ZŠ - oznamujeme - správy 2019/2020

v
Všetky správy 2019/2020
 
Daniel Hevier v 3.A na SJL
Akcia Útulok - veľká školská súťaž - poďakovanie
Detská liga v malom futbale
Karneval
Hollého pamätník - školské kolo
INF - 7. A a 7. B - Práce s videom
2 % z dane
INF - 7. B - Práce v skicári
Vianočný program
SJL - Pranostiky
iBobor
Veľká školská súťaž
Knižná zbierka - otvorená
Otvorenie nového školského roka
Atomček

návrat hore

2008/2009  2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013 
2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018 
2018/2019  2019/2020  
oznamujeme

najnovšie správyvšetky správy
aktualizovanie stránky urobíte cez kláves F5
(nutnosť aktualizovať stránku závisí od nastavenia prehliadača vo Vašom počítači)
v
2019/2020
 
Rozlúčka s deviatakmi
 
Hodnotenie žiakov počas mimoriadnej situácie - aktualizované
Organizačné pokyny k otvoreniu ZŠ a MŠ od 1. 6. 2020:  pokyny 
Dotazník pre rodičov
Príspevky do škôl a školských zariadení
Usmernenie a príprava na vyučovanie
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu - oznam
Možnosť konzultácií so šk. psychologičkou počas
prerušeného výchovno - vyučovacieho procesu
Daniel Hevier v 3.A na SJL
Práce z fyziky počas obdobia koronavírusu
Práce z matematiky počas obdobia koronavírusu

vítame vás

oznamujeme

jedáleň


pracujeme

RZA


bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

ochrana oú


mapa stránok

 

v  
Daniel Hevier v 3. A na SJL

V stredu 20. 5. na online hodine SJL žiaci 3. A triedy privítali spisovateľa Daniela Heviera. Porozprával im o svojom detstve, o prvej i nasledujúcej tvorbe. Vyzval žiakov, aby sa zapojili do projektu chymeros - www.chymeros.sk. Je to projekt na podporu čítania. Na druhej fotografii ukazuje deťom obrázok, ako chcel byť hokejistom. Deťom sa hodina páčila. (Mgr. E. Repíková)

foto 1    foto 2   

návrat hore

v  
Práce z MAT počas obdobia koronavírusu
Žiaci 6. B - PaedDr. M. Lošonská

 práce 6. B 

návrat hore

v  
Práce z FYZ počas obdobia koronavírusu
Žiaci 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B - PaedDr. M. Lošonská

práce 6. A + video Lukáš Č.    práce 6. B + video Daniel M.   práce 7. A    práce 7. B  
práce 8. A
    práce 8. B

návrat hore

v  
Akcia Útulok - veľká školská súťaž

V mene všetkých psíkov a zamestnancov útulku ďakujeme všetkým, ktorí boli ochotní pomôcť. Boli to niektorí žiaci z tried 1. C, 2. B, 3. A, 4. A, 5. A, 6. A, 7. B, 8. B, 9. A. Ďakujeme :-)))

 

návrat hore

v  
Detská liga v malom futbale

Aj tento rok sme sa zapojili do celoročnej súťaže Detská liga v malom futbale.

link s výsledkami a tabuľkami         foto 1    foto 2    foto 3 

návrat hore

v  
Karneval

14. 2. 2020 sa naši mladší žiaci zabávali na detskom karnevale. Zdá sa, že bolo veselo. Vďaka všetkým, čo akokoľvek pomáhali. :-)))

foto

návrat hore

v  
Hollého pamätník - školské kolo

Začiatkom februára 2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hollého pamätník. V druhej kategórii (5. - 6. ročník) v poézii najlepšie uspela Lucia Vešperová zo 6. A a v próze Bibiana Beňová zo 6. B. V tretej kategórii (7. - 9. ročník) si prvé miesto v poézii ani v próze tento raz nevybojoval nikto. Všetkým výhercom blahoželáme :-))).

výsledky

návrat hore

v  
INF - práce s videom
práce žiakov 7. A a 7. B - PaedDr. Michaela Lošonská

7. A:  Vianočná Trnava  Útulok  Naše Vianoce   7. B:  Deň Stickmena   Červená Karkulka 

návrat hore

v  
2 % z dane

Všetkým, ktorí nám chcú a môžu pomôcť... Ďakujeme :-)))

info na webe     tlačivo1     tlačivo2    vyhlásenie 

návrat hore

v  
INF - práce v programe Skicár
práce žiakov 7. B - PaedDr. Michaela Lošonská

foto

návrat hore

v  
Vianočný program pre 1. stupeň

Počas posledného školského dňa pred Vianocami si naši škôlkari a prvostupniari pozreli pekný vianočný program. Ten si pripravili ich spolužiaci samozrejme za výdatnej pomoci p. učiteliek. Ďakujeme :-))).

foto

návrat hore

v  
SJL - Pranostiky

Práce žiakov 6. B pod vedením Mgr. Márie Jaura.

foto

návrat hore

v  
Testovanie 5 - piataci

Termín bol 20. 11. 2019. Rôzne info aj staršie testy s výsledkami sa dajú nájsť napríklad tu:

info NÚCEM     zones   testokazi

návrat hore

v  
iBobor

V týždni od 11. do 15. 11. 2019 sme sa zapojili do súťaže iBobor. Výsledky boli započítané aj do veľkej školskej súťaže - najviac bodov získali triedy s najväčším počtom úspešných riešiteľov. Titul Úspešný riešiteľ získalo 67 žiakov. Dvaja žiaci boli úspešní na 100 %. Všetkým blahoželáme :-))).

foto

návrat hore

v  
Veľká školská súťaž

Ktorá trieda vyhrá? Uvidíme na konci školského roka...

info   akcia Zubné kefky   akcia Nádoby na papier  

návrat hore

v  
Otvorenie nového školského roka

Začali sme 2. septembra 2019. Prajeme si všetko dobré do nového školského roka.r - úspešný ako každý rok :-)))

foto  

návrat hore

v  
Letný tábor Atomček júl 2019

... letný prímestský tábor - úspešný ako každý rok :-)))-

info  

návrat hore