2008/2009  2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013 
2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018 
2018/2019  2019/2020  

oznamujeme
ZŠ - oznamujeme - správy 2013/2014

vítame vás

oznamujeme

jedáleň


pracujeme

RZA


bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

ochrana oú


mapa stránok

 

v  
Galéria najúspešnejších
Žiaci, ktorí nás reprezentovali na rôznych súťažiach a boli úspešní...

foto  viac info

návrat hore

v  
Úspešní hasiči - Danko a Tamarka Tarabíkovci

Danko Tarabík, žiak 4.B, a jeho sestra Tamarka Tarabíková z 1.A, obaja členovia hasičského družstva, na krajskom kole v Jelke na Súťaži mladých hasičov v júni 2014 získali so svojím družstvom prvé miesto a postúpili do celoslovenského kola.   Blahoželáme :-))) a držíme palce.

foto 

návrat hore

v  
Rozlúčka s našimi deviatakmi

Deväť rokov na našej škole prežili žiaci z triedy 9.A (tr. p. učiteľka Mgr. Mária Jaurová) a 9.B (tr. p. učiteľka Mgr. Iveta Reptová).
26. júna 2014
sme sa rozlúčili. Nech sa vám darí! Veľa šťastia!  
9.A a 9.B

foto    video

návrat hore

v  
Výchovný koncert pre 1. stupeň
V utorok 25. júna 2014 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili výchovného koncertu na tému Ochrana a záchrana Zeme. Deťom sa koncert páčil. Pekne reagovali aj na otázky o ochrane Zeme, o separovaní odpadu a pod. (Mgr. E. Repíková)

foto

návrat hore

v  
Fotili sme sa
V utorok 10. júna 2014 sa fotili všetky kolektívy - triedne aj učiteľský.

foto

návrat hore

v  
Malý maratón - družstvá dievčat ZŠ
19.6.2014 naše družstvo dievčat získalo krásne 2. miesto.
B
lahoželáme :-)))

foto  viac info

návrat hore

v  
Školský výlet 8. ročníka
17.6.2014 do Martina a Žiliny...

foto

návrat hore

v  
Beh olympijského dňa

Dňa 17.6.2014 sa tohto behu zúčastnili štafety dievčat a chlapcov našej školy. V konkurencii starších súperov síce nevyhrali, ale nazbierali cenné skúsenosti do budúcnosti. Rastislav Paulíny (4.B) vo svojej kategórii v súťaži jednotlivcov všetkých zanechal za sebou a zvíťazil. Blahoželáme :-)))

foto  

návrat hore

v  
Literárne súťaže - ocenení žiaci

Prvosienky 1. kategória: Daniel Tarabík zo 4.B - 1. miesto, 2. kategória: Natália Obrátilová z 8.A - 1. miesto, Keď si vymýšľam 1. kategória, 6-9. ročník: Kristína Kováčová z 8.A - 2. miesto, Čaro Vianoc poézia, III. kategória: Sára Minarovičová z 8.B - 3. miesto, Roman Planeta z 8.B - 2. miesto, Letný príbeh II. kategória: Ľuboš Teyerl z 9.A - 1. miesto. Blahoželáme :-)))

foto

návrat hore

v  
Úspešné tanečníčky

Aj naše žiačky (Katarína Pekarová 6.B, Alexandra Jakubcová 5.B, Alžbeta Galgociová 6.A, Denisa Ryšavá 6.A, Ema Rapavá 4.B a Veronika Planetová 9.A) patria do tanečnej skupiny STREETBEATS, ktorá dňa 7.6.2014 vyhrala na súťaži Motion Experience Hlohovec 1. miesto Mládež, 1. miesto Juniori a 2. miesto Deti.
23.-25.5.2014 na súťaži Tanečný pohár Bratislava vyhrali 1. miesto Deti.
Blahoželáme :-)))

foto 

návrat hore

v  
Kristína Madarásová - ďalšie úspechy

Alpen Adria Cup Austria, Vosendorf - 1., 3. a 6. miesto (7.6.2014)
ČMP Míkovice, Česko - 3. a 5. miesto (24.-25.5.2014)
Blahoželáme :-)))

foto Austria 1, 2, 3      foto Míkovice 1, 2  

návrat hore

v  
Čitateľský maratón 2013/2014

4.6.2014 sa naši žiaci zapojili do detského čitateľského maratónu Čítajme si...2014 v priestoroch pobočky Krajskej knižnice J. Fándlyho, ktorá sídli na našej škole. Toto podujatie, organizované Linkou detskej istoty pri slovenskom výbore pre UNICEF, sa konalo v spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc po celom Slovensku už šiesty raz.

foto   na webe

návrat hore

v  
Tretiaci v Nitre...

Žiaci 3.A spolu s druhákmi zo ZŠ Bottova sa 3.6.2014 zúčastnili divadelného predstavenia Ferdo Mravec v Divadle A. Bagara v Nitre. Navštívili aj pamiatky tohto mesta. (Mgr. A. Hrušovská)

foto  

návrat hore

v  
Štvrtáci v Nitre...

... si v rámci oslavy Dňa detí 2.6.2014 pozreli najprv hrad a potom divadelné predstavenie Ferdo Mravec.

foto

návrat hore

v  
Tarzan

V piatok 30.5.2014 v Kalokagatii sa družstvo našich mladších žiakov zúčastnilo športovej súťaže Tarzan: Nikolka Bartová, Hanka Jakubčeková, Rastík Paulíny a Lukáš Morvay zo 4.B, Adam Supek z 3.A a Ninka Bestvinová z 2.A.
Družstvo skončilo na peknom 3. mieste.
Blahoželáme :-)))

 

návrat hore

v  
Na dopravnom ihrisku... 

... v Trnave v máji 2014 sa učili o pravidlách cestnej premávky naši žiaci prvého stupňa. A veľmi sa im páčilo.

foto   na webe

návrat hore

v  
Úspešná Patrícia Piešťanská

Patrícia Piešťanská zo 6.B a jej tanečný partner Matúš Majzel sú veľmi úspešní v spoločenských tancoch. Blahoželáme :-)))

viac info   rok 2013   rok 2014   videá   foto

návrat hore

v  
Exkurzia - 6. ročník

Dňa 20.5.2014 v rámci exkurzie z predmetu biológia si žiaci 6.A a 6.B pozreli tigre a levy (Kostolná), farmu (Horná Borša) a vodný mlyn (Jelka).

foto

návrat hore

v  
1. sv. prijímanie

Dňa 18.5.2014 naši tretiaci mali slávnosť 1. sv. prijímania v kostole na Kopánke.

foto

návrat hore

v  
Deň matiek

Sviatok našich mamičiek sme oslávili dňa 15. mája 2014...

foto   video  viac info

návrat hore

v  
Škola v prírode - Twistovo

V dňoch 5. až 9.5.2014 sa naši žiaci z prvého stupňa (okrem prvákov) učili v škole v prírode Twistovo a opäť sa im veľmi páčilo.

foto

návrat hore

v  
Územná súťaž družstiev mladých zdravotníkov

Dňa 30.4.2014 sa na našej škole uskutočnila Územná súťaž družstiev mladých zdravotníkov organizovaná Územným spolkom SČK v Trnave a kanceláriou Zdravé mesto Trnava. Súťažili družstvá škôl z okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany. Družstvá z 1. stupňa z 8 škôl a družstvá 2. stupňa z 22 škôl.
Naši žiaci boli veľmi úspešní. Družstvo z I. stupňa získalo druhé miesto a  družstvo z II. stupňa získalo 1. miesto.    Blahoželáme :-)))

foto

návrat hore

v  
Talentmánia

29.4.2014 sa uskutočnil tretí ročník Talentmánie na našej škole. Predviesť svoje umenie prišli žiaci z prvého aj druhého stupňa.

foto

návrat hore

v  
Jarný zber papiera

V dňoch 28.4. - 9.5.2014 v našej škole prebehol jarný zber papiera na zadnom dvore.

vyhodnotenie

návrat hore

v  
Deň zeme

V stredu 23.4.2014 sme si na našej škole aktívne pripomenuli Deň Zeme.

akcie   príprava   foto   video

návrat hore

v  
Deň narcisov

11.4.2014 sme sa aj my zapojili do akcie na pomoc chorým ľuďom... Vyzbierali sme 251,92 €. Ďakujeme!

foto

návrat hore

v  
Bábkové divadlo o Poplepletkovi - ŠKD

11.4.2014 sme sa aj my zapojili do akcie na pomoc chorým ľuďom... Vyzbierali sme 251,92 €. Ďakujeme!

foto

návrat hore

v  
Okresné kolo MO: Z-6, Z-7, Z-8

Dňa 9.4.2014 z poverenia Okresného úradu odboru školstva v Trnave  zorganizovala naša škola okresné kolo  63. ročníka Matematickej olympiády v kategórii Z-6, Z-7  a Z-8. Úspešne nás reprezentovali v Z-6 Alan Bohún - 2. miesto a v Z-7 Paulína Belavá - 3. miesto Blahoželáme :-)))

foto

návrat hore

v  
Vybíjaná ZŠ ml. žiačky - Majstrovstvá okresu

V utorok 8.4.2014 si naše mladšie žiačky vybojovali krásne tretie miesto na Majstrovstvách okresu vo vybíjanej mladších žiačok v Mestskej športovej hale. Blahoželáme :-)))

foto

návrat hore

v  
Noc s Andersenom

Tak ako každý rok, aj tento rok sa z piatka 4.4. na sobotu 5.4.2014 na našej škole uskutočnila Noc s Andersenom.

foto  viac info  na webe

návrat hore

v  
Dejepisná olympiáda - krajské kolo

Dňa 1.4.2014 sa v Senici uskutočnilo krajské kolo dejepisnej olympiády, na ktorom náš žiak Maximilián Sitta zo 7.A získal krásne tretie miesto.
Blahoželáme :-)))

foto

návrat hore

v  
Gymnastický štvorboj žiačky - kraj

27.3.2014 v Piešťanoch žiačky našej školy z 2.B a z 3.A získali krásne umiestnenia. Zuzana Juráková z 2.B získala 1. miesto, Ema Čambálová z 2.B získala 2. miesto, Tamara Mišíková z 3.A získala 3. miesto. Družstvo našej školy (už spomínané žiačky plus Petra Paulínyová z 3.A a Nina Bestvinová z 2.B) získalo 1. miesto. Blahoželáme :-)))

foto

návrat hore

v  
Basketbal ZŠ dievčatá - kraj

Po víťazstve v okrese sa dievčatá 7.A prebojovali do Majstrovstiev kraja, ktoré sa konali 25.03.2014 v novej športovej hale v Seredi. Vybojovali si krásne 3. miesto. Blahoželáme :-)))

foto   viac info

návrat hore

v  
Basketbal ZŠ dievčatá - okres

Dňa 6.02.2014 dievčatá 7.A vyhrali okresné kolo Majstrovstvá okresu v basketbale a postúpili do krajského kola. Blahoželáme :-)))

foto   viac info

návrat hore

v  
Tvorivé dielne

Vo štvrtok 13.3.2014 pani učiteľky Mgr. E. Repíková a Z. Žitniaková v spolupráci s vedúcou knižnice na našej škole Luciou Karabovou zorganizovali  tvorivé dielne pre našich štvrtákov. Išlo o zdobenie gulí a vajíčok technikou falošného patchworku. Deti boli veľmi šikovné a práca im išla od ruky. (Mgr. E. Repíková)

foto   na webe

návrat hore

v  
Beseda so spisovateľkou Ivanou Jungovou

Dňa 12.3.2014 sa v spolupráci s pobočkou Krajskej knižnice na našej škole uskutočnila beseda so spisovateľkou Ivanou Jungovou. Zúčastnili sa jej žiaci 3. a 4. ročníkov. Besedovali o jej 4 knihách, ktoré napísala pre deti, o jej tvorbe a živote. Deti boli veľmi zvedavé  a chceli sa o nej všeličo dozvedieť. Na záver besedy rozdala autogramy a niektoré deti si kúpili jej knihy, ktoré im hneď podpísala. (Mgr. E. Repíková)

foto

návrat hore

v  
Vybíjaná ZŠ mladšie žiačky - skupiny

V utorok 11.3.2014 sme mali možnosť sledovať aj hrať zápasy druhej skupiny školských majstrovstiev okresu vo vybíjanej mladších žiačok organizované Kalokagatiou. Naše družstvo sa umiestnilo na peknom druhom mieste. Blahoželáme :-)))

foto

návrat hore

v  
Memoriál Mariana Hirnera

7.3.2014 sa uskutočnilo nulté kolo Memoriálu Mariana Hirnera pre najmladších hráčov. Naši chlapci v ňom získali krásne druhé miesto. Blahoželáme :-)))

foto

návrat hore

v  
Hollého pamätník - 1. stupeň - obvodné kolo

11.3.2014 sa v Galérii Jána Koniarka uskutočnilo obvodné kolo súťaže Hollého pamätník pre prvý stupeň. Naše deti boli úspešné - Tamarka Mišíková z 3.A sa umiestnila na krásnom 1. mieste a Romanka Pánisová zo 4.B sa umiestnila na 2. mieste. Obidve dievčatá postúpili do okresného kola. Výhercom blahoželáme :-)))

foto

návrat hore

v  
Hollého pamätník - 1. stupeň - školské kolo

6.3.2014 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hollého pamätník pre prvý stupeň. V poézii vyhrala Romana Pánisová zo 4.B, druhá skončila Tamara Mišíková z 3.A a o tretie miesto sa podelili Samuel Mečír z 3.B a Ema Gálová z 3.A. V próze prvé miesto získala Irena Mišíková zo 4.B, na druhom mieste skončil Tomáš Gašparík z 2.B. Výhercom blahoželáme :-)))

foto

návrat hore

v  
2 % dane
Všetkým, ktorí nám chcú a môžu pomôcť... Ďakujeme :-)))

prosba    ako darovať    potvrdenie o zaplatení   vyhlásenie

návrat hore

v  
Hollého pamätník - 2. stupeň - školské kolo

19.2.2014 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hollého pamätník pre II. stupeň. V tretej kategórii vyhral poézii vyhral Lukáš Poláček z 8.B, v próze Lucia Rakovská z 8.A. V druhej kategórii v poézii vyhrala Saška Jakubcová
z 5.B a v próze Paťka Piešťanská zo 6.B. Výhercom
blahoželáme :-)))

foto  viac info

návrat hore

v  
Lyžiarsky výcvik

V dňoch 8.2. 14.2.2014 sa siedmaci našej školy zúčastnili (ako každý rok) lyžiarskeho výcviku a ako každý rok, aj teraz sa im veľmi páčilo...

foto  video 

návrat hore

v  
Detský karneval

Dňa 20.2.2014 bol na našej škole už tradičný karneval pre mladších žiakov. Foto1 máme od p. uč. Repíkovej a od našich bývalých žiakov Patrika Kraloviča a Mateja Bednárika (od nich aj krátke video). Spomínaní chlapci sa nám starali tiež o hudbu a ozvučenie. Foto2 pre nás pripravil p. Ondris. Všetkým veľmi pekne ďakujeme :-)))

oznam   foto1   video   foto2 (p. Ondris) 

návrat hore

v  
Festival hier

7.2.2014 v Mestskej športovej hale sa  naši tretiaci a žiaci 4.B zúčastnili akcie Festival hier.

foto

návrat hore

v  
Olympiáda v anglickom jazyku

Školské kolo v kategóriách 1A a 1B prebehlo v decembri 2013 a obvodné sa uskutočnilo 15.1.2014. Lea Glosová zo 7.A získala v obvodnom kole štvrté miesto. Blahoželáme :-)))

viac info...

návrat hore

v  
Súťaž Zbieranie PET fľiaš
Zapojme sa, snažme sa a získajme ihrisko pre našu školu...

plagát   viac info...   zmena termínu

návrat hore

v  
Okresné kolo MO: Z-5, Z-9

22. januára 2014 zorganizovala naša škola okresné kolo  63. ročníka Matematickej olympiády v kategórii Z-5  a Z-9.

foto 

návrat hore

v  
Kristína Madarásová - Zlatý pedál 2013

Dňa 28.12.2013 v Bratislave v hoteli Inn boli vyhlásené výsledky 34. ročníka ankety Cyklista roka 2013 - Zlatý pedál. Najlepšou cyklistkou v kategórii BMX/Bikros sa stala naša Kristína Madarásová, žiačka 9.A. Zároveň dosiahla druhú priečku v kategórii talent roka. Blahoželáme :-)))

foto    viac info

návrat hore

v  
Zápis budúcich prvákov

V dňoch 16.1. a 17.1.2014 od 10,00 do 18,00 hod. sa na našej škole uskutočnil zápis prvákov pre šk. rok 2014/2015.

foto   viac info 

návrat hore

v  

Vianočná šou

Dňa 18.12.2013 sa naši žiaci zúčastnili dvadsiateho ročníka vianočnej športovo-zábavnej šou pre žiakov z Trnavy v Mestskej športovej hale. Aj tento raz za fotografie a video vďačíme p. Bielikovej.

foto   video

návrat hore

v  
Vianočné posedenie

V piatok 13.12.2013 sme si posedeli a pospomínali aspoň na chvíľu so súčasnými aj bývalými zamestnancami na vianočnom posedení... Aj tento raz to bolo milé stretnutie...

foto   video

návrat hore

v  
Mikuláš na radnici
Dňa 5.12.2013 žiaci 4.A a 4.B na radnici Mikuláša...

foto   viac info

návrat hore

v  
Deň otvorených dverí
... na našej škole bude 10.12.2013. Srdečne pozývame.

oznam  

návrat hore

v  
Úspešný Ferko Jablčník

Na plaveckých pretekoch Memoriál Jozefa Baláža "kat. C" 23.-24.11.2013 Ferko Jablčník z 3.B získal 3 zlaté, 3 strieborné a 1 bronzovú medailu a pohár za najhodnotnejší výkon. Blahoželáme :-)))

foto   výsledky 

návrat hore

v  
Úspešná Kristína Madarásová

Dňa 15.11.2013 prevzala Kristína Madarásová, žiačka 9.A, za výborné úspechy na Slovensku i vo svete v bikrose z rúk ministra školstva Dušana Čaploviča ocenenie Pamätný list sv. Gorazda. Blahoželáme :-)))

foto   info  zoznam (str. 12)

návrat hore

v  
ZRPŠ kedy a kde
Informácie pre rodičov:

info

návrat hore

v  
Testovanie 9
Informácie pre žiakov i rodičov:

NÚCEM   Testovanie 9

návrat hore

v  
Dni zdravia

Dňa 29.10.2013 sa na našej škole uskutočnil Deň zdravia.

pozvánka  foto1    foto2   videá   viac info  

návrat hore

v  
Výchovný koncert

Dňa 28.10.2013 sa na našej škole uskutočnil výchovný koncert na tému remeslá a ľudové nástroje...

foto   viac info

návrat hore

v  
Šarkaniáda

V mesiaci október sa na škole uskutočnila súťaž ŠARKANIÁDA.

foto   viac info

návrat hore

v  
Výlet z predmetu NBV

Za výbornú prácu v predmete NBV v minulom školskom roku boli najúspešnejší žiaci dňa 8.10.2013 na výlete v Trenčíne. Pozreli si Skalku n/V a hrad.

foto

návrat hore

v  
Radnica

4.10.2013 sa naši žiaci zo 4.B a 7.A zúčastnili Dňa otvorených dverí na radnici.
8 štvrtákov rokovalo v mestskom miniparlamente o školských uniformách, o pridaní ďalších 2 hodín telesnej výchovy a pomoci žiakov v kuchyni po vyučovaní. Rokovanie viedol primátor Trnavy p. Vladimír Butko, ktorý pred rokovaním prijal všetkých našich žiakov vo svojej kancelárii. 4 štvrtáci a siedmaci súťažili v Stroji času, kde riešili rôzne úlohy. (Mgr. E. Repíková)

foto

návrat hore

v  
Cyklistické preteky

3.10.2013 sa naši žiaci zúčastnili cyklistických pretekov na Slávii. Získali veľmi pekné umiestnenia...  Blahoželáme :-)))

foto   viac info

návrat hore

v  
Jesenný zber papiera - vyhodnotenie

V dňoch 30.9. - 11.10.2013 sme na našej škole zbierali papier.

výsledky   viac info

návrat hore

v  
Rodičovské združenie + Plenárna schôdza
bude v stredu 25.9.2013 o 16,30 hod.

návrat hore

v  
Cvičenie v prírode - jeseň

Cvičenie v prírode – I. stupeň a Ochrana človeka a prírody – II. stupeň sa uskutočnilo v piatok 13.9.2013.

foto

návrat hore

v  
Otvorenie nového školského roka 2013/2014  

Začali sme 2. septembra 2013. Prajeme si všetko dobré do nového školského roka.

foto

návrat hore

v  
Letný tábor Atomček júl 2013

Naša škola v spolupráci s mestom Trnava zorganizovala pre 80 žiakov letný prímestský tábor v prvých dvoch prázdninových týždňoch  od 1. do 12. júla 2013... Tábor zorganizovala a správu napísala p. Klára Chmelárová

foto  viac info

návrat hore

   
2013/2014
Galéria najúspešnejších
Úspešní hasiči - Danko a Tamarka Tarabíkovci
Rozlúčka s našimi deviatakmi
Výchovný koncert pre 1. stupeň
Fotili sme sa
Malý maratón - družstvá dievčatá ZŠ
Školský výlet 8. ročníka
Beh olympijského dňa
Literárne súťaže - ocenení žiaci
Úspešné tanečníčky
Kristína Madarásová - ďalšie úspechy
Čitateľský maratón
Tretiaci v Nitre
Štvrtáci v Nitre
Tarzan
Dopravné ihrisko
Exkurzia - biológia - 6. ročník
1. sv. prijímanie
Deň matiek
Škola v prírode
Úspešná Patrícia Piešťanská
Územná súťaž Družstiev mladých zdravotníkov
Talentmánia
Deň Zeme
Jarný zber papiera
Deň narcisov
Bábkové divadlo O Poplepletkovi - ŠKD
Dejepisná olympiáda - krajské kolo
MO - okresné kolo Z6, Z7, Z8
Vybíjaná ZŠ mladšie žiačky - Majstrovstvá okresu
Noc s Andersenom
Basketbal ZŠ dievčatá - kraj
Basketbal ZŠ dievčatá - okres
Gymnastický štvorboj žiačky - kraj
Vybíjaná ZŠ mladšie žiačky - skupiny
Tvorivé dielne
Beseda so spisovateľkou Ivanou Jungovou
Memoriál Mariana Hirnera
Hollého pamätník 1. stupeň - obvodné kolo
Hollého pamätník 1. stupeň - školské kolo
2% dane
Hollého pamätník
Lyžiarsky výcvik
Festival hier
Olympiáda v anglickom jazyku
Súťaž Zber PET fľiaš
Testovanie 9 - informácie
Detský karneval
MO okresné kolo Z5 a Z9
Kristína Madarásová - Zlatý pedál 2013
Zápis budúcich prvákov
Vianočná šou
Vianočné posedenie
Mikuláš na radnici
Deň otvorených dverí
Úspešný Ferko Jablčník
Úspešná Kristína Madarásová
ZRPŠ v novembri: kedy a kde
Testovanie 9 - informácie
Dni zdravia
Výchovný koncert
Šarkaniáda
Cyklistické preteky
Radnica
Výlet z predmetu NBV
Rodičovské združenie + plenárna schôdza
Jesenný zber papiera - vyhodnotenie
Cvičenie v prírode - jeseň
Otvorenie nového školského roka 2013/2014
Letný tábor Atomček
návrat hore