaditežské previerky SJL, MAT - 4. roč. január vedenie školy a učitelia SJL a MAT
2. Riaditežské previerky SJL, MAT - 8. a 9. roč. január vedenie školy a učitelia SJL a MAT
3. Hollého pamätník - triedne kolá január triedni učitelia a učitelia SJL
4. Triedne rodičovské združenia 20. a 21. 1. vedenie školy, triedni učitelia
5. Klasifikácia prospechu a správania za 1. polrok šk. roka 2019/2020

27. 1.

vedenie školy, triedni učitelia

6. Vydávanie výpisu klasifikácie za 1. polrok šk. roka 2019/2020 31. 1. vedenie školy, triedni učitelia
7. Polročné prázdniny 3. 2. triedni učitelia
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
december 2018

por. číslo

názov akcie

termín

zodpovední sú

1. Zdravý zdravotný štýl - CPPPaP, 2. A 2. 12. šk. psychologička, triedna učitežka
2. Prevencia závislostí - CPPPaP, 8. ročník 2. 12. šk. psychologička, triedni učitelia
3. Sme piataci - CPPPaP, 5. ročník 2. 12. šk. psychologička, triedni učitelia
4. Prevencia online rizikového správania, 6. A 2. 12. šk. psychologička, triedna učitežka
5. Svet okolo nás, 6. a 8. ročník 6. 12. Mgr. Borodáčová
6. Rodičovské združenie, 8. a 9. roč. 10. 12. Mgr. Borodáčová
7. Prevencia závislostí a rizikového správ. - CPPPaP 11. 12., 7. roč. šk. psychologička, triedni učitelia
8. Komunikácia a riešenie problémov - CPPPaP 11. 12., 6. B. šk. psychologička, triedna učitežka
9. Sme piataci - CPPPaP, 5. ročník 11. 12. šk. psychologička, triedni učitelia
10. Pytagoriáda, 3. až 5. roč. 10. 12. Mgr. Blažek
11. Pytagoriáda, 6. až 8. roč. 11. 12. Mgr. Beňadiková, Mgr. Jurkas
12. Hospitačná činnos december vedenie školy
13. Vianočné trhy, 3. A, 4. B, 8. ročník 10. 12. Mgr. Kostolanská, Mgr. Repíková,
Mgr. Jurkas, Mgr. Borodáčová
14. Olympiáda v ANJ - školské kolo december vyučujúce ANJ
15. Divadelné predstavenie, 2. ročník a 4. A 17. 12. triedni učitelia
16. Vianočné besiedky december triedni učitelia, vychováv. ŠKD
17. Vianočná výzdoba školy december vychováv. ŠKD
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 

november 2018

por. číslo

názov akcie, trieda

termín

zodpovední sú

1. Majstrovstvá okresu v stolnom tenise 5. 11. Mgr. Matúšek
2. Preventívne aktivity CPPPaP, 1. roč. 7. 11. šk. psychologička, triedni učitelia
3. Preventívne aktivity CPPPaP, 5. roč., 6. A 7. 11. šk. psychologička, triedni učitelia
4. iBobor, 2. stupeň a 4. roč. 11. - 15. 11. Mgr. Jurkas, Mgr. Krivičková
5. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrrok 2019/2020 18. 11. vedenie školy, triedni učitelia
6. Vybíjaná, 4. roč. 18. 11. Mgr. Fridrichová, Mgr. Miháliková
7. Testovanie 5 - 5. roč. 20. 11. vedenie školy
8. Preventívne aktivity CPPPaP, 2. B, 2. C 22. 11. šk. psychologička, triedni učitelia
9. Preventívne aktivity CPPPaP, 4. A 22. 11. šk. psychologička, triedni učitelia
10. Preventívne aktivity CPPPaP, 5. roč., 6. A 22. 11. šk. psychologička, triedni učitelia
11. Triedne rodičovské združenia 25. a 26. 11. vedenie školy, triedni učitelia
12. Exkurzia Brno, Centrum Vida, 9. roč. 29. 11. Mgr. Beňadiková
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
október 2018

por. číslo

názov akcie

termín, trieda

zodpovední sú

1. Vychádzka v okolí školy 1. a 2. ročník triedni učitelia
2. Exkurzia - Baňa Bartolomej, Mineralogické múzeum B. Štiavnica 8. roč. PaedDr. Koleničová
3. Planetárium Hlohovec 4. roč. Mgr. Fridrichová, Mgr. Kostolanská
4. Plávanie - základný kurz 3. roč. Mgr. Kolláriková, Mgr. Blažek
5. Plávanie - zdokonažovací kurz 4. roč. Mgr. Fridrichová, Mgr. Miháliková
6. Riaditežské previerky - SJL, MAT 4. roč. vedenie školy, Mgr. Fridrichová,
Mgr. Kostolanská
7. Riaditežské previerky - SJL, MAT 5. a 9. roč. vedenie školy, učitelia SJL a MAT v jednotlivých ročníkoch
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore