ZMLUVY
aktualizovanie stránky urobíte klávesom F5
(nutnosť aktualizovania stránky závisí od nastavenia prehliadača vo Vašom počítači)
 

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok: podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020  

oznamujeme- zverejnili sme

ZŠ - oznamujeme - zverejnili sme - zmluvy

vítame vás

oznamujeme

jedáleň


pracujeme

RZA


bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

ochrana oú


mapa stránok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v  
Zmluvy 2020  
   
zmluva - Dodatok 1 k PF UK ZŠ 11.06.2020
   
zmluva - PF UK MŠ 27 11.06.2020
   
zmluva - Pytagoriáda 22.02.2020
   
darovacia zmluva - RZA 1 06.02.2020
   
zmluva - OÚ TT - Matematická olympiáda 15.01.2020
   
zmluva - Penam 15.01.2020
   
zmluva - Zdravé ovocie 15.01.2020
   
zmluva - Cityfood 15.01.2020
   
zmluva - Gašparík 15.01.2020
   
zmluva - Otis

15.01.202020

   
rámcová servisná zmluva - Gastrozariadenia a práčovnícka technika 08.01.2020
   
rámcová kúpna zmluva - Čistiace prostriedky 08.01.2020
   
návrat hore
   
v  
Zmluvy 2019  
   
zmluva - SOFT- GL- čipový systém pre ŠJ ZŠ 29.11.2019
   
nájomná zmluva - FitKids 10 29.11.2019
   
nájomná zmluva - Benedikovič 9 07.10.2019
   
nájomná zmluva - Mládež aktívne 8 07.10.2019
   
nájomná zmluva - Moravec 7 07.10.2019
   
nájomná zmluva - Matovič 6 07.10.2019
   
nájomná zmluva - Kriš 5 07.10.2019
   
nájomná zmluva - Horák 4 07.10.2019
   
nájomná zmluva - UCM 3 07.10.2019
   
nájomná zmluva - Candy 2 07.10.2019
   
nájomná zmluva - Herz 1 07.10.2019
   
zmluva - TU PdF Trnava 18.09.2019
   
zmluva - Dotácia - Mesto Trnava - PEER program 03.09.2019
   
zmluva - Magna - plyn 20.08.2019
   
zmluva - Dodatok k zmluve Rajo 01.07.2019
   
darovacia zmluva - RZA 4  28.06.2019
   
darovacia zmluva - RZA 3 28.06.2019
   
darovacia zmluva - RZA 2 28.06.2019
   
nájomná zmluva - Domka 05.06.2019
   
zmluva - zabepečenie zdravotnej služby 29.05.2019
   
zmluva - Dotácia - Mesto Trnava - Náučná záhrada 13.05.2019
   
dodatok k zmluve č. 12 - Študencová 31.03.2019
   
zmluva - OÚ TT - Matematická olympiáda - okresné kolo 27.03.2019
   
zmluva - Dodatok č. 16 k zmluve TU PdF 12.03.2019
   
nájomná zmluva - Mládež aktívne 08.03.2019
   
zmluva - OÚ TT - Matematická olympiáda 08.03.2019
   
darovacia zmluva - Lidl 28.02.2019
   
zmluva - RKZ - Hankerová 08.02.2019
   
zmluva - RKZ - Hanker UNIVERZÁL I 08.02.2019
   
dodatok č. 25 k zmluve 2/98 08.02.2019
   
darovacia zmluva - ŠŠK 03.02.2019
   
zmluva - agfoods - MŠ 19 03.02.2019
   
zmluva - agfoods - MŠ 27 03.02.2019
   
zmluva - OÚ TT - Matematická olympiáda 16.01.2019
   
zmluva - Dodatok E k zmluve Trnavská teplárenská 16.01.2019
   
zmluva - Dodatok D k zmluve Trnavská teplárenská 16.01.2019
   
návrat hore
   
v  
Zmluvy 2018  
   
darovacia zmluva - RZA 14.12.2018
   
zmluva - O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 07.12.2018
   
nájomná zmluva - FitKids10 30.11.2018
   
zmluva - Dodatok č. 15 k zmluve TU PdF 13.11.2018
   
nájomná zmluva - Candy 04.10.2018
   
nájomná zmluva - Moravec 04.10.2018
   
nájomná zmluva - Matovič 04.10.2018
   
nájomná zmluva - UCM 04.10.2018
   
nájomná zmluva - VO HIT 04.10.2018
   
nájomná zmluva - Benedikovič 04.10.2018
   
nájomná zmluva - Kriš 04.10.2018
   
nájomná zmluva - Horák 04.10.2018
   
nájomná zmluva - Herz 04.10.2018
   
zmluva - Trnavská teplárenská 28.08.2018
   
zmluva - Rajo 2019 28.08.2018
   
zmluva - Dodatok k zmluve Rajo 09.08.2018
   
zmluva - Dodatok k zmluve Komenský 09.08.2018
   
nájomná zmluva - RKC IMA 03.07.2018
   
zmluva - Dotácia z Mesta TT - Zdravie a drogová prevencia 03.07.2018
   
darovacia zmluva - NŠC 03.07.2018
   
zrušenie zmluvy - Organika 28.06.2018
   
nájomná zmluva - Domka 29.05.2018
   
zmluva - Dotácia z Mesta TT - Náučný chodník 23.05.2018
   
zmluva - Dodatok 11 k zmluve Študencová 16.04.2018
   
zmluva - BOZP 10.04.2018
   
zmluva - Dodatok k zmluve Kooperatíva 26.03.2018
   
zmluva - Penam 26.03.2018
   
zmluva - Tavos MŠ Okružná 27 24.03.2018
   
zmluva - Dodatok k zmluve TU PdF 24.03.2018
   
zmluva - Dodatok k zmluve Organika 09.02.2018
   
zmluva - Trnavská teplárenská 09.02.2018
   
návrat hore
   
v  
Zmluvy 2017  
   
zmluva - Fidelity Trade 22.12.2017
   
zmluva - MPC - cudzie jazyky 23.11.2017
   
darovacia zmluva - RR 10.11.2017
   
zmluva - Dodatok k zmluve TU PdF 02.11.2017
   
zmluva - Dodatok k zmluve Orange 26.10.2017
   
nájomná zmluva Duchoň HIT 2017 05.10.2017
   
nájomná zmluva Candy 2017 05.10.2017
   
nájomná zmluva Moravec 2017 05.10.2017
   
nájomná zmluva Matovič 2017 05.10.2017
   
nájomná zmluva Mihálik 2017 05.10.2017
   
nájomná zmluva Benedikovič 2017 05.10.2017
   
nájomná zmluva Kriš 2017 05.10.2017
   
nájomná zmluva Horák 2017 05.10.2017
   
nájomná zmluva Hlavaty 2017 05.10.2017
   
nájomná zmluva Herz 2017 05.10.2017
   
zmluva o spolupráci - ŠIOV - Duálne vzdelávanie 05.10.2017
   
dohoda - Organika 21.09.2017
   
zmluva - Dodatok k zmluve Rajo 31.08.2017
   
nájomná zmluva - LUMEN 01.06.2017
   
zmluva - dotácie z rozpočtu Mesta TT - zdravie... 10.05.2017
   
zmluva - dotácie z rozpočtu Mesta TT - ekológia... 27.04.2017
   
zmluva - Dodatok č. 10 k zmluve Študencová 27.03.2017
   
zmluva - UCM - pedagogická prax 27.03.2017
   
zmluva - ŠEVT 15.03.2017
   
zmluva - Dodatok k zmluve TU PdF 09.03.2017
   
zmluva - Dodatok k zmluve Telekom 18.01.2017
   
zmluva - Dodatok č. 18 k zmluve 1/98 13.01.2017
   
návrat hore
   
v  
Zmluvy 2016  
   
zmluva o poskytovaní služby - Nižnanský 30.12.2016
   
dohoda o ukončení platnosti zmluvy - Welfer 30.12.2016
   
rámcová zmluva - Saskia 30.12.2016
   
zmluva dodatok PF UK 2016 05.11.2016
   
nájomná zmluva Mládež aktívne OZ 2016 12.10.2016
   
nájomná zmluva Candy 2016 12.10.2016
   
nájomná zmluva Moravec 2016 12.10.2016
   
nájomná zmluva Matovič 2016 12.10.2016
   
nájomná zmluva Mihálik 2016 12.10.2016
   
nájomná zmluva VO HIT 2016 12.10.2016
   
nájomná zmluva Benedikovič 2016 12.10.2016
   
nájomná zmluva Kriš 2016 12.10.2016
   
nájomná zmluva Horák 2016 12.10.2016
   
nájomná zmluva Herz 2016 12.10.2016
   
zmluva - svart 25.08.2016
   
zmluva o dielo V.I.Trade s.r.o. 13.07.2016
   
zmluva - dodatok - Rajo 14.06.2016
   
zmluva - darovacia - RR 26.05.2016
   
nájomná zmluva - LUMEN 26.05.2016
   
zmluva - Dodatok INSA 23.05.2016
   
zmluva - Boni Fructi ZŠ 16.05.2016
   
zmluva - Dotácie z rozpočtu TT 16.05.2016
   
zmluva - Boni Fructi MŠ 04.05.2016
   
zmluva - dodatok č. 24 k nájomnej zmluve č.2 1998 04.05.2016
   
zmluva - o poskytnutí finanč. dotácie z rozpočtu TT 22.04.2016
   
zmluva - dodatok o nájme VO HIT 20.04.2016
   
nájomná zmluva - dodatok č. 9 Študencová 30.03.2016
   
zmluva - NP DUD a eGov - MŠ 16.03.2016
   
zmluva - NP DUD a eGov - ZŠ 14.03.2016
   
zmluva - dodatok č. 10 k zmluve TU PF 26.02.2016
   
zmluva - dodatok č. 17 k zmluve 1/1998 09.02.2016
   
zmluva - dodatok č. 2 k zmluve Komensky 02.02.2016
   
dohoda o spolupráci 02.02.2016
   
poistná zmluva - Kooperatíva 22.01.2016
   
návrat hore
   
v  
Zmluvy 2015  
   
zmluva - CVTI 30.12.2015
   
zmluva - ŠIOV 30.12.2015
   
zmluva o spolupráci TUPdF 2015 06.11.2015
   
dodatok k zmluve - Orange 02.10.2015
   
nájomná zmluva Candy 9 2015 14.09.2015
   
nájomná zmluva Moravec 8 2015 14.09.2015
   
nájomná zmluva Matovič 7 2015 14.09.2015
   
nájomná zmluva Mihálik 6 2015 14.09.2015
   
nájomná zmluva Mančák 5 2015 14.09.2015
   
nájomná zmluva Benedikovič 4 2015 14.09.2015
   
nájomná zmluva Kriš 3 2015 14.09.2015
   
nájomná zmluva Horák 2 2015 14.09.2015
   
nájomná zmluva Herz 1 2015 14.09.2015
   
zmluva RAJO 09.09.2015
   
zmluva BONI FRUCTI 15.07.2015
   
zmluva OXICO 15.07.2015
   
zmluva BE-SOFT 10.07.2015
   
darovacia zmluva rady rodičov 1 2015 11.06.2015
   
nájomná zmluva Lumen 2015 04.06.2015
   
zmluva OU_MO 08.04.2015
   
zmluva - dodatok č. 8 01.04.2015
   
zmluva s TU PF 26.02.2015
   
zmluva - dodatok č. 23 k zmluve 2/98 05.02.2015
   
zmluva o spolupráci na projekte EDUCATE 29.01.2015
   
zmluva - dodatok č. 16 k zmluve 1/98 02.01.2015
   
návrat hore
   
v  
Zmluvy 2014  
   
rámcová zmluva - Belica 30.12.2014
   
rámcová kúpna zmluva - Slovex 30.12.2014
   
rámcová kúpna zmluva - KH technik 30.12.2014
   
rámcová kúpna zmluva - Nomiland 30.12.2014
   
rámcová kúpna zmluva - ST Trade 30.12.2014
   
rámcová kúpna zmluva - KP plus 30.12.2014
   
rámcová kúpna zmluva - Profiron 29.12.2014
   
rámcová kúpna zmluva - TGR 29.12.2014
   
zmluva o dielo - PZS 22.12.2014
   
rámcová kúpna zmluva 19.12.2014
   
rámcová kúpna zmluva - Welfer 19.12.2014
   
rámcová kúpna zmluva - Elektro 19.12.2014
   
darovacia zmluva 19.12.2014
   
zmluva o dielo - B24512X 18.11.2014
   
zmluva o dielo - BOZP 14.10.2014
   
zmluva o spolupráci - kúpna zmluva - Boni Fructi 14.10.2014
   
zmluva - nájomná zmluva 01.10.2014
   
zmluva - nájomná zmluva 01.10.2014
   
zmluva - nájomná zmluva 01.10.2014
   
zmluva - nájomná zmluva 01.10.2014
   
zmluva - nájomná zmluva 01.10.2014
   
zmluva - nájomná zmluva 01.10.2014
   
zmluva - nájomná zmluva 01.10.2014
   
zmluva - nájomná zmluva 01.10.2014
   
zmluva - nájomná zmluva 01.10.2014
   
zmluva RAJO 10.09.2014
   
zmluva o dielo - rekonštrukcia priestorov pre účely MŠ - výmena okien 04.08.2014
   
zmluva o dielo - rekonštrukcia priestorov pre účely MŠ 01.08.2014
   
zmluva - nájomná zmluva 10.06.2014
   
zmluva - nájomná zmluva 01.05.2014
   
zmluva - TU 12.04.2014
   
zmluva - OÚ MO 12.04.2014
   
zmluva - OÚ MO 24.02.2014
   
zmluva - ASA 24.02.2014
   
zmluva - nájomná zmluva 24.02.2014
   
dodatok k zmluve 23.01.2014
   
návrat hore
   
v  
Zmluvy 2013  
   
zmluva - nájomná zmluva 17.10.2013
   
zmluva - nájomná zmluva 17.10.2013
   
zmluva - nájomná zmluva 17.10.2013
   
zmluva - nájomná zmluva 17.10.2013
   
zmluva - nájomná zmluva 17.10.2013
   
zmluva - nájomná zmluva 17.10.2013
   
zmluva - nájomná zmluva 17.10.2013
   
zmluva - nájomná zmluva 17.10.2013
   
zmluva - Welfer 03.09.2013
   
dodatok k zmluve RAJO 15.07.2013
   
zmluva - RAJO 15.07.2013
   
zmluva - Magna Elektina MŠ 30.04.2013
   
zmluva - BOZP 18.04.2013
   
zmluva - obvod. úrad 16.04.2013
   
dodatok k zmluve - nájom sklad. priestory 31.03.2013
   
zmluva - Sýkora 08.03.2013
   
zmluva - Gašparík 08.03.2013
   
zmluva - Penam 08.03.2013
   
zmluva - Tavos ZŠ 01.03.2013
   
zmluva - Tavos MŠ 01.03.2013
   
dodatok k zmluve 1/98 28.01.2013
   
zmluva - SPP plyn 25.01.2013
   
zmluva - TT Komfort 11.01.2013
   
zmluva - Organika 11.01.2013
   
návrat hore
 
v  
Zmluvy 2012  
   
zmluva 22: Telekom telefón 30.11.2012
   
zmluva 21: nájomná zmluva 16.11.2012
   
zmluva 20: nájomná zmluva 15.10.2012
   
zmluva 19: nájomná zmluva 15.10.2012
   
zmluva 18: nájomná zmluva 15.10.2012
   
zmluva 17: nájomná zmluva 15.10.2012
   
zmluva 16: nájomná zmluva 15.10.2012
   
zmluva 15: nájomná zmluva 15.10.2012
   
zmluva 14: nájomná zmluva 15.10.2012
   
zmluva 13: nájomná zmluva 15.10.2012
   
zmluva 12: nájomná Lumen 13.06.2012
   
zmluva 11: darovacia 13.06.2012
   
zmluva 10: zamestnávateľská 24.04.2012
   
zmluva 9: dodatok 30.03.2012
   
zmluva 8: dodatok 30.01.2012
   
zmluva 7: zmluva o výpožičke 30.01.2012
   
zmluva 6: poistná zmluva 30.01.2012
   
zmluva 5: dodatok 30.01.2012
   
dodatok č. 20 k zmluve 2/98 30.01.2012
   
zmluva 3: dodatok 30.01.2012
   
zmluva 2: dodatok 30.01.2012
   
zmluva 1: dodatok 30.01.2012
   

návrat hore

 
v  
Zmluvy 2011  
   
zmluva 12: nájomná zmluva 10.10.2011
   
zmluva 11: nájomná zmluva 10.10.2011
   
zmluva 10: nájomná zmluva 10.10.2011
   
zmluva 09: nájomná zmluva 10.10.2011
   
zmluva 08: nájomná zmluva 10.10.2011
   
zmluva 07: nájomná zmluva 10.10.2011
   
zmluva 06: nájomná zmluva 10.10.2011
   
zmluva 05: TT-IT internet 29.06.2011
   
zmluva 04: TT-IT telefón 29.06.2011
   
zmluva 03: Magna Elektrina 03.04.2011
   
zmluva 02: technická ochrana objektu 21.03.2011
   
zmluva 01: zubár 07.02.2011
   

návrat hore