2015/2016
Galéria najúspešnejších
Rozlúčka s našimi deviatakmi
Dopravné ihrisko - 2. ročník
Ochrana človeka a prírody - trieda 7.B
Exkurzia 8.B
Fotili sme sa
Basketbal ZŠ dievčatá - Slovensko
Na vyučovaní - Informatika
Na vyučovaní - Anglický jazyk
Na vyučovaní - Etická výchova
Školské majstrovstvá žiakov v atletike
Výlet z NBV
ANJ - Beseda
Trnavské športové hry
Tarzan
MDD - ŠKD
Prezentácia hradov Slovenska - Trenčiansky hrad
Popoluška
Dopravné ihrisko - 4. ročník
Exkurzia z OBN 8.B
Súťaž družstiev mladých zdravotníkov
Dopravné ihrisko - 3. ročník
Exkurzia z OBN 8.A
Exkurzia 6.AB
Zážitkové vyučovanie ANJ - Apple Crumble
Gymnastický štvorboj - Slovensko
Škola v prírode - Twistovo
Lucas Mečir 3.A - úspechy v kumite
Júlia Jablčníková 4.B - úspechy v plávaní
Jarný zber papiera
Na vyučovaní - Svet práce
Exkurzia 7.AB
Deň matiek
1. sv. prijímanie
Talentmánia
Gymnastický štvorboj žiačky - kraj
Deň Zeme
Súťaž mladých záchranárov CO
Tradičné anglické raňajky
Mc Donald's Cup - najmladší žiaci - základné kolo
Deň narcisov
Noc s knihou
Gymnastický štvorboj žiačky - okres
Hollého pamätník - okresné kolo
Mesiac knihy v ŠKD
Testovanie deviatakov - 06.04.2016
Krajské majstrovstvá v basketbale - dievčatá
Memoriál M. Hirnera
Knižnica aj pre rodičov
Putujeme za ľudovou piesňou - okresné kolo
Zážitkové vyučovanie v ANJ
Hollého pamätník - obvodné kolo
Pytagoriáda - okresné kolo
Akcia záujmového útvaru "Prvá pomoc"
Zápis budúcich prvákov
Dejepisná olympiáda - obvodné kolo
Hollého pamätník školské kolo
Zábavné popoludnie v ŠKD - SORIKO
Majstrovstvá okresu - volejbal, basketbal
Lyžovačka
Všetkovedko
Prosba o 2% dane
Úhrada stravy cez internet
Zapoj sa a vyhraj - zbieram baterky
Matematický klokan
Žihadielko - ihrisko -  pre Trnavu - klikajme za naše mesto
Karneval pre mladších
Hľadá sa Super Star
Olympiáda z ANJ - školské kolo
Vianočné večierky
Vianočné posedenie
Oznam - vianočné prázdniny a riaditeľské voľno
Nové číslo časopisu Atomik na našom webe
Tvorivá výtvarná výchova
Tvorivé dielne
Vianočné piesne a koledy
Ekotopfilm
Exotické živočíchy - plazy
Exkurzia - Titanic
Testovanie 5 - 2015
iBobor
Majstrovstvá okresu vo vybíjanej - najmladší žiaci
Zber papiera  - vyhodnotenie
Rodičovské združenie pre 8. a 9. ročník
Harmonogram prijímacieho konania
Memoriál Márie Zavarskej
Cezpoľný beh
Jesenný zber papiera
Otvorenie nového školského roka
Letný tábor Atomček

návrat hore

2008/2009  2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013 
2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018 
2018/2019  2019/2020  
ZŠ - oznamujeme - správy 2015/2016
oznamujeme

vítame vás

oznamujeme

jedáleň


pracujeme

RZA


bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

ochrana oú


mapa stránok

 

 

v  
Galéria najúspešnejších
Žiaci, ktorí nás reprezentovali na rôznych súťažiach a boli úspešní...

foto 

návrat hore

v  
Rozlúčka s našimi deviatakmi

Deväť rokov na našej škole prežili žiaci z triedy 9.A (tr. p. učiteľka Mgr. Oľga Nováková) a 9.B (tr. p. učiteľka Mgr. Alena Mrnková).
29. júna 2016
sme sa rozlúčili. Nech sa vám darí! Veľa šťastia!  
9.A a 9.B

foto    video 

návrat hore

v  
Dopravné ihrisko - 2. ročník

v Trnave 27.06.2016

foto 

návrat hore

v  
Ochrana človeka a prírody
V stredu 23. júna 2016 - trieda 7.B :-)))

foto 

návrat hore

v  
Exkurzia 8.B
City Arena TT dňa 22.6.2016

foto  

návrat hore

v  
Fotili sme sa
V utorok 7. júna 2016 sa fotili všetky kolektívy - triedne aj učiteľský.

foto 

návrat hore

v  
Basketbal ZŠ dievčatá - Slovensko

Po víťazstve v krajskom kole sa deväť dievčat z 9.A a dve dievčatá zo 7.A prebojovali do Majstrovstiev Slovenska, ktoré sa konali 23. - 24.06.2016 v Piešťanoch. Vybojovali si krásne 5. miesto. Blahoželáme :-)))

foto     viac info 

návrat hore

v  
Na vyučovaní - INF

... práce z predmetu informatika...

skicár 5.A     LogoMotion 5.B a 5.A   

návrat hore

v  
Na vyučovaní - ANJ

... práce z predmetu anglický jazyk...

viac info1    viac info2  

návrat hore

v  
Na vyučovaní ETV

... práce z predmetu etická výchova...

viac info

návrat hore

v  
Výlet z NBV

... 13.06.2016 do Bratislavy - ZOO.

foto  

návrat hore

v  
Na vyučovaní ANJ - Beseda

Dňa 02.06.2016  v školskej knižnici sa žiaci 8.A zúčastnili zaujímavej besedy s rodenou Američankou Jan. Mali možnosť naživo si vyskúšať svoje komunikačné zručnosti v anglickom jazyku a zároveň získať mnoho informácií z oblasti života, kultúry a reálií USA. Mgr. Beníčková

foto  

návrat hore

v  
Trnavské športové hry

Naši športovci získali krásne 1. miesto medzi základnými školami v Trnave a tak máme v škole Putovný pohár primátora na celý budúci školský rok. Blahoželáme :-)))

foto  

návrat hore

v  
Tarzan

V piatok 9.6.2016 sa dve družstvá našich mladších žiakov zúčastnili športovej súťaže Tarzan: tretiaci Tamarka Belavá, Lenka Rapavá, Izabela Hlubinová, Martin Turanský, Matúš Velický, Jakub Rímeš a štvrtáci:  Tomáš Gašparík, Tomáš Blažek, Jakub Gažo, Nina Bestvinová, Ema Čambálová, Zuzana Juráková.
Družstvo štvrtákov skončilo na peknom 2. mieste.
Blahoželáme :-)))

foto 

návrat hore

v  
MDD - ŠKD

Deti z 1. a 3. oddelenia ŠKD oslávili MDD aj v Galérii J. Koniarka, kde boli pre nich prichystané tvorivé dielne.

foto 

návrat hore

v  
Prezentácia hradov Slovenska - Trenčiansky hrad

31. mája sme v Trnave pred radnicou prezentovali celoročnú a celoškolskú prácu - Trenčiansky hrad, ktorá bola súčasťou detských priestorových výtvarných prác na tému Skvosty Slovenska.

Ďakujeme Súkromnému tanečnému konzervatóriu Dušana Nebylu v Trnave za požičanie krojov.

Ďakujeme všetkým, čo sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do práce na tomto projekte - žiakom (tvorcom hradu, hercom, hudobníkovi, speváčkam), p. učiteľkám (hlavne Mgr. Kaššovicovej, Mrnkovej a Krivičkovej) a v neposlednom rade vedeniu našej školy (zvlášť Mgr. Hrnčírikovej) za veľkú ústretovosť pri nácvikoch prezentácie.

text     foto     video1     video2  

návrat hore

v  
Dopravné ihrisko - 4. ročník

v Trnave 31.05.2016

foto 

návrat hore

v  
Exkurzia z OBN 8.B

Múzeum polície SR v Bratislave dňa 31.5.2016

foto 

návrat hore

v  
Tanečná rozprávka Popoluška

25. a 27. mája si žiaci zo školského klubu pozreli rozprávku Popoluška.

foto       viac info

návrat hore

v  
Súťaž družstiev mladých zdravotníkov

Aj v tomto školskom roku opätovne v našej škole súťažili Družst mladých zdravotníkov I. a II. stupňa. Akciu 27.5.2016 organizoval Územný spolok SČK v Trnave. Zapojilo sa do nej 165 žiakov z okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany v družstvách z 1. stupňa z 11 škôl a z 2. stupňa z 22 škôl.
Naši žiaci boli znova veľmi úspešní. Pod vedením Mgr. Čeligovej družstvo žiakov z I. st. získalo 1. miesto a žiaci z II. st. získali 2. miesto
B
lahoželáme :-)))

Za fotografie ďakujeme Samuelovi Gubimu z 8.B.

foto    viac info 

návrat hore

v  
Dopravné ihrisko - 3. ročník
v Trnave 25.05.2016

foto 

návrat hore

v  
Exkurzia z OBN 8.A
Múzeum polície SR v Bratislave dňa 25.5.2016

foto 

návrat hore

v  
Exkurzia 6.AB
farma dňa 16.5.2016

foto  

návrat hore

v  
Zážitkové vyučovanie ANJ - Apple Crumble
... 6.A v školskej kuchynke...

foto      viac info

návrat hore

v  
Gymnastický štvorboj žiačky - Slovensko

Na tejto súťaži dňa 18.5.2016 družstvo žiačok našej školy v zložení Ema Čambálová, Nina Bestvinová, zo 4.B, Petra Paulínyová, Lucia Krivošíková z 5.A a Tamara Mišíková zo 6.B získalo krásne 4. miesto.  Ema Čambálová zároveň v jednotlivcoch získala 3. miesto
Všetkým
blahoželáme :-)))

foto 

návrat hore

v  
Školské majstrovstvá žiakov v atletike

17. mája 2016 v Trnave, naše dievčatá skončili na krásnom 3. mieste. Blahoželáme :-)))

foto   viac info

návrat hore

v  
Škola v prírode - Twistovo

V dňoch 09. až 13.05.2016 sa naši žiaci z prvého stupňa (okrem prvákov) učili v škole v prírode Twistovo a opäť sa im veľmi páčilo.

foto

návrat hore

v  
Lucas Mečir 3.A - úspechy v kumite

14. mája 2016 v Poprade si Lucas Mečir z 3.A vybojoval krásne 1. miesto na  Majstrovstvách Slovenska detí a žiakov v kumite vo svojej kategórii. Blahoželáme :-)))

foto

návrat hore

v  
Júlia Jablčníková 4.B - úspechy v plávaní
Aj počas tohto školského roka bola veľmi úspešná. Blahoželáme :-)))

foto      viac info 

návrat hore

v  
Na vyučovaní SEE

Podarili sa nám naozaj pekné kúsky...

foto      viac info 

návrat hore

v  
Exkurzia 7A,B
Papiernička dňa 9.5.2016

foto  

návrat hore

v  
Deň matiek

Sviatok našich mamičiek sme oslávili dňa 5. mája 2016...  Video - Katarína Pekárová z 8.B, foto - Lukáš Neu z 9.B, Samuel Gubi z 8.B. Ďakujeme :-))).

foto    video

návrat hore

v  
Na vyučovaní NBV - 1. sv. prijímanie

Dňa 1.5.2016 naši tretiaci mali slávnosť 1. sv. prijímania v kostole na Kopánke. Ďakujeme všetkým za akúkoľvek službu, pomoc pri príprave na tento významný deň.

foto 

návrat hore

v  
Talentmánia

28.4.2016 sa uskutočnil ďalší ročník Talentmánie na našej škole. Predviesť svoje umenie prišli žiaci z prvého aj druhého stupňa. Video - Katarína Pekárová z 8.B, foto - Samuel Gubi z 8.B, obidvom ďakujeme :-))).

foto   video

návrat hore

v  
Gymnastický štvorboj žiačky - kraj

26.4.2016 družstvo žiačok našej školy v zložení Ema Čambálová, Nina Bestvinová, Zuzana Juráková zo 4.B, Petra Paulínyová, Lucia Krivošíková z 5.A a Tamara Mišíková zo 6.B získalo krásne 1. miesto.  Ema Čambálová zároveň v jednotlivcoch získala 1. miesto a Zuzana Juráková získala 3. miesto.  Všetkým blahoželáme :-)))

foto 

návrat hore

v  
Deň zeme

V piatok 22.4.2016 sme si na našej škole aktívne pripomenuli Deň Zeme. Video - Katarína Pekárová z 8.B, foto - Samuel Gubi z 8.B, Katarína Pekárová z 8.B, Mgr. Repíková, všetkým ďakujeme :-))).

foto    video

návrat hore

v  
Súťaž mladých záchranárov CO 2015/2016

20.4.2016 sa naši žiaci zúčastnili súťaže mladých záchranárov. Z 20 družstiev obsadili pekné 9. miesto. Blahoželáme :-)))

foto     viac info

návrat hore

v  
Tradičné anglické raňajky
15.4.2016 si naši šiestaci pripravili tradičné anglické raňajky...

foto      viac info

návrat hore

v  
McDonald's Cup - najmladší žiaci - základné kolo

Naši najmladší chlapci - futbalisti Tomáš Gašparík zo 4.B, Tomáš Blažek a Jakub Gažo zo 4.A, Martin Turanský, Matúš Velický,  Jakub Rímeš a Lucas Mečir z 3.A zvíťazili a postupujú do okresného kola. Blahoželáme :-)))

foto  

návrat hore

v  
Jarný zber papiera

V dňoch 25.4. - 6.5.2016 v našej škole sme mali jarný zber papiera na zadnom dvore.

čo sme zbierali     vyhodnotenie

návrat hore

v  
Deň narcisov

15.4.2016 sme sa aj my zapojili do akcie na pomoc chorým ľuďom... Vyzbierali sme 295,78 €. Ďakujeme!

foto    pomáhali

návrat hore

v  
Noc s knihou

Noc z piatka na sobotu (15. - 16.4.2016) prežili naši prvostupniari v škole s pani spisovateľkou Svetlanou Majchrákovou a jej krásnymi knihami...

foto     viac info    TASR

návrat hore

v  
Gymnastický štvorboj žiačky - okres

Na tejto súťaži dňa 6.4.2016 družstvo žiačok našej školy v zložení Ema Čambálová, Nina Bestvinová, Zuzana Juráková zo 4.B, Petra Paulínyová, Lucia Krivošíková z 5.A a Tamara Mišíková zo 6.B získalo krásne 1. miesto.  Ema Čambálová zároveň v jednotlivcoch získala 2. miesto
Všetkým
blahoželáme :-)))

foto 

návrat hore

v  
Hollého pamätník - okresné kolo

Dňa 04.04.2016 v okresnom kole súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hollého pamätník v prvej kategórii tretie miesto získal Oliver Naniaš z 2.B. V druhej kategórii druhé miesto získala Irena Mišíková zo 6.B a tretie miesto Romana Pánisová zo 6.B. Blahoželáme :-))).

diplom Oliver N.    foto1   foto2    diplom Romana P.   diplom Irena M. 

návrat hore

v  
Mesiac knihy v ŠKD

V Mesiaci knihy sa deti v ŠKD venovali knihám S dievčiskom sa nehráme a Lastovičie rozprávky...

foto    viac info

návrat hore

v  
Krajské majstrovsvá v basketbale - dievčatá

... 15.03.2016 - získali krásne prvé miesto a postup do celoslovenského kola. Blahoželáme :-))). Foto - p. Bieliková. Ďakujeme :-)))

foto      viac info

návrat hore

v  
Putujeme za ľudovou piesňou - okresné kolo

15.3.2016 sa zúčastnili dve žiačky našej školy okresnej súťaže v speve ľudovej piesne v Kalokagatii - Lenka Holičová zo 7.B a Michaela Holičová z 2.A, ktorá vo svojej kategórii získala pekné druhé miesto. Blahoželáme :-)))

foto   video

návrat hore

v  
Memoriál M. Hirnera

... 11.03.2016 - získali krásne druhé miesto. Blahoželáme :-))).
Foto - p. Bieliková. Ďakujeme :-)))

foto

návrat hore

v  
Hollého pamätník - obvodné kolo

V obvodnom kole súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hollého pamätník v prvej kategórii tretie miesto získal Oliver Naniaš z 2.B, vvdruhej kategórii druhé miesto získala Romana Pánisová zo 6.B a tretie miesto Irena Mišíková zo 6.B. Blahoželáme :-))).

diplom Oliver Naniaš        diplom Irena Mišíková     diplom Romana Pánisová 

návrat hore

v  
Pytagoriáda - okresné kolo

Krásne druhé miesto získali vo svojej kategórii: Lukáš Selecký z 5.B a Nina Zadražilová z 3.B. Blahoželáme :-))).

foto 

návrat hore

v  
Akcia záujmového útvaru "Prvá pomoc"
s mladšími kamarátmi v škôlke...

 viac info     foto     video

návrat hore

v  
Zápis budúcich prvákov

Zápis do 1. ročníka ZŠ sa uskutočnil 7. a 8. apríla 2016 v čase od 10,00 do 18,00 hod. Dôležité informácie tu. Dotazník potrebný pri zápise.

foto1    foto2

návrat hore

v  
Hollého pamätník - školské kolo

V dňoch 17. a 18.2.2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hollého pamätník. V prvej kategórii najlepšie obstáli Oliver Naniaš z triedy 2.B a Pavlína Chovancová zo 4.B. V druhej kategórii si prvé miesto vybojovala  Irena Mišíková z 6.B. V tretej kategórii najlepšie uspela Patrícia Piešťanská z triedy 8.B. Všetkým výhercom blahoželáme :-))).

foto   viac info

návrat hore

v  
Zábavné popoludnie v ŠKD

17.2.2016 sa uskutočnilo zábavné popoludnie v školskom klube. Prišli animátori zo SORIKO a zábava mohla začať.

foto  
http://www.soriko.sk/akcie-sorika/zs-atomova-tt/

návrat hore

v  
Majstrovstvá okresu - volejbal, basketbal

Naši športovci dosiahli na Majstrovstvách okresu vo volejbale a basketbale krásne úspechy. Žiačky získali prvé miesto v basketbale a druhé miesto vo volejbale. Žiaci získali druhé miesto v basketbale. Všetkým blahoželáme :-))).

foto    viac info basketbal    viac info volejbal

návrat hore

v  
Lyžovačka

V dňoch 6.2. 13.2.2016 sa siedmaci našej školy ako každý rok zúčastnili  lyžiarskeho výcviku a ako každý rok, aj teraz sa im veľmi páčilo...

foto    video 

návrat hore

v  
Dejepisná olympiáda - obvodné kolo

Dňa 9.2.2016 sa traja naši žiaci zúčastnili obvodného kola dejepisnej olympiády, ktorá sa konala v ZŠ s MŠ Spartakovská. Každý z nich bol úspešný. Jakub Špendla z 9.B (kategória C) obsadil 1. miesto a postupuje do krajského kola.  Alexandra Krupčíková zo 6.B (kategória F) získala 2. miesto a Andrej Magula z 8.B (kategória D) obsadil 3. miesto. Všetkým blahoželáme :-))).

návrat hore

v  
Všetkovedko

Do súťaže Všetkovedko sa zapojili naši druháci, tretiaci aj štvrtáci. Najlepší získali titul Všetkovedko a vecnú odmenu. Ostatní dosiahli titul Všetkovedko učeň. Zo všetkých zúčastnených najlepšie obstál Samuel Hanes zo 4.A. Blahoželáme :-))).

foto 

návrat hore

v  
2 % dane
Všetkým, ktorí nám chcú a môžu pomôcť... Ďakujeme :-)))

prosba - leták    vyhlásenie - formulár
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zamestnancov/
http://rozhodni.sk/poukazatel/casove-lehoty-na-poukazanie-2/
http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

návrat hore

v  

Žihadielko - ihrisko pre Trnavu - klikajme...

Prvý raz sa zaregistruj a potom sa každý deň prihlás - pozor, VŽDY do e-mailu dostaneš prihlasovací link, na ktorý klikneš, až potom ťa to prihlási - a hlasuj 1x za deň klasickým klikom a 1x za deň si zahraj hru - ak dosiahneš 30 kvietkov (nesmie tam byť ani raz kvietok s pavúkom), získavaš bonusový hlas. Tak teda až do 29. februára každý deň 2 hlasy - to dáš...

návrat hore

v  
Zapoj sa a vyhraj - Zbieram baterky

Naša škola sa zapojila do Programu selektívneho zberu bateriek. Zbieraj použité batérie a odovzdaj ich v škole. Máš možnosť získať body, za ktoré si môžeš kúpiť pekné hodnotné darčeky. Viac sa dozvieš u p. učiteľky Búbelovej alebo na webovej stránke www.zbierambaterky.sk, kde prebieha registrácia žiakov. "Urobme spolu niečo pre seba a prírodu okolo nás."
Fotografie sú z besedy žiakov 4. ročníka zo dňa 28.01.

plagát   foto 

návrat hore

v  
Matematický klokan

Poznáme výsledky. Najlepšie z našej školy obstáli Lukáš Selecký z 5.B, ktorý sa stal školským šampiónom a Samuel Mlej z 3.A, ktorý spolu s Lukášom patria medzi 20 % najúspešnejších riešiteľov na Slovensku. Im aj všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme :-))).

foto  

návrat hore

v  
Karneval pre mladších...

Dňa 05.2.2016 sme mali detský karneval - pre mladších žiakov a najstarších škôlkarov. Video 2 je od p. Ondrisa, ďakujeme :-)))

foto   video1   video2

návrat hore

v  
Hľadá sa Super Star

Na deň 19.1.2016 Kalokagatia vyhlásila spevácku súťaž jednotlivcov Hľadá sa Super Star. Z našej školy sa zúčastnili dve žiačky: Lenka Holičová zo 7.B a Michaela Holičová z 2.A, pričom Miška vo svojej kategórii získala pekné tretie miesto. Blahoželáme :-)))

foto   video

návrat hore

v  
Olympiáda z ANJ - školské kolo

Dňa 13.01.2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. V kategórii 1B prvé tri miesta si vybojovali žiaci z 9.B.
Na 1. mieste skončila Dária Pokusová, 2. miesto získala Pavlína Belavá a 3. miesto obsadil Lukáš Neu. Blahoželáme :-)))

 

návrat hore

v  
Zážitkové vyučovanie v ANJ...

... cez divadelné predstavenia.

viac info     foto

návrat hore

v  
Vianočné večierky
zopár fotografií... 5.B, 6.B, 2.B

foto 

návrat hore

v  
Vianočné posedenie

V piatok 11.12.2015 sme si posedeli a pospomínali aspoň na chvíľu so súčasnými aj bývalými zamestnancami na vianočnom posedení... Ako každý rok, aj tento raz to bolo milé stretnutie...

foto   video

návrat hore

v  
Tvorivé vianočné dielne

V tvorivých vianočných dielňach organizovaných Mestom Trnava žiaci našich oddelení ŠKD s p. vychovávateľkami K. Chmelárovou a T. Nádaskou tvorili malé darčeky.

foto

návrat hore

v  
Tvorivá výtvarná výchova

Mamička nášho žiaka Olivera Naniaša viedla hodinu výtvarnej výchovy. Žiaci triedy 2.B vytvorili krásne vianočné pozdravy.

foto

návrat hore

v  
Vianočné piesne a koledy

Dňa 08.12.2015 sa dve žiačky našej školy - sestry Lenka a Michaela Holičové zúčastnili súťaže poriadanej Kalokagatiou Vianočné piesne a koledy. Obidve získali prvé miesto vo svojej kategórii, zároveň získali prvé miesto v rámci svojho súboru Trnavček. Lenka (7.B) získala prvé miesto pre našu školu. Blahoželáme :-)))

foto  

návrat hore

v  
Ekotopfilm

Dňa 08.12.2015 sa naši druháci zúčastnili Ekotopfilmu...

foto 

návrat hore

v  
Exotické živočíchy - plazy

Dňa 01.12.2015 sme mohli v našej telocvični obdivovať exotické živočíchy a niečo sa o nich dozvedieť.
Niektorí sa s nimi tak skamarátili, že si ich aj pohladkali :-)))

foto

návrat hore

v  
Exkurzia - Titanic

Dňa 19.11.2015 sa žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili v Bratislave exkurzie, ktorej témou bola slávna loď Titanic...

foto1     foto2    info viac   práce žiakov

návrat hore

v  
iBobor

V novembri sa po prvý raz zapojili do súťaže iBobor aj niektorí žiaci našej školy. Dvaja z nich - Marek Ďuriš zo 6.A a Viktória Konečná zo 6.B - získali ocenenie úspešný riešiteľ. Blahoželáme :-)))

foto1   foto2 

návrat hore

v  
Majstrovstvá okresu vo vybíjanej

Dňa 10.11.2015 sa žiaci prvého stupňa (Kulisievičová, Rímeš, Turanský, Velický, Hlubinová, Bernátová, Gažo, Lutzbauerová, Poklop, Bestvinová, Čambálová, Gašparík) zúčastnili MO vo vybíjanej najmladších žiakov, kde získali krásne druhé miesto. Mgr. A. Hrušovská Blahoželáme :-)))

foto

návrat hore

v  
Memoriál Márie Zavarskej

12.10.2015 družstvo dievčat v zložení Lea Glosová 9.A (rozbiehala štafetu), Frederika Malá 9.A (druhý úsek), Ema Vidličková 7.B (tretí úsek), Ema Bošnáková 8.B (štvrtý úsek) a Kristína Halgošová 9.A ("finišmenka" štafety),   zvíťazilo v okresnom kole Behu Márie Zavarskej (štafeta 5x800 metrov). Dievčatá pripravovala p. Zuzana Žitniaková. Blahoželáme :-)))

foto

návrat hore

v  
Cezpoľný beh

01.10.2015 družstvo dievčat z 9.A v zložení Lea Glosová, Frederika Malá a Kristína Halgošová zvíťazilo v okresnom kole v cezpoľnom behu. Lea Glosová získala tretie miesto v súťaži jednotlivcov. Dievčatá pripravovala p. Zuzana Žitniaková. Blahoželáme :-)))

foto

návrat hore

v  
Jesenný zber papiera

V dňoch 12.10. - 23.10.2015 na našej škole sme mali zber papiera.

čo sme zbierali   vyhodnotenie

návrat hore

v  
Otvorenie nového školského roka 2015/2016

Začali sme 2. septembra 2015. Prajeme si všetko dobré do nového školského roka.

foto   video

návrat hore

v  
Letný tábor Atomček júl 2015

Naša škola v spolupráci s mestom Trnava zorganizovala pre 98 žiakov letný prímestský tábor.

foto    viac info

návrat hore