ZŠ - pracujeme - krúžky

pracujeme

vítame vás

oznamujeme

jedáleň


pracujeme

RZA


bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

ochrana oú


mapa stránok

 

 

 

 

 

 

 

 

V akých krúžkoch

pracujeme?

 

2019/2020

 

prvý stupeň

Vedúci krúžku

Názov krúžku

Deň

Od

Miesto

Blažek M. Dopravná výchova utorok 14:00 trieda 3. B
Fridrichová J. Futbalový krúžok štvrtok 13:15 telocvičňa
Horváthová M. Angličtina hrou streda 13:15 trieda 2. B
Kostolanská Z. SPEROTAN pondelok 14:00 trieda 4. B
Kostolanská Z. SPEROTAN streda 14:00 trieda 4. B
Miháliková J. Pohybové hry streda 13:30 telocvičňa
Ondicová A. Pohybové hry streda 13:30 telocvičňa
Pullmannová J. Hudobno-tanečný krúžok štvrtok 13:30 herňa
Repíková R. Futbalový krúžok štvrtok 13:15 telocvičňa
Žitniaková Z. Basketbal utorok 16:00 telocvičňa
 

druhý stupeň

Vedúci krúžku

Názov krúžku

Deň

Od

Miesto

Beňadiková B.

Enviro

utorok

13:30

jaz 2

Beňadiková B.

Príprava na T9

štvrtok 13:30 jaz 2

Beníčková Z.

Konverzácia v ANJ

utorok 13:30 trieda 6.A

Jaura M.

Knižný klub

utorok 14,00 knižnica

Jaura M.

Príprava na T9 - 9. B

streda 14,00 trieda 9.B

Jaura M.

Komparo 8

piatok 14,00 trieda 9.B

Koleničová L.

DMZ

utorok

13:30

trieda 6.B

Koleničová L.

PEER Program

pondelok

13:30

trieda 6.B

Matúšek R.

Futbalový krúžok

utorok

14:00

telocvičňa

Žitniaková Z.

Športové hry

pondelok

16:00

telocvičňa

 

prvý stupeň

                        

návrat hore