2008/2009  2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013 
2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018 
2018/2019  2019/2020  

oznamujeme
ZŠ - oznamujeme - správy 2014/2015
2014/2015
Oznam - prevádzka ZŠ s MŠ počas prázdnin
Školský výlet 4. ročník
Rozlúčkové - spomienkové video triedy 9.B
Rozlúčka deviatakov
Galéria najúspešnejších
Fotili sme sa...
Školský výlet 1. ročník
Tarzan
Prímestský tábor - pokyny
Výlet z NBV
Beseda z DEJ
Oznam - školský dvor pre verejnosť
Oznam - voľné pracovné miesto
Cena primátora
Dopravné ihrisko
Exkurzia 6. ročník
Exkurzia 5. ročník
Územná súťaž Družstiev mladých zdravotníkov
Týždeň modrého gombíka
Laboratórium Zem
Majstrovstvá okresu - atletika
Školské MO vo vybíjanej - najmladší žiaci
Jarný zber papiera
Projekt k 777. výročiu udelenia kráľovských výsad - Kostol sv. Heleny
Deň matiek
Exkurzia 7. ročník
Školské majstrovstvá okresu vo vybíjanej
Talentmánia
Gymnastický štvorboj - krajské kolo
Noc s knihou
Šermiarsko-divadelná Kumpánia Via Historica
Návšteva zbierky fondu kníh na našej škole
Slávnostné otvorenie zbierky fondu kníh
Návšteva knižnice
Minifutbal
Deň narcisov
Gymnastický štvorboj žiačky
Šk. majstrovstvá okresu - hádzaná ZŠ dievčatá
Hollého pamätník 1. stupeň - obvodné kolo
Úspešná Patrícia Piešťanská
Majstrovstvá kraja v basketbale ZŠ - žiačky
Úspešní Ferko a Julka Jablčníkovci
Prosba o 2 % dane
Hollého pamätník - školské kolo
Projekt EDUCATE SLOVAKIA
R.I.P. Mgr. Florián Mišík
Detský karneval
Okresné kolo MO, piataci a deviataci
Lyžiarsky výcvik
Prváci a snehuliaci
Zápis detí do prvého ročníka
Vianočné prázdniny
Vianočné posedenie
Exkurzia do Viedne 2014/2015
Mikuláš na radnici
Deň otvorených dverí
Oznam o vyučovacích dňoch 21.11.2014 a 24.11.2014
Informácie o monitore a prihláškach
Špeciálne rodičovské združenie
Rodičovské združenie
Nitra
Výklad - prezentácia školy v meste
Deň zdravia
Nočný beh Trnavou
Jesenný zber papiera
Cyklistické preteky
Školská atletická liga
Florbalový turnaj pre žiakov ŠKD
Otvorenie nového školského roka
Letný tábor Atomček
návrat hore
 
v  
Školský výlet - 4. ročník
26.06.2015 - Bratislava

foto

návrat hore

v  
Rozlúčkové - spomienkové video triedy 9.B
Z fotografií žiakov triedy 9.B ho vytvoril Juraj Staráček (9.B) a je veľmi pekné...

video

návrat hore

v  
Rozlúčka s našimi deviatakmi

Deväť rokov na našej škole prežili žiaci z triedy 9.A (Mgr. Eva Cúciková) a 9.B (Mgr. Jaroslava Reiffersová). 24. júna 2015 sme sa s nimi lúčili. Nech sa vám darí! Veľa šťastia! 

foto    video

návrat hore

v  
Galéria najúspešnejších

Žiaci, ktorí nás reprezentovali na rôznych súťažiach a boli úspešní...

foto 

návrat hore

v  
Fotili sme sa
V stredu 10. júna 2015 sa fotili všetky kolektívy - triedne aj učiteľský.

foto

návrat hore

v  
Školský výlet - 1. ročník

22.06.2015 - Ranč pod Babicou v Bojnej

foto

návrat hore

v  
Tarzan

Školská olympiáda pre žiakov 1. stupňa ZŠ - za našu školu súťažili dve družstvá.
Spomedzi 10-tich družstiev si naši žiaci vybojovali tretie miesto (A. Supek, Melicherík, Vidlička, Paulínyová a Sokolovičová) a piate miesto (T. Gašparík, Bestvinová, Čambálová, Blažek, Gažo).
Blahoželáme :-)))

foto  diplom

návrat hore

v  
Prímestský tábor - pokyny
Pokyny k prímestskému táboru:

plagát   info 

návrat hore

v  
Výlet z NBV

16. júna 2015 sme boli v Bratislave - stihli sme si pozrieť Euroveu a zahrať sa v Atlantis centre.

foto

návrat hore

v  
Beseda z DEJ

12. júna 2015 sa v spoločenskej miestnosti našej školy uskutočnila beseda na tému Slovenský štát.

foto

návrat hore

v  
Cena primátora

3. júna 2015 sa v zasadačke Mestského zastupiteľstva mesta Trnava v budove historickej Radnice uskutočnilo slávnostné udeľovanie Ceny primátora mesta Trnava za mimoriadne výsledky v štúdiu. Medzi ocenenými bola žiačka 4. ročníka našej školy TAMARA MIŠÍKOVÁ, ktorá dosahuje popredné miesta v recitačných, športových súťažiach. Blahoželáme :-))) Mgr. Hrušovská

foto

návrat hore

v  
Na dopravnom ihrisku...

V dňoch 27.,28.,29. mája žiaci prvého stupňa navštívili dopravné ihrisko, kde si zopakovali teoretické vedomosti z dopravnej výchovy, ktoré si prakticky overili používaním šliapacích pedálkár, bicyklov a odrážadiel. Žiakom sa veľmi páčilo a tešia sa na budúcoročnú návštevu ihriska. Mgr. Hrušovská

foto

návrat hore

v  
Exkurzia 6. ročník

Dňa 26.5.2015 naši šiestaci navštívili Oázu sibírskeho tigra, farmu a vodný mlyn.

foto

návrat hore

v  
Exkurzia 5. ročník

Dňa 25.5.2015 naši piataci navštívili Arborétum v Mlyňanoch SAV a zubriu zvernicu v Topoľčiankach.

foto

návrat hore

v  
Územná súťaž družstiev mladých zdravotníkov

Dňa 25.5.2015 sa na našej škole uskutočnila Územná súťaž DMZ.
Naši žiaci boli veľmi úspešní. Družstvo z I. stupňa získalo štvrté miesto a  družstvo z II. stupňa získalo 1. miesto.    Blahoželáme :-)))

foto   viac info

návrat hore

v  
Týždeň modrého gombíka

Žiaci našej školy podporili zbierku UNICEFu, ktorá sa konala počas Týždňa Modrého gombíka, sumou 65,70 € Ďakujeme :-))

návrat hore

v  
Laboratórium Zem

V piatok 15.5.2015 žiaci druhého stupňa v priestoroch našej knižnej zbierky videli zaujímavý kultúrno-vzdelávací a pritom zábavný program.

foto   video

návrat hore

v  
Majstrovstvá okresu - atletika

V utorok 19.5.2015 sa naši žiaci zúčastnili MO v atletike. Všetci bojovali statočne. Každému z nich za reprezentáciu školy ďakujeme a víťazom blahoželáme :-)))

foto    súťažiaci    výsledky

návrat hore

v  
Školské MO vo vybíjanej - najmladší žiaci

V stredu 13.5.2015 naši najmladší žiaci (Gašparík Tomáš a Jančovič Matej z 3.B, Supek Adam, Vidlička Peter, Sobota Lukáš, Bachratý Lukáš zo 4.A, Pavlík Šimon, Kalivoda Richard, Mečír Samuel, Blaho David, Bačík Adam zo 4.B) súťažili na školských majstrovstvách okresu vo vybíjanej organizovaných Kalokagatiou. Umiestnili sa na peknom treťom mieste. Blahoželáme :-)))

1  2  3

návrat hore

v  
Deň matiek

Aj tento rok sme oslávili sviatok našich mamičiek. Mladší žiaci pre nich pripravili pekný program dňa 5.5.2015.

pozvánka   foto   video

návrat hore

v  
Exkurzia 7. ročník

28.4.2015 si naši siedmaci pozreli a čiastočne aj vyskúšali ručnú výrobu papiera a navštívili rodisko aj mohylu Milana Rastislava Štefánika.

foto 

návrat hore

v  
Školské MO vo vybíjanej - mladšie žiačky

Vo štvrtok 30.4.2015 sme mali možnosť hrať zápasy školských majstrovstiev okresu vo vybíjanej mladších žiačok organizované Kalokagatiou. Naše družstvo sa umiestnilo na peknom druhom mieste. Blahoželáme :-)))

foto  diplom

návrat hore

v  
Talentmánia

22.4.2015 sa uskutočnil štvrtý ročník Talentmánie na našej škole. Predviesť svoje umenie prišli žiaci z prvého aj druhého stupňa.

foto   video

návrat hore

v  
Gymnastický štvorboj - krajské kolo

Dňa 21.4. 2015 sa žiačky Juráková Zuzana, Krivošíková Lucia, Mišíková Irena, Mišíková Tamara a Paulínyová Petra zúčastnili krajského kola Gymnastického štvorboja v Moravanoch nad Váhom, kde získali 1. miesto a postúpili do školských majstrovstiev Slovenska.  Zuzana Juráková získala 1. miesto v súťaži  jednotlivcov. Blahoželáme :-))) Mgr. A. Hrušovská

foto 

návrat hore

v  
Jarný zber papiera

V dňoch 13.4. - 24.4.2015 v našej škole prebehol jarný zber papiera na zadnom dvore. Všetkým ďakujeme a výhercom blahoželáme :-)))

vyhodnotenie

návrat hore

v  
Noc s knihou

V noci z piatka 10.4. na sobotu 11.4. 2015 v priestoroch novej školskej knižnice deti 2. - 4. ročníka zažili Noc s knihou.

foto     viac info      tasr

návrat hore

v  
Šermiarsko-divadelná Kumpánia Via Historica

10.4.2015 si žiaci našej školy pozreli vystúpenie skupiny s programom Cesta slovanskou a slovenskou históriou.

foto

návrat hore

v  
Návšteva zbierky fondu kníh na našej škole

9. apríla 2015 v rámci školského klubu žiaci 2. oddelenia 1.B triedy si pozreli našu novú knižnicu.

foto    viac info

návrat hore

v  
Slávnostné otvorenie zbierky fondu kníh

1.4.2015 sme v spoločenskej miestnosti slávnostne otvorili zbierku fondu kníh...

foto   video 

návrat hore

v  
Návšteva knižnice J. Fándlyho

V utorok 31.3.2015 sa prváci našej školy vybrali na návštevu Knižnice J. Fándlyho v Trnave.

foto     viac info

návrat hore

v  
Minifutbal  

Vo štvrtok 26.3.2015 sa druháci až štvrtáci z našej školy zúčastnili obvodného kola v minifutbale na ZŠ s MŠ na ulici K. Mahra v Trnave Mc Donald´s Cup. Pre nepriaznivé počasie sa turnaja nezúčastnili 2 družstvá. Naši žiaci hrali so silným súperom zo ZŠ s MŠ na ulici K. Mahra vyrovnanú partiu, čomu nezodpovedal konečný výsledok 8:4. Súperov tréner našich chlapcov pochválil, že hrali lepšie ako jeho zverenci. Tak dúfame, že na budúci rok bude aj výsledok priaznivejší. Mgr. Repíková

foto

 

návrat hore

 
v  
Deň narcisov

27.3.2015 sme sa aj my zapojili do akcie na pomoc chorým ľuďom... Vyzbierali sme 220,33 €. Ďakujeme!

foto

návrat hore

v  
Gymnastický štvorboj žiačky - mestské kolo

26.3.2015 žiačky našej školy z 3.B a zo 4.A získali krásne umiestnenia. Ema Čambálová z 3.B získala 1. miesto v jednotlivcoch, dve družstvá našej školy  získali 1. a 2. miesto. Blahoželáme :-)))

foto

návrat hore

v  
Šk. majstrovstvá okresu - hádzaná ZŠ dievčatá

23.3.2015 žiačky našej školy získali krásne 2. miesto na školských MO v hádzanej. Blahoželáme :-)))

1 2 3

návrat hore

v  
Hollého pamätník - obvodné kolo

Žiačka IV. A triedy Tamara Mišíková vyhrala vo svojej kategórii 1. miesto. Blahoželáme :-)))

foto      viac info

návrat hore

v  
Úspešná Patrícia Piešťanská

Patrícia Piešťanská zo 7.B a jej tanečný partner Matúš Majzel si na MSR 2015 v Poprade v STT vo svojej kategórii Junior II vytancovali krásne tretie miesto. V Trnave 14.3.2015 na Majstrovstvách SR v 10-tich tancoch skončili na krásnom štvrtom mieste. Blahoželáme :-)))

foto   video   video

návrat hore

v  
Majstrovstvá kraja v basketbale ZŠ - žiačky

Na Majstrovstvách kraja, si naše žiačky vybojovali si krásne 2. miesto. Blahoželáme :-)))

1 2 3

návrat hore

v  
Úspešní Ferko a Julka Jablčníkovci...

... na viacerých plaveckých pretekoch... Bratislava, ISM Berlín, Trnava, Jarná cena Žilina, Veľká cena Nové Zámky  Blahoželáme :-)))

výsledky   foto   video 

návrat hore

v  
Prosba o 2 % dane
Všetkým, ktorí nám chcú a môžu pomôcť... Ďakujeme :-)))

PROSBA   AKO DAROVAŤ - POTREBNÉ ÚDAJE   POTVRDENIE O ZAPLATENÍ   VYHLÁSENIE

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/
http://rozhodni.sk/poukazatel/casove-lehoty-na-poukazanie-2/

návrat hore

v  
Hollého pamätník - školské kolo

23.2.2015 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hollého pamätník
V kategórii 4. - 6. ročník súťažilo 17 žiakov. V próze zvíťazila Irena Mišíková 5.B a v poézii boli udelené dve prvé miesta, Romana Pánisová 5.B a Tamara Mišíková 4.A.
V kategórii 7. - 9. ročník súťažilo 14 žiakov. V poézii zvíťazil Lukáš Poláček 9.B a v próze Patrícia Piešťanská 7.B.
V kategórii 1. - 3. ročník v poézii zvíťazila Nina Zadražilová 2.B, v próze zvíťazil Marcel Chlaň 1.B.
Výhercom
blahoželáme :-)))

foto   video   viac info

návrat hore

v  
Projekt EDUCATE SLOVAKIA

V dňoch 16.-20.2.2015 sme v rámci projektu „Educate Slovakia“ a v spolupráci s organizáciou AISEC v našej škole privítali 2 zahraničné lektorky (Nina Pai z Taiwanu a Farah El Qadriani z Indonézie). Do projektu boli zapojení žiaci 2. stupňa. Na hodinách anglického jazyka lektorky prezentovali Taiwan a Indonéziu - geografické fakty, miesta, ktoré sa oplatí vidieť, prírodné krásy a zvieratá, ktoré u nich žijú, podnebie, zvyklosti a tradície. Žiaci dostali možnosť komunikovať výlučne v anglickom jazyku. Život v iných krajinách ich zaujal a celý priebeh projektu hodnotili veľmi kladne. Učitelia mohli vidieť, ako sú žiaci schopní cudzí jazyk využiť v reálnych situáciách.

foto

návrat hore

v  
   
R.I.P. Mgr. Florián Mišík

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že v noci z 9. na 10.2.2015 nás navždy opustil náš kamarát, priateľ a bývalý kolega Mgr. Florián Mišík. R.I.P.

návrat hore

   
v  
Detský karneval

Dňa 5.2.2015 bol na našej škole už tradičný karneval pre mladších žiakov a tento raz prvýkrát aj pre škôlkarov. Foto robili p. uč. Repíková, p. uč. Štefunková, p. Ondris a tiež už tradične naši bývalí žiaci Patrik Kralovič a Matej Bednárik, ktorí sa nám starali o hudbu a ozvučenie. Všetkým veľmi pekne ďakujeme :-)))

foto1   video   foto2   foto3

návrat hore

v  
Okresné kolo MO: Z-5, Z-9

21. januára 2015 zorganizovala naša škola okresné kolo  64. ročníka Matematickej olympiády v kategórii Z-5  a Z-9. Súťaže sa zúčastnilo 53 žiakov. V deviatom ročníku bolo 8 úspešných riešiteľov. Žiak našej školy Dalibor Drgoň (9.A) skončil na krásnom treťom mieste. V piatom ročníku bolo 21 úspešných riešiteľov. Medzi nich patrí aj žiak našej školy Juraj Ďureje (5.A).

návrat hore

v  
Lyžiarsky výcvik

V dňoch 10.1. 16.1.2015 sa siedmaci našej školy zúčastnili (ako každý rok) lyžiarskeho výcviku a ako každý rok, aj teraz sa im veľmi páčilo...

foto  video 

návrat hore

v  
Prváci a snehuliaci
Naši prváci počas telesnej výchovy postavili snehuliakov...

foto 1.A    foto 1.B 

návrat hore

v  
Zápis budúcich prvákov

V dňoch 15.1. a 16.1.2015 od 10,00 do 18,00 hod. sa na našej škole uskutočnil zápis prvákov pre šk. rok 2015/2016.

 foto    oznam  

návrat hore

v  
Vianočné posedenie

V piatok 18.12.2014 sme sa stretli so súčasnými aj bývalými zamestnancami na vianočnom posedení...

foto   video

návrat hore

v  
Exkurzia Viedeň

Dňa 9.12.2014 sa deviataci a niektorí ôsmaci našej školy zúčastnili exkurzie do Viedne, pozreli si určitú časť prehliadky mesta z autobusu a mnohé pamiatky navštívili pešo. Nakoniec si pozreli svetoznáme vianočné trhy pred radnicou mesta.

foto 

návrat hore

v  
Mikuláš na radnici
... zúčastnili sa žiaci 1.A, 1.B a 5.B dňa 5.12.2014 ...

foto   viac info

návrat hore

v  
Deň otvorených dverí
... na našej škole bude 10.12.2014. Srdečne pozývame.

oznam 

návrat hore

v  
Informácie o monitore a prihláškach

... pre deviatakov, piatakov so záujmom študovať na 8-ročnom gymnáziu a ôsmakov so záujmom študovať na bilingválnej strednej škole... a ich rodičov...

viac info 

návrat hore

v  
Špeciálne rodičovské združenie

Dňa 19.11.2014 - v stredu - o 16,30 hod. sa v jedálni školy uskutoční rodičovské združenie s výchovnou poradkyňou pre rodičov deviatakov, ako aj piatakov a ôsmakov, ktorých deti majú záujem o štúdium na 8-ročnom gymnáziu, resp. na bilingválnych stredných školách.

návrat hore

v  
Rodičovské združenie

V dňoch 18., 19. a 20.11.2014 budú na našej škole rodičovské združenia. Každý žiak má oznam o presnom termíne a hodine vo svojej žiackej knižke.

návrat hore

v  
Nitra

Dňa 10.11.2014 si naši žiaci prvého stupňa (okrem 4.A) pozreli v Nitre najprv hrad a potom divadelné predstavenie Ferdo Mravec.

foto

návrat hore

v  
Deň zdravia
Dňa 5.11.2014 sa na našej škole uskutočnil Deň zdravia.

 foto     harmonogram  

návrat hore

v  
Nočný beh Trnavou

Dňa 21.10.2014 sa uskutočnil Nočný beh Trnavou, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Za fotografie ďakujeme p. Bielikovej. Všetkým zúčastneným blahoželáme. Rastislav Paulíny (5.B) si vybojoval tretie miesto vo svojej kategórii.

foto   viac info 

návrat hore

v  
Jesenný zber papiera

V dňoch 13.10. - 24.10.2014 sme na našej škole zbierali papier. Nazbierali sme viac ako minule. Ďakujeme :-))) žiakom aj rodičom za ochotu a snahu.

viac info

návrat hore

v  
Cyklistické preteky

18.9.2014 sa naši žiaci zúčastnili cyklistických pretekov trnavských základných škôl v Mestskom športovom areáli AŠK Slávia. Získali veľmi pekné umiestnenia...  Blahoželáme :-)))

   foto    výsledky

návrat hore

v  
Školská atletická liga...

... sa konala v piatok 12.9.2014 ako sprievodná akcia pre deti počas finále Atletickej ligy 2014 v Trnave. V celkovom umiestnení naši žiaci získali krásne druhé miesto. Blahoželáme :-)))

foto 

návrat hore

v  
Florbalový turnaj pre žiakov ŠKD...

...zorganizovala p. uč. Zuzana Žitniaková v piatok 12.9.2014 v rámci dňa Cvičenie v prírode.

foto

návrat hore

v  
Otvorenie nového školského roka 2014/2015

privítanie prvákov 2.9.2014

foto      video

návrat hore

v  
Letný tábor Atomček júl 2014

Naša škola v spolupráci s mestom Trnava zorganizovala pre 80 žiakov letný prímestský tábor v prvých dvoch prázdninových týždňoch od 30. júna do 11. júla 2014.

foto    viac info

návrat hore

   

vítame vás

oznamujeme

jedáleň


pracujeme

RZA


bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

ochrana oú


mapa stránok