ZŠ - oznamujeme - správy 2017/2018

2017/2018
Trnavská brána
Letný tábor Atomček
Rozlúčka s deviatakmi
Olympiáda detí a mládeže s medzinárodnou účasťou
Trnavské športové hry
Tirnavia Trophy
Fotili sme sa
Galéria najúspešnejších
Celoštátna súťaž Vidiečanova Habovka
Dopravné ihrisko - 3. ročník
INF - Práce v programe Imagine - 6.B
INF - Úprava foto - 8.B
SJL - Literárna súťaž Prvosienky
SJL - Jarná nálada - 8.B
MDD - ŠKD - 1.A
Súťaž Mesta TT k 780. výročiu
Školský výlet 1.ABC
Cena za mimoriadne výsledky
Atomik - ocenenie
Škola v prírode - Čičmany
NBV - 1. sv. prijímanie
SJL - Pozvánka - 5.B
BIO - Motýlia farma
Súťaž družstiev mladých zdravotníkov
Slávik Slovenska - krajské kolo
OBN - Exkurzia 8.B
Matematický klokan
SJL - 5.A - Horor
Týždeň Modrého gombíka
Slávik Slovenska - okres
Deň matiek
Mc'Donalds Cup - najmladší žiaci - okres
Ve Skalici na rínečku
ANJ - Hľadanie veľkonočných vajíčok
Noc s knihou
Deň Zeme
Mc'Donalds Cup - najmladší žiaci
Talentmánia
DEJ/8.B - Vysťahovalectvo
DEJ/6.A, 6.B - Móda v staroveku
Jarný zber papiera
VYV - Moja Trnava
Deň narcisov
Detský festival ľudovej hudby - región
VYV - Motýle, chrobáky a iný hmyz
VYV/1.A - Príprava na Veľkú noc
Putujeme za ľudovou piesňou - okresné kolo
SJL - Opis zvieratiek
ŠKD - 1. oddelenie
Putujeme za ľudovou piesňou - školské kolo
Vybíjaná dievčatá - základné skupiny
Školské majstrovstvá v basketbale dievčatá - okres, kraj
Duálne vzdelávanie - ponuka odborov a firiem
Ukážka golfu
Top liga Junior
Fest Hry
DEJ - olympiáda
Hľadá sa Super Star
Hollého pamätník
Karneval
VYV - Európske kultúrne dedičstvo folklór
Lyžovačka
SJL - 5.A - Z rozprávky do rozprávky
SJL - 5.A - Rýmovačky
Žihadielko - ihrisko -  pre Trnavu - klikajme za naše mesto
Dentalalarm
Všetkovedko
Testovanie 9 - 2018 - informácie
TSV - 1.A
Pracovná činnosť v ŠKD - 1.A
BIO - Projekty
Oznam - asistent učiteľa
Vianočné besiedky
Harmonogram prijímacieho konania
Naši žiaci v mimoškolskej činnosti
Vianočná šou
Vianočné piesne a koledy - súťaž
ŠKD - Predvianočné tvorivé dielne
Mikulášske posedenie
Slávnostné otvorenie športového areálu
1.A vo vianočnej Trnave
VYV - Maľovaný sen Vianoc
INF - Súťaž iBobor
DEJ - 9.A
ANJ - Návšteva z Indie
INF a SJL - Návšteva z Indie
GEG - 9.AB
SEE - 9.AB
VYV - 1.A
VYV - Svet rozprávkových príbehov
Výchovný koncert
Exkurzia 7.A,B
SJL - 5.A
Projekt Záložky - aj s odozvou z Čiech
INF - 6.B
ANJ - Halloween
Vybíjaná
Zbieram baterky - pokračujeme
ANJ - Divadlo
Veľtrh pre seniorov
Jesenný zber papiera
NBV - Výlet
Tirnavia Trophy
STEFE Trnava medzi prvákmi
NBV - Titus Zeman
Otvorenie nového školského roka
Letný tábor Atomček

návrat hore

2008/2009  2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013 
2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018 
2018/2019  2019/2020  
oznamujeme

vítame vás

oznamujeme

jedáleň


pracujeme

RZA


bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

mapa stránok

 

v  
Trnavská brána

Lenka a Miška Holičové a Danko Tarabík boli pozvaní na vystúpenia v rámci folklórneho podujatia Trnavská brána.

foto     video1      video2      video3

návrat hore

v  
Letný tábor Atomček
... letný prímestský tábor

foto 

návrat hore

   
Rozlúčka s deviatakmi

Deväť rokov na našej škole prežili žiaci z triedy 9.A (tr. p. učiteľ Mgr. Richard  Matúšek) a 9.B (tr. p. učiteľka PaedDr. Michaela Lošonská).
28. júna 2018
sme sa rozlúčili. Nech sa vám darí! Veľa šťastia!  

foto      video 

návrat hore

v  
Olympiáda detí a mládeže s medzin. účasťou

Toto športové podujatie vyhlásené MŠVVaŠ SR, SOV, Kalokagatiou spolu s Trnavským samosprávnym krajom a Mestom Trnava sa uskutočnilo v Trnave a okolí 19. - 21.6.2018. Zúčastnili sa jej aj športovci z našej školy v basketbale, hádzanej, v atletike, aj ako vlajkonosiči :-))) Za foto a video ďakujeme p. Bielikovej.

foto      video      viac info

návrat hore

v  
Trnavské športové hry

Naši športovci získali krásne 3. miesto v XXI. ročníku súťaže THŠ az šk. rok 2017/2018, ktorú vyhlasuje Mesto Trnava a organizuje Kalokagatia pre základné školy v Trnave v rôznych športoch: atletika, volejbal, basketbal, hádzaná, malý futbal, stolný tenis a netradičné športy: šach, vybíjaná, cezpoľný beh. Blahoželáme :-)))

vyhodnotenie

návrat hore

v  
Tirnavia Trophy

Naša škola získala krásne prvé miesto v celoročnej súťaži vyhlásenej Mestom Trnava v oblasti kultúry Tirnavia Trophy za školský rok 2017/2018. Tešíme sa a blahoželáme si :-))).

vyhodnotenie

návrat hore

v  
Fotili sme sa

V júni 2018 sa fotili všetky kolektívy - triedne aj učiteľský.

foto  

návrat hore

v  
Galéria najúspešnejších

Žiaci, ktorí nás reprezentovali na rôznych súťažiach a boli úspešní...

foto  

návrat hore

v  
Celoštátna súťaž Vidiečanova Habovka

V dňoch 16.-17.6. sa naše žiačky Lenka a Michaela Holičové (9.B, 4.A) zúčastnili festivalu detského hudobného folklóru v Habovke. Vystupovali ako duo a vyspievali si zlaté pásmo, k čomu im srdečne blahoželáme :-)))
K tomuto krásnemu úspechu sa dopracovali s pomocou hudobného sprievodu na akordeóne, ktorý im spoľahlivo zabezpečil Daniel Tarabík (8.B), za čo mu patrí veľká vďaka :-)))

foto      foto na fcb    video     výsledky

návrat hore

v  
Ocenenie pre náš školský časopis Atomik

... v okresnej súťaži školských časopisov poriadanej Kalokagatiou TT sme získali krásne 3. miesto. Blahoželáme :-)))

3. miesto      diplom       pohár

návrat hore

v  
Dopravné ihrisko - 3. ročník

Za pekného počasia si žiaci prešli križovatkami a uplatnili svoje vedomosti z dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku v Galante. Cestou domov sme sa zastavili v mini ZOO. p. K. Chmelárová

foto 

návrat hore

v  
INF - práce v programe Imagine

práce žiakov 6.B

1  2  3  4  5  6  7  8

návrat hore

v  
INF - úprava foto

práce žiakov 8.B

foto 

návrat hore

v  
SJL - Literárna súťaž Prvosienky

V súťaži Prvosienky žiaci našej školy získali za svoje práce krásne ocenenia - Kristína Vasilečková zo 6.B, Adriana Búbelová zo 6.A, Natália Šefčíková a Liana Gašparíková zo 7.A, z 8.B: Daniel Tarabík, Patrik Stano, Viktória Konečná, Timotej Karol, Romana Pánisová, Ivana Vasilečková. Všetkým oceneným blahoželáme :-)))

vyhodnotenie      diplomy

návrat hore

v  
SJL - Jarná nálada - 8.B

Literárna tvorba žiakov 8.B na tému Jarná nálada...

tu  

návrat hore

v  
Súťaž Mesta TT k 780. výročiu

Z príležitosti 780. výročia udelenia kráľovských výsad mestu Trnava sme poslali do súťaže vyhlásenej Mestom TT literárne práce žiakov 8.B na tému Moja Trnava a videopozdrav, ktorý vyrobili žiaci 9.B.

tu    videopozdrav

návrat hore

v  
Školský výlet - 1.ABC

31.5.2018 Bojná

foto    

návrat hore

v  
MDD - ŠKD - 1.A

Veselo bolo :-)))

foto    

návrat hore

v  
Cena za mimoriadne výsledky

30.5.2018 Mesto Trnava udelilo našej žiačke z 9.A Veronike Bielikovej Cenu za mimoriadne výsledky. Blahoželáme :-))).

foto    

návrat hore

v  
Škola v prírode - Čičmany

21.-25.5.2018, štvrtáci sa mali výborne :-)))

foto    

návrat hore

v  
NBV - 1. sv. prijímanie

20.5.2018 naši tretiaci mali slávnosť 1. sv. prijímania v kostole na Kopánke. Ďakujeme všetkým za akúkoľvek službu, pomoc pri príprave na tento významný deň.

foto    

návrat hore

v  
SJL - Pozvánka do krajiny Literatúra - 5.B

niečo z práce na hodine - Mgr. Reptová

tu  

návrat hore

v  
BIO - Motýlia farma

Živý projekt, 5.A, 5.B, Mgr. Z. Búbelová

foto     viac info

návrat hore

v  
Súťaž družstiev mladých zdravotníkov

Aj v tomto školskom roku opätovne v našej škole súťažili Družst mladých zdravotníkov I. a II. stupňa. Akciu 25.5.2018 organizoval Územný spolok SČK v Trnave. Zapojilo sa do nej 180 žiakov z okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany v družstvách. Pod vedením PaedDr. L. Koleničovej družstvo našich žiakov z II. stupňa získalo krásne 2. miestoBlahoželáme :-)))

Za fotografie ďakujeme Lenke Zitrickej z 9.B.

foto  

návrat hore

v  
Slávik Slovenska - krajské kolo

Dňa 25.5.2018 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže Slávik Slovenska 2018 v Kalokagatii v Trnave. Súťažili v ňom dve naše žiačky: Ninka Dečková z 2.B a Miška Holičová zo 4.A, ktorá vo svojej kategórii získala krásne druhé miesto Blahoželáme :-))) Dievčatá sprevádzal hrou na harmoniku náš žiak Daniel Tarabík z 8.B, za čo mu veľmi pekne ďakujeme :-)))

foto      video Ninka       video Miška      vyhodnotenie      video vyhodnotenie   
Páni harmonikári        Páni harmonikári a Slávici

návrat hore

v  
OBN - Exkurzia 8.B
Múzeum polície SR v Bratislave dňa 22.5.2018

foto  

návrat hore

v  
SJL - 5.A - Horor
niečo z práce na hodine - Mgr. Hrnčíriková

Horor

návrat hore

v  
Týždeň modrého gombíka

Mnohí žiaci našej školy podporili zbierku UNICEFu. Ďakujeme :-))

 

návrat hore

v  
Slávik Slovenska - okresné kolo

Dňa 11.5.2018 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Slávik Slovenska 2018 v Kalokagatii v Trnave. Naša žiačka Lenka Holičová z 9.B vo svojej kategórii získala krásne tretie miesto, Miška Holičová zo 4.A a Ninka Dečková z 2.B vo svojej kategórii získali postupové prvé miesta. Všetkým speváčkam blahoželáme :-))) Dievčatá sprevádzal hrou na harmoniku náš žiak Daniel Tarabík z 8.B, za čo mu ďakujeme :-)))

foto      video Lenka      video Miška      video Ninka     video vyhodnotenie

návrat hore

v  
Deň matiek

Sviatok našich mamičiek sme oslávili dňa 10. mája 2018. Ďakujeme všetkým, ktorí tvorili a predviedli pekné vystúpenia či zabezpečovali priebeh slávnosti po akejkoľvek stránke. Niektoré časti vo videu mali hudbu, ktorá je chránená, takže ju nesmieme šíriť...

foto      video

návrat hore

v  
McDonald's Cup - najmladší žiaci - okresné kolo

9.5.2018 naši najmladší žiaci bojovali vo futbalovej súťaži McDonald's Cup na FK Lokomotíva Trnava. V okresnom kole si vybojovali  krásne tretie miesto. Blahoželáme :-)))

foto  

návrat hore

v  
Ve Skalici na rínečku - krajské kolo  

9.5.2018 sme sa zúčastnili krajského kola súťažnej prehliadky hudobného folklóru detí Trnavského kraja Ve Skalici na rínečku. Sestry Michaela (4.A) a Lenka (9.B) Holičové vo svojej kategórii speváci a spevácke duá získali zlaté pásmo s návrhom na postup do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v Habovke pod názvom Vidiečanova Habovka. Naše speváčky opäť výborne sprevádzal na akordeóne Daniel Tarabík z 8.B. Dankovi veľmi pekne ďakujeme a dievčatám k úspechu srdečne blahoželáme :-)))

foto          video duo Miška a Lenka

 

návrat hore

 
v  
ANJ - Hľadanie veľkonočných vajíčok
... z hodiny angličtiny v triede 4.A...

foto  

návrat hore

v  
Noc s knihou

Noc z piatka na sobotu (27. - 28.4.2018) prežili niektorí prvostupniari v našej škole s pani spisovateľkou Gabrielou Futovou a jej krásnymi knihami...

foto      video      info

návrat hore

v  
Deň zeme

Vo štvrtok 26.4.2018 sme si na našej škole aktívne pripomenuli Deň Zeme. Lenke Zitrickej z 9.B, Mgr. Z. Kostolanskej a Mgr. E. Repíkovej ďakujeme za foto a video :-))).

fotomix     foto2.B     video2.B     foto3

návrat hore

v  
McDonald's Cup - najmladší žiaci - základné kolo

Naši najmladší žiaci bojovali vo futbalovej súťaži McDonald's Cup. Na našom novom ihrisku a v krásnom počasí sa im darilo výborne. Všetky zápasy vyhrali a tak postúpili do okresného kola. Blahoželáme :-)))

foto  

návrat hore

v  
Talentmánia

18.4.2018 sa uskutočnil ďalší ročník Talentmánie na našej škole. Svoje umenie prišli predviesť žiaci z prvého stupňa. Prvé miesto získala Monika Jamrichová z 3.B, druhé miesto patrí Ninke Grmanovej z 3.B a na treťom mieste sa umiestnila skupina dievčat Zuzka Medová zo 4.B, Drgoňová Vanessa z 3.B a Vantová Jasmína z 2.B. Všetkým blahoželáme :-))) Niektoré časti vo videu mali hudbu, ktorá je chránená, takže ju nesmieme šíriť...

foto     video  

návrat hore

v  
DEJ/8.B - Vysťahovalectvo

... z hodiny dejepisu v triede 8.B...

foto   viac info

návrat hore

v  
DEJ/6.B, 6.A - Móda v staroveku
... z hodiny dejepisu v triede 6.B a v 6.A...

foto   viac info

návrat hore

v  
Jarný zber papiera

V dňoch 30.4. - 11.5.2018 na zadnom dvore našej školy sme zbierali papier v čase  od 14:00 do 17:00.

vyhodnotenie

návrat hore

v  
VYV - Moja Trnava

V apríli v tejto výtvarnej súťaži v CVČ Kalokagatia TT za priestorovú prácu prvé miesto získali žiaci z 8.A Kristína Orossová, Tatiana Michlová, Jakub Jablonovský, Kristián Ružinský a žiaci z 8.B Romana Pánisová, Mário Panáček. Blahoželáme :-)))

vyhodnotenie     diplomy

návrat hore

v  
Deň narcisov

13.4.2018 sme sa aj my zapojili do akcie na pomoc chorým ľuďom. Vyzbierali sme 242,37 €. Ďakujeme!

foto   

návrat hore

v  
Detský festival ľudovej hudby - región

5.4.2018 sme sa zúčastnili regionálneho kola súťaže Detský festival ľudovej hudby v Križovanoch. Ninka Dečková z 2.B získala strieborné pásmo. Sestry Michaela (4.A) a Lenka (9.B) Holičové získali zlaté pásmo s postupom do krajského kola, ktoré sa uskutoční v Skalici pod názvom Ve Skalici na rínečku.
Všetky naše speváčky na akordeóne výborne sprevádzal Daniel Tarabík z 8.B - ďakujeme!
Všetkým blahoželáme :-)))

foto        video Ninka         video duo Miška a Lenka

návrat hore

v  
VYV - Motýle, chrobáky a iný hmyz

V marci v tejto výtvarnej súťaži v CVČ Kalokagatia TT získala prvé miesto Radka Aberštíková zo 4.B a za spoločnú prácu prvé miesto získali žiaci zo 7.B a z 8.B. Blahoželáme :-)))

vyhodnotenie     diplomy

návrat hore

v  
VYV/1.A - Príprava na Veľkú noc

Prváci sa učili pliesť korbáče a zdobiť vajíčka. Mgr. Repíková

foto  

návrat hore

v  
Putujeme za ľudovou piesňou - okresné kolo

22.3.2018 sme sa zúčastnili okresného kola súťaže Putujeme za ľudovou piesňou. V prvej kategórii sa umiestnila na prvom mieste Nina Dečková z 2.B. V druhej kategórii sa umiestnila na druhom mieste Michaela Holičová zo 4.A. V tretej kategórii sa umiestnila na druhom mieste Lenka Holičová z 9.B. Kategóriu DUO vyhrali Michaela a Lenka Holičové. Sestry Holičové na akordeóne výborne sprevádzal Daniel Tarabík z 8.B - ďakujeme!
Všetkým blahoželáme :-)))

foto     video vyhodnotenie     video Ninka      video Miška      video Lenka      video duo

návrat hore

v  
SJL - Opis zvieratiek
Prezentácia projektov v triede 5.A

foto  

návrat hore

v  
ŠKD - 1. oddelenie

V utorok 20. marca si naši žiaci rámci školského klubu 1. odd. ŠKD pozreli nové knižky a oboznámili sa s činnosťou našej školskej zbierky fondu kníh. p. Chmelárová

foto  

návrat hore

v  
Matematický klokan

19.3.2018 sa konala najväčšia matematická súťaž na svete Matematický klokan. Vyhodnotenie prebehlo v apríli, ceny a diplomy dostali žiaci v máji. Súťaže sa v našej škole zúčastnilo 33 žiakov (2. - 8. roč.). Na 1. stupni bol najúspešnejší Michal Černuška z 2.B. Na 2. stupni Adriana Búbelová zo 6.B získala 100 % a zároveň titul Školský šampión. Všetkým oceneným blahoželáme :-))).

foto1          foto2

návrat hore

v  
Putujeme za ľudovou piesňou - školské kolo

15.3.2017 súťažili žiaci z 1.-3. ročníkov v prvej kategórii. Na prvom mieste sa umiestnila Nina Dečková z 2.B. Druhé miesto obsadila Andrea Rojka z 2.A a tretie Karolína Janková z 2.A. Blahoželáme :-)))

foto       

návrat hore

v  
Vybíjaná - ml. žiačky ZŠ - základné skupiny

14.3.2018 súťažili žiačky 5. až 7. roč. vo vybíjanej. Vybojovali si postup na majstrovstvá okresu. Blahoželáme :-)))

hrali   

návrat hore

v  
Školské majstrovstvá v basketbale dievčatá

Pod vedením trénerky Zuzany Žitniakovej naše dievčatá  vyhrali okresné aj krajské kolo.  Blahoželáme :-)))

foto   

návrat hore

v  
Ukážka golfu - ŠKD
26.2.2018 Trnavskí golfisti v ŠKD

foto    viac info

návrat hore

v  
Top liga Junior
v malom futbale

foto     link na web s výsledkami

návrat hore

v  
Festhry

16.2.2018 sa naši žiaci 3.A, 3.B, 4.A a 4.B zúčastnili v Mestskej športovej hale festivalu hier Festhry.

foto   

návrat hore

v  
DEJ - olympiáda - okres

15.2.2018 v kategórii C sa umiestnil na krásnom prvom mieste náš žiak Boris Nižnanský z 9.B.

vyhodnotenie

návrat hore

v  
Hľadá sa Super Star

8.2.2018 prebehla v kine Hviezda spevácka súťaž jednotlivcov vyhlásená Kalokagatiou - Hľadá sa Super Star. Z našej školy sa zúčastnili dve žiačky: Lenka Holičová z 9.B a Michaela Holičová zo 4.A. Obidve podali veľmi pekný výkon. Hudobný sprievod im robil Samuel Gubi, náš bývalý žiak, ktorý tak očaril porotu, že mu aj tento rok udelila mimoriadnu cenu - cenu za hudobný doprovod. Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme :-)))

video 

návrat hore

v  
Hollého pamätník - školské kolo, obvodné kolo

Počas februára súťažili žiaci z prvej, druhej aj tretej kategórie v šk. kole.
15. 3. v obvodnom kole
získala Romana Pánisová z 8.B krásne tretie miesto. Blahoželáme :-)))

foto      výsledky 1     výsledky 2 a 3     obvod - diplom

návrat hore

v  
Karneval pre mladších...

Dňa 1. 2. 2018 sme mali detský karneval pre mladších žiakov. Zdá sa, že bolo veselo. Vďaka všetkým, čo akokoľvek pomáhali. :-)))

foto   

návrat hore

v  
VYV - Európske kultúrne dedičstvo folklór

V januári v tejto výtvarnej súťaži v CVČ Kalokagatia TT v tretej kategórii získala tretie miesto Natália Kudlová zo 7.B. Blahoželáme :-)))

vyhodnotenie

návrat hore

v  
Lyžovačka

V dňoch 20.01. 26.01.2018 sa siedmaci našej školy zúčastnili  lyžiarskeho výcviku a ako každý rok, aj teraz sa im veľmi páčilo...

foto     video1   video2

návrat hore

v  
SJL - 5.A - Z rozprávky do rozprávky
niečo z práce na hodine - Mgr. Hrnčíriková

Rozprávky

návrat hore

v  
SJL - 5.A - Rýmovačky
niečo z práce na hodine - texty na tvorivú činnosť, Mgr. Hrnčíriková

Rýmovačky

návrat hore

v  
Dentalalarm
starostlivosť o zúbky - inštruktáž v 1.A

foto   

návrat hore

v  
Všetkovedko

17 žiakov z 2., 3. a 5. ročníka sa prihlásilo do súťaže Všetkovedko. Žiaci odpovedali na otázky z viacerých oblastí: vlastiveda, prírodoveda, slovenský jazyk, anglický jazyk, hudobná, dopravná, výtvarná a informatická výchova.

Najlepšou riešiteľkou sa stala Karolína Janková z 2.A, ktorá získala titul Všetkovedko školy. Blahoželáme :-)))

foto   

návrat hore

v  
TSV - 1.A
... na snehu - Mgr. Repíková

foto   

návrat hore

v  
Pracovná činnosť v ŠKD - 1.A
kolektívna práca - Snehuliak - p. Chmelárová

foto  

návrat hore

v  
BIO - Projekty

5. ročník, téma projektov: Prechádzka lesom, Mgr. Búbelová

foto  

návrat hore

v  
Vianočné besiedky
ŠKD 1.A, 7.B

foto  

návrat hore

v  
Naši žiaci v mimoškolskej činnosti

Naši ZUŠkári (Miška Holičová, Lenka Holičová, Simon Bucalo) na vianočnom koncerte, Daniel Tarabík ako hudobník v ochotníckom divadle, žiakov vystupujúcich v muzikále sme nesmeli fotiť ani natáčať, preto máme len minimum fotiek a mien - Zuzka Medová, Ema Madleňáková, Danka Haršanyiová, Pavlínka Tarabíková, Sarah Hussein a v minulom šk. roku ešte náš deviatak Samuel Gubi.

foto Lenka, Miška, Simon, Danko, muzikál    video L,M,S   video Danko         

návrat hore

v  
Vianočná šou

19.12.2017 sme sa zúčastnili tejto športovo-zábavnej súťaže poriadanej Kalokagatiou TT. Súťažili žiaci 5.A (Velický, Turanský, Mečír, Rapavá, Belavá, Minárechová). V hľadisku ich povzbudzovali žiaci z prvého stupňa.

foto  

návrat hore

v  
Vianočné piesne a koledy - súťaž

12.12.2017 sa žiačky našej školy sestry Lenka a Michaela Holičové zúčastnili súťaže Vianočné piesne a koledy, ktorú organizuje CVČ Kalokagatia TT. Dievčatá súťažili v štyroch kategóriách.
Prvé miesto
vo svojej kategórii - sólo koledy získala Lenka Holičová (9.B), druhé miesto vo svojej kategórii - sólo koledy získala Michaela Holičová (4.A) V kategórii B skupiny koledy si vybojovali prvé miesto a v kategórii B skupiny piesne získali druhé miesto.
Všetky štyri vystúpenia sprevádzal hrou na akordeón náš žiak Daniel Tarabík (8.B), za čo mu patrí veľká vďaka.
Lenke a Miške k veľkému úspechu a Dankovi k zvláštnemu oceneniu porotou srdečne blahoželáme :-)))

foto     video 

návrat hore

v  
ŠKD - Predvianočné tvorivé dielne
deti z oddelenia ŠKD 1.A, p. Chmelárová

foto    viac info

návrat hore

v  
Mikulášske posedenie

V piatok 8.12.2017 sme sa stretli so súčasnými aj bývalými zamestnancami na mikulášskom posedení... Aj tento raz to bolo milé stretnutie, ktoré nám skrášlili niektorí žiaci krátkym programom.

foto     video 

návrat hore

v  
Slávnostné otvorenie športového areálu

Dnes, 6.12., naša škola dostala "krásny mikulášsky darček" - športový areál.

foto     video 

návrat hore

v  
1.A vo vianočnej Trnave

aj na pódiu

foto 

návrat hore

v  
SEE - 9.AB

Vianočné aranžovanie

foto    viac info

návrat hore

v  
GEG - 6.AB, 7.AB

Beseda s cestovateľom Martinom Navrátilom, Mgr. Borodáčová

foto    viac info

návrat hore

v  
VYV - Maľovaný sen Vianoc

V novembri v tejto výtvarnej súťaži v CVČ Kalokagatia TT získala prvé miesto Júlia Masareová zo 7.A. Blahoželáme :-)))

vyhodnotenie

návrat hore

v  
INF - Súťaž iBobor

V novembri sa do internetovej súťaže iBobor znova zapojili aj niektorí žiaci našej školy. Štyria z nich - Radovan Gavorník zo 7.A, Marek Ďuriš a Sarah Mouandová z 8.A  a Natália Haršanyiová z 8.B - získali ocenenie úspešný riešiteľ. Blahoželáme :-)))

diplomy 

návrat hore

v  
DEJ - 9.A
Dadaistické dielo - umenie v medzivojnovom období

foto1      foto2  

návrat hore

v  
VYV - 1.A
niečo z práce na hodinách VYV 1.A - Zimné svietniky, Mgr. Repíková

foto

návrat hore

v  
ANJ - Návšteva z Indie
1. až 5. ročník

foto     viac info

návrat hore

v  
INF a SJL - Návšteva z Indie

5.A - niečo z práce na hodinách INF a SJL - Návšteva z Indie - Word, Mgr. Hrnčíriková

práce    

návrat hore

v  
VYV - Svet rozprávkových príbehov

V októbri v tejto výtvarnej súťaži v CVČ Kalokagatia TT získali prvé miesta naši žiaci z 8.B. Blahoželáme :-)))

foto     viac info

návrat hore

v  
Výchovný koncert

2.11. "Zneužívanie moci - profil agresora" - skupina Bearish Dream

foto    viac info

návrat hore

v  
Exkurzia 7.A,B

Nitra

foto   

návrat hore

v  
SJL - 5.A Interview s osobnosťami

niečo z práce na hodine SJL - Mgr. Hrnčíriková

foto   

návrat hore

v  
Projekt Záložky - aj s odozvou z Čiech

Naša škola sa zapojila do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov.

foto    viac info   odozva

návrat hore

v  
INF - 6.B LogoMotion

... práce vytvorené v programe LogoMotion

foto    

návrat hore

v  
ANJ - Halloween Party

október: 4.B, 6.B, 7.AB

foto    viac info 4.B a 6.B   viac info 7.AB

návrat hore

v  
Vybíjaná okres a dohrávky

26.10. sme súťažili na Majstrovstvách okresu vo vybíjanej najmladších žiakov ZŠ. V súboji základných skupín sme skončili na treťom mieste. Dňa 6.11. sa hrali dohrávky. Mgr. Hrušovská

foto    reprezentovali nás

návrat hore

v  
Zbieram baterky
Pokračujeme...

infoplagát

návrat hore

v  
ANJ - Divadelné predstavenia
... v anglickom jazyku

viac info 

návrat hore

v  

Veľtrh pre seniorov

23.10. sme aj my prispeli sme do kultúrneho programu ľudovkami. Spievala Miška Holičová zo 4.A a na akordeóne hral Daniel Tarabík z 8.B.

foto    video

návrat hore

v  
Jesenný zber papiera

V dňoch 23.10. 3.11.2017 (okrem prázdninových dní) sme zbierali papier ako vždy - na zadnom školskom dvore od 14:00 do 17:00.

čo sme zbierali      vyhodnotenie      viac

návrat hore

v  
Výlet z NBV
17.10.2017 Bratislava - predstavenie Popolvár v SND

foto 

návrat hore

v  
Tirnavia Trophy

Naša škola získala krásne druhé miesto v celoročnej súťaži vyhlásenej Mestom Trnava v oblasti kultúry Tirnavia Trophy za školský rok 2016/2017. Blahoželáme :-))).

ocenenie

návrat hore

v  
STEFE Trnava

medzi prvákmi

foto 

návrat hore

v  
NBV - Titus Zeman

... práce žiakov 7.B v pptx

práce

návrat hore

v  
Otvorenie nového školského roka

Začali sme 4. septembra 2017 o 8,00 hod. Prváci sa stretli v telocvični školy, ostatní žiaci v triedach. Prajeme si všetko dobré do nového školského roka.

foto     video

návrat hore

v  
Letný tábor Atomček júl 2017

... letný prímestský tábor - úspešný ako každý rok :-)))

foto     viac info

návrat hore