2 % dane
Junior top liga
Krúžok FYZ - Projekt spolupráce
Vianočná besiedka - 2. B
Vianočná besiedka - 3. B
Vianočná šou
Vianočné piesne a koledy - súťaž
4. ročník - Planetárium Hlohovec
iBobor
Vianočná pošta 2.A
Vianočné trhy 2.A
Mikulášsky bazár
Mikulášske posedenie
MAT - 5.B - projekt Telesá
Krúžok FYZ - návšteva v SACHSe
VYV - Cesta okolo sveta
Deň zdravia
Jesenný zber papiera - vyhodnotenie
Otvorenie nového školského roka
Letný tábor Atomček

návrat hore

2008/2009  2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013 
2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018 
2018/2019 

 
oznamujeme
ZŠ - oznamujeme - správy 2018/2019

vítame vás

oznamujeme

pracujeme

bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

mapa stránok

 

v  
2 % dane
Všetkým, ktorí nám chcú a môžu pomôcť... Ďakujeme :-)))

prosba        ako darovať      vyhlásenie
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

návrat hore

v  
Junior top liga

V piatok 25.1. sa odohralo ďalšie kolo detskej ligy v malom futbale. Odohrali sme tri zápasy a všetky sme vyhrali. Najlepším strelcom je náš žiak Tomáš Pastva z 3.A. Mgr. Repíková              Blahoželáme :-)))

výsledky a štatistiky

návrat hore

v  
Krúžok FYZ - Projekt spolupráce

Medzi absolventmi projektu spolupráce Mesta Trnava a Materiálovotechnologickej fakulty STU sú aj naši žiaci.

viac tu    

návrat hore

v  
Vianočná besiedka - 2.B
19. 12. 2018

foto    

návrat hore

v  
Vianočná besiedka - 3.B

Vianočnú besiedku v 3. B sme mali 19. 12. v čase školského klubu, pozvaní boli aj nedružinári. Pozvanie prijala aj pani riaditeľka s pani zástupkyňou.
Žiaci si v malých skupinkách pripravili program pre spolužiakov: vinše a koledy, vianočné piesne, básne aj tanec. Priebežne bola vyhodnocovaná výtvarná súťaž, do ktorej mohli družinári prispievať svojimi prácami 2 mesiace. 
Do súťaže a programu sa žiaci zapojili dobrovoľne a takmer všetci. Pani vychovávateľka sponzorsky získala pre žiakov aj drobné ceny, ktoré deti prekvapili a potešili. Mgr. Kostolanská

foto    

návrat hore

v  
Vianočná šou

18. 12. sme sa zúčastnili tejto športovo-zábavnej súťaže poriadanej Kalokagatiou Trnava medzi deviatimi trnavskými školami. Súťažilo šesť našich žiakov piateho ročníka (Alex M, Michal G, Michaela P, Nela R, Petra O, Oliver K). Vybojovali krásne druhé miesto. V hľadisku ich povzbudzovali žiaci 4. ročníka. Hudobným hosťom bol Peter Bažík. Piatakom k úspechu blahoželáme :-)))

foto    

návrat hore

v  
Vianočné piesne a koledy - súťaž

13. 12. 2018 sa žiačky našej školy - Ninka Dečková z 3. B, Michaela Holičová a Alexandra Bažányová z 5. A - zúčastnili súťaže Vianočné piesne a koledy, ktorú organizuje CVČ Kalokagatia TT. Dievčatá súťažili v piatich kategóriách.
Prvé miesto
v kategórii A sólo koledy získala Nina Dečková, prvé miesto v kategórii B sólo koledy získala Michaela Holičová, druhé miesto v kategórii B sólo koledy získala Alexandra Bažányová. V kategórii B skupiny koledy si Miška a Saška vybojovali druhé miesto a v kategórii B skupiny piesne získali prvé miesto.
Koledy piatačiek sprevádzal hrou na akordeón náš žiak Daniel Tarabík (9. B), za čo mu patrí veľká vďaka.
Všetkým trom dievčatám k ich úspechu blahoželáme :-)))

foto     video 

návrat hore

v  
4. ročník - Planetárium a hvezdáreň
11. 12. Hlohovec, exkurzia z prírodovedy

foto  

návrat hore

v  
Súťaž iBobor

V novembri sa do internetovej súťaže iBobor zapojili mnohí žiaci našej školy. Osemdesiat z nich získalo ocenenie úspešný riešiteľ. Najúspešnejší bol Matej Bílik z 9. A, ktorému sa podarilo získať plný počet bodov. Niektorí žiaci a žiačky sa k plnému počtu bodov veľmi priblížili. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a úspešným riešiteľom blahoželáme :-))).

foto

návrat hore

v  

Vianočná pošta 2. A

Zapojili sme sa do vianočnej pošty. Vyrábali sme vianočné pozdravy pre seniorov. Poslali sme 25 pohľadníc do Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb v Dolnom Kubíne, ktoré nám bolo pridelené, aby sme potešili vo vianočnom čase obyvateľov tohto zariadenia. Mgr. E. Repíková

foto 1     foto 2

návrat hore

v  
Vianočné trhy 2. A

V piatok 7. 12. 2018 sa konali vianočné trhy 2. A, na ktoré pripravili vianočný tovar rodičia a starí rodičia spolu s deťmi. Utŕžené peniaze sa použijú na akcie, ktorých sa zúčastnia deti. Mgr. E. Repíková

foto

návrat hore

v  
Mikulášske posedenie

Vo štvrtok 6. 12. 2018 sme sa znova po roku stretli so súčasnými aj bývalými zamestnancami na mikulášskom posedení. Aj tento raz to bolo milé stretnutie, ktoré nám skrášlili niektorí žiaci krátkym programom. Dovidenia o rok.

foto     video 

návrat hore

v  
Mikulášsky bazár

Vo štvrtok sme nakupovali za symbolické ceny - Mikulášsky bazár nás pobavil aj potešil.

 o čo ide?       plagát      foto    vďaka

návrat hore

v  
MAT - 5.B

projekt Telesá

foto 

návrat hore

v  
Krúžok FYZ
 na exkurzii v SACHSe

foto 

návrat hore

v  
Deň zdravia

Dňa 24. 10. 2018 sa na našej škole uskutočnil Deň zdravia. Žiaci sa venovali rôznym športovým aktivitám, hovorili o zdravom životnom štýle, o škodlivosti drog, fajčenia, vypočuli si prednášky odborníkov z Ligy proti rakovine, z SČK, z radov príslušníkov polície, tiež sa dozvedeli zaujímavosti o mede a čajoch, z ktorých mali pripravenú aj ochutnávku, mali možnosť dozvedieť sa a vyskúšať si základy zo sebaobrany, dievčatá sa mohli dozvedieť, ako sa správne starať o pleť, starší žiaci sa venovali mladším s PEER programom a hliadkami mladých zdravotníkov...

foto       video        program

návrat hore

v  
Jesenný zber papiera

V dňoch 17. 9. 28. 9. sme zbierali papier. Žiaci zo ZŠ spolu s deťmi s MŠ nazbierali 13 384 kg. Na prvom stupni ZŠ získala prvenstvo trieda 2. A, druhé miesto získala 1. A, tretie 3. B. Na druhom stupni ZŠ získala prvenstvo trieda 8. B, druhé 9. A a na treťom sa umiestnila trieda 9. B. Víťazné triedy aj jednotlivci boli odmenení. Ďakujeme všetkým žiakom, deťom a tiež rodičom, ktorí sa zapojili do tohto zberu.

 

návrat hore

v  
VYV - Cesta okolo sveta

13. 10. mala uzávierku výtvarná súťaž Cesta okolo sveta. Súťaž je zaradená do súťaží Tirnavia Trophy 2019. Naša žiačka Patrícia Blažeková zo 6.B získala krásne druhé miesto. Blahoželáme :-)))

diplom    vyhodnotenie

návrat hore

v  
Otvorenie nového školského roka

Začali sme 3. septembra o 8,00 hod. Prváci sa stretli v telocvični školy, ostatní žiaci v triedach. Prajeme si všetko dobré do nového školského roka.

foto    video

návrat hore

v  
Letný tábor Atomček
... letný prímestský tábor

foto 

návrat hore

   

najnovšie správy

všetky správy

aktualizovanie stránky urobíte cez kláves F5
(nutnosť aktualizovať stránku závisí od nastavenia prehliadača vo Vašom počítači)
2018/2019
 
2 % dane