oznamujeme

ZŠ - oznamujeme - správy 2012/2013
2008/2009  2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013 
2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018 
2018/2019  2019/2020  

vítame vás

oznamujeme

jedáleň


pracujeme

RZA


bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

ochrana oú


mapa stránok

 

v  
Galéria najúspešnejších
Žiaci, ktorí nás reprezentovali na rôznych súťažiach a boli úspešní...

foto

návrat hore

v  
Úspešní žiaci - kumite - Karolínka Neuová

Majstrovstvá Slovenska detí a ml. - 2. miesto

Blahoželáme :-)))
Bratislavský pohár 2. kolo - 2. miesto
Slovenský pohár detí, ...  2. kolo - 3. miesto
Majstrovstvá AKB 4. kolo - 2. miesto

foto

návrat hore

v  
Úspešní žiaci - bikros - Kika Madarásová

Majstrovstvá Európy Belgicko - 5. miesto

Blahoželáme :-)))
Európsky pohár Taliansko - 2. miesto
Slovenský pohár - 4. miesto
Česko-moravský pohár - 5. miesto

foto  
video - Belgicko
(klik na challenge 14- a potom na Girls 14 final - na štarte štvrtá zľava)

návrat hore

v  
Rozlúčka s našimi deviatakmi

Deväť rokov na našej škole prežili žiaci z triedy 9.A (triedna pani učiteľka Mgr. Mária Rusnáková). 26. júna 2013 sme sa rozlúčili. Nech sa vám darí! Veľa šťastia!   9.A

foto   zoznam videí

návrat hore

v  
Uvedenie knihy 9.A do života

V piatok 21. júna 2013 sa naši deviataci stretli v priestoroch knižnice, aby spolu s p. zástupkyňou a zároveň ich učiteľkou SJL Mgr. M. Hrnčírikovou a s hosťom p. učiteľom a spisovateľom Mgr. Ladislavom Šmidákom uviedli do života knihu z vlastnej tvorby.

foto   video  kniha

návrat hore

v  
Fotili sme sa
V utorok 21. mája 2013 sa fotili všetky kolektívy - triedne aj učiteľský.

foto

návrat hore

v  
Vystúpenie gitaristov - Dni zdravia

Dňa 13.6.2013 naši gitaristi vystupovali na námestí v programe z príležitosti Dní zdravia.

foto   video

návrat hore

v  
Školský výlet do Smoleníc - 1. ročník
Dňa 6.6.2013 sa naši pváci zúčastnili školského výletu do Smoleníc.
foto
návrat hore
v  
Dopravná súťaž Na bicykli bezpečne

Dňa 30.5.2013 sa štyria žiaci našej školy (Terézia Mašlanková, Patrícia Piešťanská, Samuel Dzurek, Adam Okoličány) z 5.B zúčastnili pod vedením Mgr. E. Čeligovej krajského kola dopravnej súťaže, umiestnili sa na druhom mieste, len o 3 body za víťazným družstvom. Blahoželáme :-)))

návrat hore

v  
Škola v prírode - 3. a 4. ročník

V dňoch 27.5. - 31.5.2013 sa tretiaci a štvrtáci našej školy zúčastnili Školy v prírode Twistovo. Navštívili sme hrad Beckov, kúpele Trenčianske Teplice, vychádzky do okolitých lesov a absolvovali sme rôzne aktivity. Mgr. E. Repíková

foto

návrat hore

v  
Dobrovoľníci deťom

Naši gitaristi a speváčky úspešne vystúpili v programe Dobrovoľníci deťom z príležitosti MDD.

foto   video

návrat hore

v  
Úspešní žiaci - plávanie - Ferko Jablčník

Na pretekoch O pohár mesta Handlová Ferko Jablčník z 3.B 25.5.2013 skončil nasledovne:

1.miesto 4x50m polohové preteky Blahoželáme :-)))
1.miesto 4x50m voľný spôsob
1.miesto 200m polohové pretky
1.miesto 200m voľný spôsob
2.miesto 100m znak
3.miesto 100m voľný spôsob

 výsledky   foto

návrat hore

v  
Dopravná súťaž Na bicykli bezpečne

Dňa 21.5.2013 sa štyria žiaci našej školy (Terézia Mašlanková, Patrícia Piešťanská, Samuel Dzurek, Adam Okoličány) z 5.B pod vedením Mgr. E. Čeligovej zúčastnili okresného kola dopravnej súťaže, vyhrali ju a postupujú do krajského kola.
B
lahoželáme :-)))

foto     viac info

návrat hore

v  
Týždeň modrého gombíka

Žiaci našej školy podporili zbierku UNICEFu, ktorá sa konala počas Týždňa Modrého gombíka, sumou 115 € Ďakujeme :-))

návrat hore

v  
Úspešní žiaci - hasiči - Danko Tarabík

Danko Tarabík, žiak 3.B, člen hasičského chlapčenského družstva, na okresnom kole v Súťaži mladých hasičov 19.5.2013 získal so svojím družstvom prvé miesto a postup do krajského kola.  
Blahoželáme :-)))

foto

návrat hore

v  
Úspešní žiaci - plávanie

Ferko Jablčník, žiak 3.B, člen plaveckého oddielu STU Trnava, na krajských majstrovstvách žiakov v Topoľčanoch 18.5.2013 získal vo svojej kategórii 9-10 roč. štyri prvé a jedno tretie miesto.  Blahoželáme :-)))

 

návrat hore

v  
Výlet do Bratislavy z predmetu NBV

Za výbornú prácu na predmete NBV v minulom školskom roku boli dňa 16.5.2013 najúspešnejší žiaci na výlete v Bratislave. Pozreli si Atlantis Science Centrum, kde dôkladne preverili platnosť fyzikálnych zákonov...

foto   video

návrat hore

v  
Prímestský tábor 2013
Pozývame, ponúkame:

viac info

návrat hore

v  
Súťaž družstiev mladých zdravotníkov

V dňoch 16.5. a 17.5.2013 sa v našej škole uskutočnila Súťaž družstiev mladých zdravotníkov.
Naši žiaci boli veľmi úspešní. Obidve družstvá (mladší aj starší žiaci) získali 1. miesto.    Blahoželáme :-)))

foto DMZ 1     foto DMZ 2   viac info

návrat hore

v  
Orly, supy, kondory

30.4.2013 sme mali možnosť vidieť predstavenie Orly, supy, kondory. Fotografie pre školský web poskytol náš žiak Lukáš Holečka zo 6.A. Krásne video pre nás pripravil pán Ondris. Ďakujeme.

foto   video

návrat hore

v  
Deň matiek

Sviatok našich mamičiek sme oslávili dňa 9. mája 2013.
Fotky a video1 máme od pani Bielikovej. Video2 natočil Patrik Kralovič. Video (prierez vystúpením) plus A, B, C pripravil pán Ondris. Všetkým veľmi pekne ďakujeme.

    foto    video1   video2   video (A, B, C)    

návrat hore

v  
Jarný zber papiera

V dňoch 22.4. - 3.5.2013 sme v našej škole mali jarný zber papiera. Spolu sme nazbierali 17 930 kg.

vyhodnotenie

návrat hore

v  
Okresné kolo MO: Z-9...

...veľmi pekne zvládla Lucia Morvayová, získala 4. miesto.
B
lahoželáme :-)))

návrat hore

v  
Obvodné kolo MO: Z-6, Z-7, Z-8

V apríli 2013 zorganizovala naša škola z poverenia Krajského školského úradu v Trnave obvodné kolo  62. ročníka Matematickej olympiády v kategórii Z-6, Z-7 a Z-8.
Z našej školy sa úspešnými riešiteľmi stali Lucia Sláviková zo 8.A a Dalibor Drgoň zo 7.A.
Blahoželáme :-)))

foto

návrat hore

v  
Deň narcisov
12.4.2013 sme sa aj my zapojili do akcie na pomoc chorým ľuďom... Vyzbierali sme 197,61 €. Ďakujeme!

foto

návrat hore

v  
Putujeme za ľudovou piesňou

11.4.2013 súťažili žiaci prvého stupňa v súťaži Putujeme za ľudovou piesňou.  Prvé miesto získala Saška Jakubcová zo 4.B, druhé miesta boli dve: Lenka Holičová a Veronika Bieliková zo 4.A, na treťom mieste skončili Lenka Zitrická zo 4.A a Tomáško Gašparík z 1.B. Všetkým zúčastneným ďakujeme za krásne piesne a výhercom blahoželáme!

foto   video

návrat hore

v  
Výchovný koncert

10.4.2013 vystúpila na našej škole skupina Bearish Dream s programom Zneužívanie moci.

foto   video

návrat hore

v  
Noc s Andersenom

Tak ako každý rok, aj tento rok sa z piatka 5.4. na sobotu 6.4.2013 na našej škole uskutočnila Noc s Andersenom, ktorú organizovali pani učiteľky Repíková a Kolláriková s pobočkou Knižnice J. Fándlyho v Trnave. Deti mali pripravený pestrý program. Čítali knihu o vodníkovi Čľupkovi od mladej trnavskej spisovateľky Svetlany Majchrákovej, ktorú privítali ako Čľupkovia na besede. Súťažili o kostýmovo najlepšie stvárnenú rozprávkovú postavu, vyrábali ponožkovú húseničku a o polnoci hľadali po škole sladký poklad. Na "dobrú noc" im pani učiteľka prečítala strašidelné príbehy. K spánku sa uložili v neskorej nočnej hodine a ráno si ich plné zážitkov prevzali rodičia. Už sa tešia, že o rok si to zopakujú. (Mgr. E. Repíková)

foto

návrat hore

v  
Hollého pamätník - okresné kolo

Okresného kola Hollého pamätník sa zúčastnili traja naši žiaci. V kategórii poézia mladší žiaci sa Romanka Pánisová z triedy 3.B umiestnila na peknom 3. mieste. V kategórii poézia starší žiaci sa Lukáš Poláček zo 7.B umiestnil na rovnako peknom 3. mieste. Blahoželáme :-)))

foto

návrat hore

v  
Prednáška Pravda o drogách

Žiaci 2. stupňa postupne po ročníkoch počuli v prednáške Pravda o drogách témy: čo spôsobujú drogy telu, čo spôsobujú emóciám, marihuana, aký to má dopad na spoločnosť, v ktorej žijeme. Žiaci sa po prednáške mohli anonymne vyjadriť k tomu, čo sa dozvedeli. Sľúbili sľub protidrogováho šerifa, ktorý si odniesli domov spolu s informačnou brožúrkou o škodlivosti drog. Na prednáške sa zúčastnil aj koordinátor prevencie z mestskej polície pán Pavol Boďa. Peter Remper, prednášateľ

foto

návrat hore

v  
Strašiak Tomáš

13. marca 2013 žiaci, ktorí navštevujú školský klub, sa zúčastnili bábkového predstavenia Strašiak Tomáš v naštudovaní Divadla na hojdačke zo Žiliny. Hravou formou sa dozvedeli, prečo sa musí chodiť do školy a nie poza školu. Za odmenu si herci vyslúžili potlesk od detí, ktoré sa tešia na ďalšie predstavenie. Chmelárová, vych. ŠK

foto

návrat hore

v  
Hollého pamätník - obvodné kolo

14.3.2013 sa uskutočnilo obvodné kolo súťaže Hollého pamätník. Zúčastnili sa ho naše žiačky: zo 7.A Mirka Pelecová a z 3.B: v próze Irenka Mišíková získala 3. miesto a v poézii Romanka Pánisová získala 1. miesto. Obidve postupujú do okresného kola. Blahoželáme :-)))

foto

návrat hore

v  
Detský karneval

Dňa 1.3.2013 bol na našej škole už tradičný karneval pre mladších žiakov. Fotili Šimon Kavuliak a  Martin Vrobel z 8.B, p. Bieliková a p. Ondris. O hudbu sa nám starali Patrik Kralovič a Marcel Ostrovský, naši bývalí žiaci.

foto          foto (p. Ondris)        video1           video2

návrat hore

v  
Hollého pamätník - 1. stupeň - školské kolo

Vo februári 2013 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hollého pamätník pre I. stupeň. Vyhrali žiačky z 3.B: v próze Irenka Mišíková a v poézii Romanka Pánisová. Blahoželáme :-)))

foto

návrat hore

v  
2 % dane
Všetkým, ktorí nám chcú a môžu pomôcť... Ďakujeme :-)))

prečo darovať    ako darovať    potvrdenie o zaplatení   vyhlásenie

návrat hore

v  
Lyžiarsky výcvik

V dňoch 5.1. 11.1.2013 sa siedmaci našej školy zúčastnili (ako každý rok) lyžiarskeho výcviku a ako každý rok, aj teraz sa im veľmi páčilo...

foto

návrat hore

v  
Zápis budúcich prvákov (2013/2014)

V dňoch 17.1. a 18.1.2013 od 10,00 do 18,00 hod. sa na našej škole uskutočnil zápis prvákov pre šk. rok 2013/2014.

viac info   foto

návrat hore

v  

Vianočné posedenie

Aj v tomto roku, tento raz v piatok 14.12.2012 sme si posedeli a pospomínali aspoň na chvíľu so súčasnými aj bývalými zamestnancami na vianočnom posedení... Bolo to milé stretnutie...

foto   video

návrat hore

v  
Vianočná šou

Išlo o devätnásty ročník vianočnej šou pre školákov prvého až piateho ročníka základných škôl z Trnavy v športovej hale. Za fotografie a video vďačíme p. Bielikovej.

foto    video

návrat hore

v  
 Predvianočné tvorivé dielne na radnici  

Deti 3. oddelenia ŠKD sa zúčastnili predvianočných tvorivých dielní na trnavskej radnici s p. vychovávateľkou Pálkovou a p. učiteľkou Hrušovskou. Za zvuku vianočných kolied si mohli vytvoriť rôzne vianočné výrobky z papiera, cesta a modelovacej hmoty. Pracovali s veľkým nadšením, čoho dôkazom je aj veľké množstvo zhotovených výrobkov. Mgr. A. Hrušovská

foto

 

návrat hore

 
v  
Divadlo - prváci a druháci

Dňa 5.12.2012 sa žiaci prvých a druhých ročníkov zúčastnili divadelného predstavenia TRAJA TUČNIACI v Divadle  J. Pallárika. Po skončení predstavenia deti navštívil MIKULÁŠ a odmenil ich sladkosťami. Nakoniec deti navštívili vianočné trhy. Mgr. A. Hrušovská

foto

návrat hore

v  
Šarkaniáda

V mesiaci október a november sa  na škole uskutočnila súťaž ŠARKANIÁDA. Do súťaže sa zapojilo 45 detí a vytvorili veľmi pekné výtvarné práce, ktoré nám skrášľovali interiér školy. Víťazi tejto súťaže boli odmenení sladkými dobrotami. Mgr. A. Hrušovská

foto

návrat hore

v  
Putujeme po Slovensku

5.12.2012 sa na našej škole stretli štvrtáci štyroch trnavských škôl vo vlastivednej súťaži Putujeme po Slovensku. Vo vyrovnanom vedomostnom zápasení predsa len sa našim žiakom podarilo vyhrať. Boli to Matej Sokolovič, Saška Jakubcová a Kristínka Bažányová. Blahoželáme :-)))

foto

návrat hore

v  
Deň otvorených dverí
... na našej škole sme mali 10.12.2012.

oznam   foto   video

návrat hore

v  
Štrajk

V dňoch 26.11.2012 (pondelok) až 29.11.2012 (štvrtok) bude škola zatvorená z dôvodu účasti pedagogických zamestnancov školy na štrajku.  Treba sledovať aktuálnu situáciu a informácie na stránke.

návrat hore

v  
Vystúpenie na Veľtrhu pre seniorov

Vo štvrtok 18.10.2012 žiaci a žiačky z gitarového krúžku spolu so speváčkami z 5. ročníka vystúpili v programe na Veľtrhu pre seniorov s piesňami Holka modrooká, Rodné údolí a Vymyslená.

foto   video

návrat hore

v  
Bezpečne na bicykli

V piatok 12.10.2012 sa na našej škole uskutočnila praktická časť výcviku Bezpečne na bicykli, kde si štvrtáci po jarnej teoretickej príprave pod dohľadom zástupcov polície a SČK overili získané vedomosti na bicykloch, kolobežkách, korčuliach, ale aj ako chodci. Všetky deti sa aktívne zapojili do činností, za čo boli odmenené malými darčekmi. (Mgr. E. Repíková)

návrat hore

v  
Deň jablka

3.10.2012 p. vychovávateľka Klára Chmelárová organizovala na škole Deň jablka. Žiaci 1. až 4. roč. si pochutnali na jablkách, mali možnosť ochutnať jablkovú šťavu a prezreli si malú výstavku odrôd. Na akcii pomáhali aj p. učiteľky jednotlivých tried. Na začiatku vyučovania si všetci žiaci vypočuli reláciu o význame a výžive jabĺk. (p. Chmelárová)

foto

návrat hore

v  
Na dopravnom ihrisku...
... v Galante  sa učili o pravidlách cestnej premávky naši druháci, tretiaci a štvrtáci

foto druháci, tretiaci

návrat hore

v  
Jesenný zber papiera

V dňoch 1. - 12.10.2012 sme na našej škole zbierali papier. 

výsledky

návrat hore

v  
Rodičovské združenie + Plenárna schôdza
bolo v stredu 26.9.2012 o 16,30 hod.

návrat hore

v  
Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov
Projekt, do ktorého sme sa po prvýkrát zapojili v tomto šk. roku.

viac info

návrat hore

v  
Pobyt v prírode
7.9.2012; 1. stupeň

foto

návrat hore

v  
Otvorenie nového školského roka 2012/2013

3. september 2012

foto   video

návrat hore

v  
Letný tábor Atomček

Prvý prázdninový týždeň 2.- 6. júla 2012 naša škola v spolupráci s mestom Trnava zorganizovala pre 50 žiakov letný prázdninový tábor, ktorý viedla aj zorganizovala p. Klára Chmelárová.

foto   viac info

návrat hore

   
2012/2013
Galéria najúspešnejších
Úspešní žiaci - kumite - Karolínka Neuová
Úspešní žiaci - bikros - Kika Madarásová
Rozlúčka s našimi deviatakmi
Uvedenie knihy 9.A do života
Fotili sme sa...
Vystúpenie gitaristov - Dni zdravia
Školský výlet - 1. ročník
Prímestský tábor 2013
Na bicykli bezpečne - krajské kolo
Škola v prírode
Dobrovoľníci deťom
Úspešný plavec Ferko Jablčník
Súťaž Na bicykli bezpečne
Týždeň modrého gombíka
Úspešní žiaci - plávanie
Úspešní žiaci - hasiči
Výlet z NBV
Prímestský tábor 2013
Súťaž družstiev mladých zdravotníkov
Deň matiek
Zber papiera
Orly, supy, kondory
Matematická olympiáda - okres
Matematická olympiáda - obvod
Deň narcisov
Putujeme za ľudovou piesňou
Výchovný koncert
Noc s Andersenom
Hollého pamätník - okresné kolo
Prednáška Pravda o drogách
Strašiak Tomáš
Hollého pamätník - obvodné kolo
Detský karneval
Hollého pamätník - 1. stupeň - školské kolo
2 % dane
Vyhlásenie výsledkov voľby členov rady školy
Lyžiarsky výcvik
Zápis budúcich prvákov
Vianočné posedenie
Vianočná šou
Predvianočné tvorivé dielne na radnici
Divadlo - 1. a 2. ročník
Šarkaniáda
Putujeme po Slovensku
Deň otvorených dverí
Štrajk
Testovanie 9 - info
Vystúpenie na Veľtrhu pre seniorov
Bezpečne na bicykli
Deň jablka
Na dopravnom ihrisku
Jesenný zber papiera - vyhodnotenie
Rodičovské združenie + Plenárna schôdza
Projekt Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov
Pobyt v prírode (1. stupeň)
Prázdniny
Otvorenie nového školského roka 2012/2013
Letný tábor Atomček
návrat hore