2008/2009  2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013 
2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018 
2018/2019  2019/2020  

oznamujeme

vítame vás

oznamujeme

jedáleň


pracujeme

RZA


bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

ochrana oú


mapa stránok

 

ZŠ - oznamujeme - správy 2010/2011
v  
Galéria najlepších
Žiaci, ktorí nás reprezentovali na rôznych súťažiach a boli aj úspešní...

foto     viac info

návrat hore

v  
Rozlúčka s našimi deviatakmi

Deväť rokov na našej škole prežili žiaci z tried 9.A (triedna p. uč. Mgr. Alena Mrnková) a 9.B (triedna p. uč. Mgr. Elena Čeligová). 29. júna 2009 sme sa rozlúčili. Nech sa vám darí! Veľa šťastia!   9.A; 9.B.

foto      video

návrat hore

v  
Školský výlet 7.A do Trenčína

21.6.2011 sa naši siedmaci vybrali na školský výlet do Trenčína...

foto

návrat hore

v  
Relaxačný deň v školskom klube

V stredu 22.6.2011 si žiaci 6. oddelení školského klubu v rámci relaxačného dňa vyskúšali zdravotné pomôcky, ktoré slúžia na spevnenie svalstva a majú rehabilitačné účinky pre zdravý vývin. Akcia sa deťom páčila. Pochvalu si zaslúžia žiačky z 3.B, a to Paťka Piešťanská a Katka Pekárová, ktoré pomáhali ako asistentky.  Relaxačný deň pre deti zorganizovala pani Klára Chmelárová.

foto

návrat hore

v  
Školský výlet 1. ročník - Smolenice

Naši najmenší sa vybrali 16.6.2011 na koncoročný školský výlet do Smoleníc.

foto

návrat hore

v  
Polícia s našimi tretiakmi

14.6.2011 prišli medzi našich tretiakov zástupcovia polície. Počas prezerania prezentácie sa porozprávali o správaní sa chodcov, bicyklistov, korčuliarov... aj o poskytovaní prvej pomoci...

foto

návrat hore

v  
Majstr. Slovenska v basketbale dievčat

Basketbalové družstvo dievčat získalo pod vedením p. Zuzany Žitniakovej  na Majstrovstvách Slovenska v basketbale krásne tretie miesto. Zároveň žiačka Petra Rajská získala cenu All Stars.
                                      
Blahoželáme :-)))

foto

návrat hore

v  
Do večnosti odišiel náš bývalý žiak

11.6.2011 zomrel Martin Šoltés.
Našu školu opúšťal ako deviatak iba nedávno, v šk. roku 2007/2008.
Vyrástol z neho športovec, no najmä kamarátsky, sympatický mladý človek. Všetkým, čo ho poznali, bude veľmi chýbať...

R.I.P. Martinko...

návrat hore

v  
1. sv. prijímanie našich tretiakov

Dňa 10.6.2011 naši tretiaci (3.A a 3.B) pristúpili po prvýkrát ku sv. prjímaniu. Bol to ich veľký deň.

foto

návrat hore

v  
Čitateľský maratón

31.5.2011 sa naši žiaci zapojili do detského čitateľského maratónu Čítajme si...2011 v priestoroch pobočky Krajskej knižnice J. Fándlyho, ktorá sídli na našej škole. Toto podujatie, ktoré organizuje Linka detskej istoty pri slovenskom výbore pre UNICEF, sa konalo v spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc po celom Slovensku už štvrtý raz.

foto      video

návrat hore

v  
Škola v prírode

V dňoch 9.5. - 13.5.2011 žiaci 3.B, 4.A a 4.B trávili chvíle v škole v prírode - SORIKOŠKOLA pri obci Radava.

foto      viac info

návrat hore

 
Výlet do Trenčína z predmetu NBV

Za výbornú prácu na predmete NBV boli najúspešnejší žiaci na výlete v Trenčíne. Pozreli si Trenčianske múzeum a urobili dôkladnú prehliadku hradu...

foto

návrat hore

vv  
Netradičný cvičný požiarny poplach...

... spojený s cvičením Ochrana človeka a prírody sme zažili na našej škole dňa 27.5.2011.

foto      zoznam videí

návrat hore

v  
Výlet do Bratislavy z predmetu NBV

Za výbornú prácu na predmete NBV boli najúspešnejší žiaci na výlete v Bratislave. Tento výlet bol minulý rok odložený pre zlé počasie. Tento raz bolo počasie výborné... A nielen počasie...

foto

návrat hore

v  
Šprintérsky trojboj

Dňa 17. mája 2011 sa štyria naši žiaci z 1. stupňa zúčastnili atletickej súťaže Šprintérsky trojboj: Miška Bažíková, Veronika Bieliková, Ondrej Staráček a Dávid Bernát. Veronika a Ondrej si vybojovali 2. a 3. miesto. Blahoželáme :-)))
Foto aj video máme vďaka pani Bielikovej. :-)

foto      video

návrat hore

v  
Okresná súťaž HMZ

Dňa 6. mája 2011 zorganizoval Územný spolok Slovenského červeného kríža v Trnave v spolupráci s Mestom Trnava, Kanceláriou Zdravé mesto  a našou školou okresnú súťaž Družstiev mladých zdravotníkov  I. a II. stupňa okresu Trnava.
 Obidve naše družstvá získali krásne druhé miesto.
Blahoželáme :-)))

foto     viac info

návrat hore

 v  
Deň matiek

Aj tento rok sme oslávili Deň matiek. a to dňa 4. mája 2011.

foto      video

návrat hore

v  
Fotili sme sa

V pondelok 2. mája 2011 sa fotili všetky triedne kolektívy.

foto

návrat hore

v  
Kinderiáda

19.4.2011 bol deň súťaží v atletických discipínach pre žiakov základných škôl z prvého stupňa súťažiacich v družstvách na úrovni regionálneho kola. Z našej školy stál na stupňoch víťazov Benko Igaz zo 4.A - získal prvé miesto v hode kriketovou loptičkou. Blahoželáme :-)))

foto      diplom      viac info

návrat hore

v  
Talentmánia

19.4.2011 sa uskutočnil historicky prvý ročník Talentmánie na našej škole. Predviesť svoje umenie prišli žiaci z prvého aj druhého stupňa. A že sa im darilo, o tom svedčia videá.

foto       video1      video2

návrat hore

v  
Projekt Fibonacci

Dňa 14.4.2011 sa uskutočnila jedna z otvorených hodín, ktorej sa zúčastnili i zástupcovia rôznych krajín Európskej únie, ktorí sa podieľajú na práci v medzinárodnom projekte Fibonacci...

foto 6.A      foto 1.B       viac info

návrat hore

v  
Deň narcisov
15.4.2011 sme sa aj my zapojili do akcie na pomoc chorým ľuďom...

foto

návrat hore

v  
Počítač - môj priateľ (súťaž)

4.4.2011 sa niektorí naši žiaci zapojili do súťaže, v ktorej mohli ukázať svoju šikovnosť v práci s počítačom. Každý si sám zvolil oblasť, v ktorej sa snažil spraviť čo najkrajšiu a zaujímavú prácu.

výsledky

návrat hore

v  
Putujeme za ľudovou piesňou - región

8.4.2011 naša prváčka Sabinka Chabanová získala prvé miesto na regionálnej súťaži Putujeme za ľudovou piesňou v Križovanoch. Súťažila v kategórii 1.-3. ročník.

foto     video

návrat hore

v  
Obvodné kolo matematickej olympiády

Dňa 6. apríla 2011 zorganizovala naša škola z poverenia Krajského školského úradu v Trnave obvodné kolo  60. ročníka Matematickej olympiády. Našu školu úspešne reprezentovala Petra Sokolovská zo 7.A , ktorá sa umiestnila na 3. mieste v kategórii Z-7. Blahoželáme :-)))

foto  

návrat hore

v  
Deň informovanosti o autizme...

foto      info

návrat hore

v  
Z príležitosti Dňa učiteľov...

info

návrat hore

 
Noc s Andersenom

Ako každý rok, aj tento rok pani učiteľky Repíková a Kolláriková spolu s vedúcou pobočky knižnice na našej škole L. Karabovou pripravili pre žiakov 3. ročníkov Noc s Andersenom.

foto     viac info

návrat hore

v  
Putujeme za ľudovou piesňou - okres

30.3.2011 naša prváčka Sabinka Chabanová získala prvé miesto na súťaži Putujeme za ľudovou piesňou v Kalokagatii v Trnave. Súťažila v kategórii 1.-3. ročník. Blahoželáme :-)))

foto     video

návrat hore

v  
Jarný zber papiera

V dňoch 21.3.-1.4.2011 na našej škole prebiehal jarný zber papiera.

čo sme zbierali?       koľko sme nazbierali?

návrat hore

v  

Burza detských športových potrieb, oblečenia a hračiek

Dňa 2.4.2011 sa z iniciatívy Rady rodičov pri ZŠ Atómová v Trnave  na našej škole uskutočnila burza v priestoroch školy.

plagát

návrat hore

v  
Putujeme za ľudovou piesňou - školské kolo

Dňa 10.3.2011 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Putujeme za ľudovou piesňou. Zúčastnili sa ho vybraní žiaci z obidvoch stupňov. Súťažili v troch kategóriách.

foto      výsledky

návrat hore

v  
Otvárame športovú triedu 2011/2012pre budúcich piatakov v šk. roku 2011/2012 so zameraním na basketbal (dievčatá) a hádzanú (chlapci).

viac info 

návrat hore

v  
Desiata od marca 2011 nie je

Možnosť dodávania desiatej zo ZŠ Spartakovská na našu školu bola zrušená pre nedostatok záujemcov. Od 1.3.2011 nám ju neposkytujú.

návrat hore

 
Hollého pamätník - 2. stupeň - školské kolo
17.2.2011 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hollého pamätník pre II. stupeň.

foto      viac info

návrat hore

 
Detský karneval

Dňa 16.2.2011 bol na našej škole už tradičný karneval pre mladších žiakov.

foto     videá

návrat hore

v  
16. reprezentačný ples

Počas sobotňajšej noci (12.2.2011) sa mnohí z rodičov, učiteľov a priateľov našej školy zabavili na 16. reprezentačnom plese.

pozvánka         foto/video         viac info

návrat hore

v  
Hollého pamätník - 1. stupeň - školské kolo

8.2.2011 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hollého pamätník pre I. stupeň. Súťaže sa zúčastnilo 16 žiakov (8 próza, 8 poézia)...

foto     viac info

návrat hore

 
2 % dane

Všetkým, ktorí nám chcú a môžu pomôcť... Ďakujeme:-)))

info      potvrdenie 

návrat hore

 
Kúzelník

Dňa 9.2.2010 prišiel na našu školu kúzelník...

foto

návrat hore

v  
Jak se dělá tanečník

Dňa 4.2.2011 boli naši siedmaci na vystúpení a páčilo sa im...

viac info

návrat hore

v  
Obvodné kolo matematickej olympiády

Dňa 26.1.2011 sa na našej škole z poverenia Krajského školského úradu uskutočnilo obvodné kolo MO v kategóriách Z-5 a Z-9.

foto

návrat hore

v  
Testovanie deviatakov - T 9 - 2011

Všetky dostupné informácie o tohtoročnom testovaní deviatakov sa dajú nájsť na stránke nucem. Hlavný termín je 9.3.2011.

základné info

návrat hore

v  
Zápis budúcich prvákov (2011/2012)

V dňoch 20.1. a 21.1.2011 od 10,00 do 18,00 hod. sa na našej škole uskutočnil zápis prvákov pre šk. rok 2011/2012 - zapisovali sme deti narodené do 31.8.2005.

viac info

návrat hore

v  
Vianočné posedenie

16.12.2010 - Bolo milé posedieť a pospomínať si aspoň na chvíľu so súčasnými aj bývalými  zamestnancami na vianočnom posedení. Súčasťou kultúrneho programu vianočného posedenia bolo aj vystúpenie Jindry Koníře, hudobného skladateľa a klávesistu z Prahy. Krásna klasická hudba v jeho aranžmá.

foto      video - vystúpenie detí      video - vystúpenie Jindry Koníře

návrat hore

v  
Koncert Jindry Koníře pre žiakov

Koncert Jindry Koníře, hudobného skladateľa a klávesistu z Prahy, pre žiakov našej školy sa deťom páčil. Zrovna tak aj vystúpenie Hannis (fínsko-americkej mladej speváčky) a detskej speváčky Moniky Davidovej. Obidve sú žiačky Jindry Koníře a obidve sú veľmi príjemné a šikovné dievčatá.

zoznam videí

návrat hore

v  
Pieseň o Mikulášovi a pieseň o Vianociach

7.12.2010  sa tejto súťaže v Kalokagatii zúčastnili aj naši štyria prváci: Ferko Jablčník a Emka Rapavá z 1.B; Sabinka Chabanová a Karolínka Vágovičová z 1.A triedy.
Sabinka Chabanová získala vo svojej kategórii druhé miesto (súžaž Pieseň o Mikulášovi) a prvé miesto (Pieseň o Vianociach).  
Gratulujeme:-))

foto       video1       video2

návrat hore

v  
Deň otvorených dverí

... na našej škole bol 7.12.2010...

pozvánka      foto       video   

návrat hore

v  
Kronika Modrej planéty

Dňa 16.11.2010 sme sa zúčastnili programu Kronika Modrej planéty, ktorý nám predstavil pán Petrík z neziskovej organizácie Pansophia...

foto

návrat hore

v  
Výchovný koncert pre 1. stupeň

4.11.2010 sa na našej škole uskutočnil výchovný koncert pre I.stupeň. Prišiel medzi nás pesničkár z Michaloviec Viktor Guľváš...

foto      video

návrat hore

v  
Šarkaniáda

Kto sa chcel zúčastniť šarkaniády, mohol odovzdať do konca októbra 2010  vlastnoručne vyrobeného šarkana...

foto      vyhodnotenie

návrat hore

v  
Orly, supy, kondory

20.9.2010 sme mali možnosť vidieť pre nepriazeň počasia odložený program z minulého školského roka. Tento raz sme mali viac šťastia. Program sa nám veľmi páčil. Fotografie pre školský web poskytol náš žiak Adam Lančarič zo 6.B. A veru sa mu vydarili...

foto

návrat hore

v  
Jesenný zber papiera

V dňoch 18. 29.10.2010 sa na našej škole uskutočnil jesenný zber papiera.

čo sme zbierali?       koľko sme nazbierali?

návrat hore

v  
Otvorenie nového školského roka 2010/2011

2. septembra 2010 sme sa opäť zišli v škole. Pani učiteľky privítali všetkých žiakov. Deviataci pod vedením p. uč. Jaurovej pripravili pre prvákov krátky program v telocvični.

foto      video

návrat hore

v  
Letný tábor Atomček

V dňoch 6. - 9.7.2010 na našej škole mohli deti začať svoje prázdniny. Videli šermiarov, jazdili na koňoch, strávili celý deň na hrade Červený kameň, ďalší deň navštívili Smolenický zámok, súťažili, tancovali...

foto      viac info

návrat hore

   
2010/2011
Ďakovný list z Kalokagatie
Galéria najlepších
Rozlúčka s našimi deviatakmi
Školský výlet 7.A
Relaxačný deň v školskom klube
Školský výlet 1. ročník
Polícia s našimi tretiakmi
Majstrovstvá Slovenska v basketbale dievčat
Odišiel Martin Šoltés
1. sv. prijímanie našich tretiakov
Čitateľský maratón
Škola v prírode
Šprintérsky trojboj
Netradičný cvičný požiarny poplach...
Výlet do Bratislavy z predmetu NBV
Družstvá mladých zdravotníkov
Projekt Fibonacci
Kinderiáda
Deň matiek
Dnes sa fotíme
Talentmánia
Deň narcisov
Počítač - môj priateľ (súťaž)
Putujeme za ľudovou piesňou - region. kolo
Obvodné kolo MO
Deň informovanosti o autizme...
Z príležitosti Dňa učiteľov...
Noc s Andersenom
Putujeme za ľudovou piesňou- okresné kolo
Jarný zber papiera
Burza detských šp. potrieb, oblečenia a hračiek
Putujeme za ľudovou piesňou
Otvárame športovú triedu 2011/2012
Desiata od marca nie je
Hollého pamätník - školské kolo na 2. stupni
Detský karneval
XVI. reprezentačný ples
Hollého pamätník - školské kolo na 1. stupni
2 % dane
Kúzelník
Jak se dělá tanečník
Obvodné kolo matematickej olympiády
Testovanie deviatakov - T9 - 2011
Zápis budúcich prvákov
Vianočné posedenie
Koncert Jindry Koníře pre žiakov
Pieseň o Mikulášovi a Pieseň o Vianociach
Deň otvorených dverí
Kronika Modrej planéty
Výchovný koncert 1.stupeň november 2010
Šarkaniáda
Orly, supy, kondory
Jesenný zber papiera
Otvorenie nového školského roka 2010/2011
Letný tábor Atomček