ZŠ - oznamujeme - správy 2011/2012
oznamujeme
2008/2009  2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013 
2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018 
2018/2019  

vítame vás

oznamujeme

pracujeme

bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

mapa stránok

 

v  
Galéria najúspešnejších

Žiaci, ktorí nás reprezentovali na rôznych súťažiach a boli aj úspešní...

foto

návrat hore

v

 

Rozlúčka s našimi deviatakmi

Deväť rokov na našej škole prežili žiaci z tried 9.A (triedny p. uč. Mgr. Richard Matúšek) a 9.B (triedna p. uč. PaedDr. Lucia Koleničová). 28. júna 2012 sme sa rozlúčili. Nech sa vám darí! Veľa šťastia!   9.A, 9.B

foto     video

návrat hore

v  
Úspechy SJL
Úspechy z predmetu SJL v súťažiach Vlastná literárna tvorba: Prvosienky  Prázdninový zážitok Blahoželáme :-)))

foto

návrat hore

v  
Fotili sme sa
V pondelok 4. mája 2012 sa fotili všetky triedne kolektívy.

foto

návrat hore

v  
Školský výlet 8.A

Dňa 12.6.2012 bola 8.A na výlete vo Viedni a v blízkom Schönbrunne. Výlet sa vydaril. Vrátili sa všetci zdraví a spokojní.

foto 

návrat hore

v  

Slávik Slovenska - krajské kolo

Dňa 31.5.2012 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže Slávik Slovenska 2012 v Kalokagatii v Trnave. Naša druháčka Sabinka Chabanová tu vo svojej kategórii získala krásne druhé miesto.     Blahoželáme :-)))

foto     mp3

návrat hore

v  
Čitateľský maratón

31.5.2012 sa naši žiaci zapojili do detského čitateľského maratónu Čítajme si...2012 v priestoroch pobočky Krajskej knižnice J. Fándlyho, ktorá sídli na našej škole. Toto podujatie, ktoré organizuje Linka detskej istoty pri slovenskom výbore pre UNICEF, sa konalo v spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc po celom Slovensku už piaty raz.

foto      video

návrat hore

v  
Škola v prírode  - 4. ročník

V dňoch 21.5. - 25.5.2012 sa štvrtáci našej školy zúčastnili Školy v prírode Twistovo. Počasie sa vydarilo, takže sme si to užili, navštívili sme hrad Beckov, kúpele Trenčianske Teplice, vychádzky do okolitých lesov a absolvovali sme rôzne aktivity. Mgr. E. Repíková

foto

návrat hore

v  
Projekt Fibonacci - 7.A

Dňa 18.5.2012 sa uskutočnila jedna z otvorených hodín, ktorej sa zúčastnili i zástupcovia rôznych krajín Európskej únie, ktorí sa podieľajú na práci v medzinárodnom projekte Fibonacci...

foto

návrat hore

v  
Súťaž družstiev mladých zdravotníkov

V dňoch 15.5. a 16.5.2012 sa uskutočnila Územná súťaž družstiev mladých zdravotníkov.
Naši žiaci boli veľmi úspešní. Družstvo z I. stupňa získalo druhé miesto a  družstvo z II. stupňa získalo 1. miesto.    Blahoželáme :-)))

foto 1. st.      foto 2. st.     viac info

návrat hore

v  
Folklorista p. Anton Budinský
Dňa 18. mája 2012 prišiel do našej školy folklorista pán Anton Budinský. Zahral nám na rôznych hudobných nástrojoch, ale aj na rúre od vysávača. Zaspieval on i deti, pani učiteľky si zatancovali so svojimi žiakmi. Bolo veselo.

foto     zoznam videí

návrat hore

v  
Beseda

Dňa 14.5.2012 sa pri príležitosti 67. výročia ukončenia 2. svetovej vojny uskutočnila beseda štvrtákov s priamym účastníkom vojny, protifašistickým bojovníkom pánom Jurajom Biľom, ktorý práve v týchto dňoch oslávil svoje 89. narodeniny. Deťom porozprával zážitky z týchto čias, ktoré prežil ako mladý vojak.

foto

návrat hore

v  
Májový kvet

Dňa 10. a 11. mája 2012 mesto Trnava zorganizovalo na Trojičnom námestí festival Májový kvet. Na námestí predávali rôzne kvety, vystupovali žiaci trnavských škôl a bola tu aj keramická dielňa z Pezinka, v ktorej tvorili aj žiaci 4. B triedy. Vyrobené dielka si odniesli domov.
Mgr. E. Repíková

foto

návrat hore

v  
Deň matiek
Sviatok našich mamičiek sme oslávili dňa 10. mája 2012.

foto     video     viac info

návrat hore

v  
Spartak Trnava - zápas

Dňa 5.5.2012 sa žiaci a pani učiteľky z našej školy zúčastnili futbalového zápasu Spartak Trnava - Banská Bystrica. Niektorí žiaci boli prvýkrát na takomto zápase a veľmi sa im páčilo, lebo bola skvelá atmosféra a Spartak vyhral 2:0. Mgr. E. Repíková

foto

návrat hore

v  
Slávik Slovenska - okresné kolo

Dňa 4.5.2012 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Slávik Slovenska 2012 v Kalokagatii v Trnave. Naša druháčka Sabinka Chabanová tu vo svojej kategórii získala prvé miesto. Blahoželáme :-)))

foto      video

návrat hore

v  
Spartak Trnava

na našej škole dňa 3.5.2012. Hráči: Martin Mikovič, Michal Habánek; manažér mládeže: Marián Černý; manažér marketing: Marek Ondrejka

foto      video

návrat hore

v  
Kinderiáda - regionálne kolo

Dňa 24. 4. 2012 prebiehali v Trnave atletické preteky Kinderiáda - regionálne kolo. Dve prvé miesta (beh na 60 m a skok do diaľky s rozbehom) získala Luisa Martinátová, žiačka 5.A. 2. miesto získal žiak 2. ročníka Rastík Paulíny (beh na 60 m).  Mgr. D. Ráciková    

Blahoželáme :-)))

viac info

návrat hore

v  
Vybíjaná - majstrovstvá okresu ZŠ

Dňa 24. 4. 2012 sa žiačky a žiaci našej školy zúčastnili v Mestskej športovej hale na školských majstrovstvách okresu vo Vybíjanej najmladších žiakov a žiačok ZŠ.
Žiačky získali 1. miesto a stali sa majstrami okresu a TŠH.
Žiaci získali 2. miesto v súťaži o Majstra okresu.
   Mgr. V. Bergmannová

B
lahoželáme :-)))

foto      viac info

návrat hore

v  
Výtvarná súťaž

17.4.2012 Národný projekt Inštitút rodovej rovnosti – Krajské kontaktné miesto Trnava v spolupráci s ZOC MAX Trnava vyhodnotili výtvarnú súťaž na tému rodová rovnosť: vykresli si svoj sen s MAXom a otvorili výstavu prác, ktorá potrvá do 6.5.2012. Ocenená bola aj naša žiačka Emmka Ovečková zo 4.B, vystavené práce mali aj ďalší naši žiaci. Blahoželáme :-)))

foto

návrat hore

v  
Talentmánia

18.4.2012 sa uskutočnil druhý ročník Talentmánie na našej škole. Predviesť svoje umenie prišli žiaci z prvého aj druhého stupňa. A že sa im darilo, o tom svedčia fotografie aj videá.

foto      video

návrat hore

v  
Deň narcisov
13.4.2012 sme sa aj my zapojili do akcie na pomoc chorým ľuďom...

foto

návrat hore

v  
Putujeme za ľudovou piesňou - región

13.4.2012 naša druháčka Sabinka Chabanová získala druhé miesto na regionálnej súťaži Putujeme za ľudovou piesňou v Križovanoch. Súťažila v kategórii 1.-3. ročník. Blahoželáme :-)))

návrat hore

v  
Obvodné kolo MO: Z-6, Z-7, Z-8

V apríli 2012 zorganizovala naša škola z poverenia Krajského školského úradu v Trnave obvodné kolo  61. ročníka Matematickej olympiády v kategórii Z-6, Z-7 a Z-8.
Z našej školy sa úspešnými riešiteľmi stali Lucia Sláviková zo 7.A a Dalibor Drgoň zo 6.A.
Blahoželáme :-)))

foto     výsledky Z-6     výsledky Z-7     výsledky Z-8

návrat hore

v  
Jarný zber papiera

V dňoch 16. - 27.4.2012 na našej škole prebehol jarný zber papiera.

vyhodnotenie

návrat hore

v  
Putujeme za ľudovou piesňou - okres

27.3.2012 naša druháčka Sabinka Chabanová získala prvé miesto na súťaži Putujeme za ľudovou piesňou v Kalokagatii v Trnave. Súťažila v kategórii 1.-3. ročník. Blahoželáme :-)))

foto

návrat hore

v  
Noc s Andersenom

Ako každý rok, aj tento sa z piatka 30.3. na sobotu 31.3.2012 na ZŠ na Atómovej ulici v Trnave uskutočnila Noc s Andersenom, ktorú pripravili vedúca pobočky Knižnice J. Fándlyho v Trnave L. Karabová a pani učiteľka Mgr. Elena Repíková.

foto      viac info

návrat hore

v  
Old School Brothers

Dňa 21.3.2012 sme si pozreli vystúpenie tanečnej skupiny Old School Brothers. Niektorí žiaci si zatancovali tiež...

foto      video

návrat hore

v  
Štvrtáci v knižnici

Dňa 13.3.2012 deti 4.B absolvovali hodinu čítania a pracovného vyučovania v knižnici, kde ich vedúca knižnice Lucka Karabová učila zdobiť vajíčka technikou falošného patchworku. Deti boli veľmi šikovné a práca sa im darila. Krásnymi vajíčkami si vyzdobíme triedu. (Mgr. E. Repíková)

foto

návrat hore

v  
Školské majstrovstvá okresu v hádzanej

výborne zvládli naši žiaci aj žiačky športovej triedy 9.A. Obidve družstvá (pod vedením Mgr. R. Matúšku a Z. Žitniakovej vyhrali svoju kategóriu. Súťaž sa konala 12.3.2012. Blahoželáme :-)))

foto

návrat hore

v  
Súťaž Putujeme za ľudovou piesňou

12.3.2012 mladší žiaci súťažili v speve ľudových piesní. Atmosféru súťaže a snaženie spevákov zachytávajú fotografie od pani Bielikovej. Ľuboš Teyerl zo 7.A okrem fotografií spravil aj krátke videá.
Súťaž vyhrala Sabinka Chabanová z 2.A (Mgr. J. Fridrichová).
Na druhom mieste sa umiestnili Saška Jakubcová z 3.B a Betka Galgóciová zo 4.A. Tretie miesto obsadili Veronika Bieliková a Lenka Zitrická, obidve z 3.A.      
Blahoželáme :-)))

foto      video

návrat hore

v  
Exkurzia štvrtákov v J. Bohuniciach

9.3.2012, sa 4. A a 4. B pod vedením triednych učiteliek a pani zástupkyne Malackej zúčastnili exkurzie do Atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Tu sa ich ujal pán Vladimír Poláček, ktorý im premietol filmy o energii, elektrárňach a odpovedal deťom na otázky. Potom im ukázal na modeli ako pracuje skutočný reaktor. Mgr. E. Repíková

foto

návrat hore

v  
17. reprezentačný ples
Počas sobotňajšej noci (18.2.2012) sa mnohí z rodičov, učiteľov a priateľov našej školy zabavili na 17. reprezentačnom plese.

foto/video     viac info

návrat hore

v  
Hollého pamätník - 2. stupeň - školské kolo

15. a 16.2.2012 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hollého pamätník pre II. stupeň v kategóriách 8. až 9. ročník a 5. až 7. ročník.

foto1      foto2     video

návrat hore

v  
2 % dane

Všetkým, ktorí nám chcú a môžu pomôcť... Ďakujeme :-)))

info     tlačivo1     tlačivo2

návrat hore

v  
Detský karneval
Dňa 10.2.2012 bol na našej škole už tradičný karneval pre mladších žiakov.

foto      video

návrat hore

v  
Deň 112


112

Dňa 10.2.2012 sa niekoľkí žiaci našej školy zúčastnili prezentačného dňa na tému Deň 112. Bola to pre nich zaujímavá akcia spojená s návštevou miesta, kde sa preberajú hovory linky 112 a tiež s praktickými ukážkami zásad prvej pomoci.

foto

návrat hore

v  
Hollého pamätník - 1. stupeň - školské kolo

7.2.2012 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hollého pamätník pre I. stupeň. V próze vyhral štvrták Dávid Bernát a v poézii druháčka Irenka Mišíková. Blahoželáme :-)))

foto

návrat hore

v  
Obvodné kolo MO: Z-5, Z-9

V januári 2012 sa na našej škole z poverenia Krajského školského úradu uskutočnilo obvodné kolo MO v kategóriách Z-5 a Z-9.

  foto 

návrat hore

 
v  
Zápis budúcich prvákov (2012/2013)

V dňoch 19.1. a 20.1.2012 od 10,00 do 18,00 hod. sa na našej škole uskutočnil zápis prvákov pre šk. rok 2012/2013.

viac info      foto

návrat hore

v  
Vianočné posedenie

Vždy je milé posedieť a pospomínať si aspoň na chvíľu so súčasnými aj bývalými  zamestnancami na vianočnom posedení...

foto

návrat hore

v  
Deň otvorených dverí

... na našej škole sme mali 7.12.2011...

oznam     foto

návrat hore

v  
Dni zdravia

V dňoch 16. a 18.11.2011 sa na našej škole uskutočnili Dni zdravia.

viac info     foto prípravy     foto akcie     zoznam videí

návrat hore

 
v  
Jesenný zber papiera

Začali sme zbierať papier. Kto chcel prispieť, mohol tak urobiť v dňoch od 10. do 21.10.2010, v každý pracovný deň od 14,00 do 17,00 hod.

vyhodnotenie celkové        vyhodnotenie tried        vyhodnotenie jednotlivcov

návrat hore

v  
Zručný cyklista

V pondelok 27.9.2011 sa na našej škole uskutočnila praktická časť výcviku Zručný cyklista, kde si štvrtáci po jarnej teoretickej príprave pod dohľadom zástupcov polície a SČK overili získané vedomosti na bicykloch, kolobežkách, korčuliach ale aj ako chodci. Všetky deti sa aktívne zapojili do činností, za čo boli odmenené malými darčekmi.

foto

návrat hore

v  
Na dopravnom ihrisku... 

... v Galante 21.9.2011 za pekného počasia sa učili o pravidlách cestnej premávky naši štvrtáci.  

foto

návrat hore

v  
Otvorenie nového školského roka 2011/2012  

5. septembra 2011 sme sa opäť zišli v škole. Pani učiteľky privítali všetkých žiakov v ich triedach. Mladší i starší žiaci predviedli prvákom krátky program v telocvični...

foto     video

návrat hore

   
2011/2012
80. výročie založenia školy
Galéria najúspešnejších
Rozlúčka s deviatakmi
Úspechy SJL
Fotili sme sa
Školský výlet 8.A
Slávik Slovenska 2012 - krajské kolo
Čitateľský maratón
Škola v prírode - 4. ročník
Projekt Fibonacci 7.A
Výchovný koncert - folklorista A. Budinský
Územná súťaž družstiev mladých zdravotníkov
Futbalový turnaj 1. - 4. roč.
Beseda
Práce žiakov
Májový kvet
Deň matiek
Slávik Slovenska - okresné kolo
Spartak Trnava
Kinderiáda
Vybíjaná najmladších žiakov a žiačok ZŠ
Výtvarná súťaž
Talentmánia
Deň narcisov
Obvodné kolo matematickej olympiády Z-6, Z-7, Z-8
Putujeme za ľudovou piesňou - regionálne kolo
Výsledky volieb do rady školy
Jarný zber papiera
Putujeme za ľudovou piesňou - okresné kolo
Noc s Andersenom
Old School Brothers
Štvrtáci v knižnici
Školské majstrovstvá okresu v hádzanej
Súťaž Putujeme za ľudovou piesňou
Exkurzia štvrtákov v Jasl. Bohuniciach
Testovanie 9
17. reprezentačný ples
Hollého pamätník 2. stupeň školské kolo
2 % dane
Karneval pre prvý stupeň
Deň 112
Hollého pamätník 1. stupeň školské kolo
Obvodné kolo matematickej olympiády Z-5, Z-9
Zápis budúcich prvákov
Vianočné posedenie
Deň otvorených dverí
Dni zdravia
Jesenný zber papiera
Zručný cyklista
Na dopravnom ihrisku
Otvorenie nového školského roka 2011/2012
návrat hore