február

 
marec
 
apríl
 
máj
 
jún

september

 
október
 
november
 
december
 
január


PRÁZDNINY

 

aktualizovanie stránky urobíte cez kláves F5
(nutnosť aktualizovania stránky závisí od nastavenia prehliadača vo Vašom počítači)
pracujeme

ZŠ - pracujeme - plány

vítame vás

oznamujeme

jedáleň


pracujeme

RZA


bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

mapa stránok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jún 2019

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
máj 2019

por. číslo

názov akcie

termín
triedy

zodpovední sú

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
apríl 2019

por. číslo

názov akcie

termín

zodpovední sú

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
marec 2019

por. číslo

názov akcie

termín

zodpovední sú

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
február 2019

por. číslo

názov akcie

termín

zodpovední sú

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
január 2019

por. číslo

názov akcie

termín

zodpovední sú

       
       
       
       
       
       
       
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
december 2018

por. číslo

názov akcie

termín

zodpovední sú

1. Zdravý zdravotný štýl - CPPPaP, 2. A 2. 12. šk. psychologička, triedna učiteľka
2. Prevencia závislostí - CPPPaP, 8. ročník 2. 12. šk. psychologička, triedni učitelia
3. Sme piataci - CPPPaP, 5. ročník 2. 12. šk. psychologička, triedni učitelia
4. Prevencia online rizikového správania, 6. A 2. 12. šk. psychologička, triedna učiteľka
5. Svet okolo nás, 6. a 8. ročník 6. 12. Mgr. Borodáčová
6. Rodičovské združenie, 8. a 9. roč. 10. 12. Mgr. Borodáčová
7. Prevencia závislostí a rizikového správ. - CPPPaP 11. 12., 7. roč. šk. psychologička, triedni učitelia
8. Komunikácia a riešenie problémov - CPPPaP 11. 12., 6. B. šk. psychologička, triedna učiteľka
9. Sme piataci - CPPPaP, 5. ročník 11. 12. šk. psychologička, triedni učitelia
10. Pytagoriáda, 3. až 5. roč. 10. 12. Mgr. Blažek
11. Pytagoriáda, 6. až 8. roč. 11. 12. Mgr. Beňadiková, Mgr. Jurkas
12. Hospitačná činnosť december vedenie školy
13. Vianočné trhy, 3. A, 4. B, 8. ročník 10. 12. Mgr. Kostolanská, Mgr. Repíková,
Mgr. Jurkas, Mgr. Borodáčová
14. Olympiáda v ANJ - školské kolo december vyučujúce ANJ
15. Divadelné predstavenie, 2. ročník a 4. A 17. 12. triedni učitelia
16. Vianočné besiedky december triedni učitelia, vychováv. ŠKD
17. Vianočná výzdoba školy december vychováv. ŠKD
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 

november 2018

por. číslo

názov akcie, trieda

termín

zodpovední sú

1. Majstrovstvá okresu v stolnom tenise 5. 11. Mgr. Matúšek
2. Preventívne aktivity CPPPaP, 1. roč. 7. 11. šk. psychologička, triedni učitelia
3. Preventívne aktivity CPPPaP, 5. roč., 6. A 7. 11. šk. psychologička, triedni učitelia
4. iBobor, 2. stupeň a 4. roč. 11. - 15. 11. Mgr. Jurkas, Mgr. Krivičková
5. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok 2019/2020 18. 11. vedenie školy, triedni učitelia
6. Vybíjaná, 4. roč. 18. 11. Mgr. Fridrichová, Mgr. Miháliková
7. Testovanie 5 - 5. roč. 20. 11. vedenie školy
8. Preventívne aktivity CPPPaP, 2. B, 2. C 22. 11. šk. psychologička, triedni učitelia
9. Preventívne aktivity CPPPaP, 4. A 22. 11. šk. psychologička, triedni učitelia
10. Preventívne aktivity CPPPaP, 5. roč., 6. A 22. 11. šk. psychologička, triedni učitelia
11. Triedne rodičovské združenia 25. a 26. 11. vedenie školy, triedni učitelia
12. Exkurzia Brno, Centrum Vida, 9. roč. 29. 11. Mgr. Beňadiková
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore

 
október 2018

por. číslo

názov akcie

termín, trieda

zodpovední sú

1. Vychádzka v okolí školy 1. a 2. ročník triedni učitelia
2. Exkurzia - Baňa Bartolomej, Mineralogické múzeum B. Štiavnica 8. roč. PaedDr. Koleničová
3. Planetárium Hlohovec 4. roč. Mgr. Fridrichová, Mgr. Kostolanská
4. Plávanie - základný kurz 3. roč. Mgr. Kolláriková, Mgr. Blažek
5. Plávanie - zdokonaľovací kurz 4. roč. Mgr. Fridrichová, Mgr. Miháliková
6. Riaditeľské previerky - SJL, MAT 4. roč. vedenie školy, Mgr. Fridrichová,
Mgr. Kostolanská
7. Riaditeľské previerky - SJL, MAT 5. a 9. roč. vedenie školy, učitelia SJL a MAT v jednotlivých ročníkoch
 

október, november, december, január, február, marec, apríl, máj, jún

návrat hore