ZŠ - oznamujeme - správy 2009/2010

oznamujeme
2008/2009  2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013 
2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018 
2018/2019  2019/2020  

vítame vás

oznamujeme

jedáleň


pracujeme

RZA


bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

ochrana oú


mapa stránok

 

v  
Vypukli prázdniny
Tradičná opekačka na letisku v Bolerázi...

foto

návrat hore

v  
Galéria najúspešnejších žiakov

Úspechy našich žiakov nás aj v tomto školskom roku tešia. Všetkým, ktorí svojou snahou, štúdiom, tréningom dosiahli úspech pre seba i pre školu. Všetkým Gratulujeme:-)).

foto    viac info

návrat hore

v  
Paríž 2010

V dňoch 21. – 25. 5. sme sa zúčastnili poznávacieho zájazdu do Paríža.

foto    viac info

návrat hore

v  
Rozlúčka s našimi deviatakmi

Deväť rokov na našej škole prežili žiaci z tried 9. A (triedna p. uč. Mgr. Eva Cúciková), 9. B (triedna p. uč. Mgr. Zdenka Jankovičová) a 9. C (Mgr. Mária Jaurová). 29. júna sme sa rozlúčili. Tak ako oni na začiatku roka privítali prváčikov, teraz sa s nimi prváci rozlúčili krátkym a milým programom... Nech sa vám darí! Veľa šťastia!

video-program      foto      video-príhovor

návrat hore

v  
Školský výlet: 9. A a 9. C v Budapešti
Naši deviataci v Budapešti...

foto

návrat hore

v  
Školský výlet 3. ročník
Naši tretiaci v Bratislave...

foto

návrat hore

v  
Školský výlet 2. ročník
Naši druháci v Piešťanoch...

foto

návrat hore

v  
Práce druhákov z predmetu INV

Vytvorili ich žiaci 2. roč., ktorí pracovali pod vedením Mgr. Márie Hrnčírikovej.

práce

návrat hore

v  
Disco tance - okresné kolo

Dievčatá z 5.A pod vedením Mgr. Júlie Fridrichovej získali na tejto súťaži 1. miesto. Gratulujeme:-))

návrat hore

v  
Fotili sme sa...
Triedne fotografie a učiteľský kolektív...

foto

návrat hore

v  
Školský výlet 4. ročník

Vo štvrtok 3.6.2010 sa žiaci 4.A a 4.B vybrali na výlet do Piešťan. Konečne nepršalo, počasie sa vydarilo a všetci sa tešili. Navštívili Balneologické múzeum, kúpeľný ostrov s pávmi, krásnymi bažantmi a rozkvitnutými leknami. Pri prechode mostom zažili nálet čajok, ktoré chceli, aby ich nakŕmili. Pre divoký tok Váhu sa neuskutočnila plavba loďou po Váhu. Náhradou bola návšteva Parku miniatúr v Podolí, kde sú vybudované makety hradov ako vyzerali v najväčšej kráse. Makety sú vybudované v mierke 1:50. Bolo to veľmi pekné a zaujímavé.

foto

návrat hore

v  
Učiteľský výlet: Nízke Tatry

Do Nízkych Tatier sme išli (učiteľský kolektív) nazbierať sily pred záverom školského roka. Bolo nám výborne. Turistika v Žiarskej doline či v okolí chaty Opalisko, krása Jaskyne Slobody, halušky na salaši...

foto     video

 

návrat hore

 
v  
Výchovný koncert

Nafotila ho Katka Hucková zo 6. A a vďaka tomu si ho môžeme pripomenúť...

foto

návrat hore

v  
Jarný zber papiera - vyhodnotenie

V dňoch 3. 5. 14. 5. sa na našej škole uskutočnil jarný zber papiera.

viac info

návrat hore

v  
1. sv. prijímanie našich tretiakov

Dňa 9.5.2010 naši tretiaci (3. A a 3. B) pristúpili po prvýkrát ku sv. prjímaniu. Bol to ich veľký deň. Pri slávnostnej sv. omši pomáhali aj chlapci z našej školy - siedmaci Marcel Ostrovský (okrem iného hral aj na gitare) a Patrik Královič (tiež fotil a natáčal video).

foto     video

návrat hore

v  
Deň matiek

Aj tento rok sme oslávili Deň matiek. Mladší žiaci pozdravili svoje mamičky niekoľkými vystúpeniami v programe dňa 5. 5..

foto   videá

návrat hore

v  
Okresná súťaž HMZ

Dňa 5. 5. sa na našej škole uskutočnila okresná súťaž Hliadky mladých zdravotníkov 1. a 2. stupňa žiakov základných škôl o Putovný pohár primátora mesta Trnava. K opätovnému víťazstvu gratulujeme:-))

foto1     foto2

návrat hore

v  
Majstrovstvá okresu v atletike ZŠ - žiačky

Žiačky 7. A získali krásne 2. miesto pod vedením trénerky Zuzany Žitniakovej. Gratulujeme:-))

diplom

návrat hore

v  
Majstr. SR Nestle basket cup - žiačky

Žiačky 7. A získali krásne 4. miesto pod vedením trénerky Zuzany Žitniakovej. Gratulujeme:-))

diplom

návrat hore

v  
Majstr. regiónu v hádzanej ZŠ - žiaci

Žiačky 7. A získali krásne 2. miesto pod vedením trénera Mgr. Richarda Matúšku. Gratulujeme:-))

diplom

návrat hore

v  
Majstr. regiónu v hádzanej ZŠ - žiačky

Žiačky 7. A získali krásne 2. miesto pod vedením trénerky Zuzany Žitniakovej. Gratulujeme:-))

diplom

vnávrat hore

v  
Majstr. kraja Nestle basket cup - žiaci

Žiačky 7. A získali krásne 3. miesto pod vedením trénera Mgr. Richarda Matušku. Gratulujeme:-))

diplom

návrat hore

v  
Majstr. kraja Nestle basket cup - žiačky

Žiačky 7. A získali krásne 1. miesto pod vedením trénerky Zuzany Žitniakovej. Gratulujeme:-))

diplom

návrat hore

v  
Magická noc

Valpurginu noc oslavovali už Kelti i starí Germáni. Magická noc z 30.  apríla na 1.  mája zlákala aj dievčatá 2. stupňa ZŠ...

foto     viac info

návrat hore

v

 
Noc s Andersenom

V noci z 26. 3. na 27. 3. sa v našej škole uskutočnila tradičná Noc s Andersenom.

foto    viac info     

návrat hore

v  
Čitateľský maratón

25. 3. sa naši žiaci zapojili do detského čitateľského maratónu pod náyvom Čítajme si v priestoroch pobočky Krajskej knižnice J. Fándlyho, ktorá sídli na našej škole. Toto podujatie, ktoré organizuje Linka detskej istoty pri slovenskom výbore pre UNICEF, sa konalo v spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc v rámci jedenásteho ročníka Týždňa slovenských knižníc.

foto   video

návrat hore

v  
Majstrovstvá okresu v hádzanej ZŠ - žiaci

Žiaci 7. A získali krásne 2. miesto pod vedením trénera Mgr. Richarda Matušku. Gratulujeme:-))

diplom

návrat hore

v  
Majstr. okresu v hádzanej ZŠ - žiačky

Žiačky 7. A získali krásne 1. miesto pod vedením trénerky Zuzany Žitniakovej. Gratulujeme:-))

diplom

návrat hore

v  
Majstr. kraja vo vybíjanej ZŠ - žiačky

Žiačky 7. A získali krásne 2. miesto pod vedením trénerky Zuzany Žitniakovej. Gratulujeme:-))

diplom

návrat hore

v  
VYV - Súťaže

Maliarska súťaž pre základné školy Európskej únie 2010 a Namaľuj mi právo - plagátová súťaž 2010...

foto

návrat hore

v  
Matematická olympiáda  

Vo februári sa v našej škole uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády. O súťaž a o súťažiacich a ich vedúcich sa pozorne starala ako každý rok p. učiteľka Mgr. E. Čeligová so svojimi žiačkami.

foto

návrat hore

v  
Hollého pamätník  - školské kolo

18. 2. sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hollého pamätník.

foto     viac info

návrat hore

v  
Kika Madarásová tretia vo Francúzsku

30. a 31. 1. sa súťažilo na medzinárodných halových pretekoch BMX vo francúzskom meste Caen. Naša piatačka Kristínka Madarásová si tam vybojovala vynikajúce tretie miesto vo svojej kategórii dievčat vo veku 10 - 11 rokov.

foto     video     viac info

návrat hore

v  
Testovanie 9

Na stránke NÚCEM sa nachádzajú informácie k tohtoročnému testovaniu deviatakov.

pokyny koordinátora

návrat hore

v  
15. reprezentačný ples

Počas sobotňajšej noci (13. 2.) sa mnohí z rodičov, učiteľov a priateľov našej školy zabavili na 15. reprezentačnom plese.

foto     video     viac info

návrat hore

v

 
Karneval

28. januára 2010 (vo štvrtok) mali naši žiaci prvého stupňa v telocvični karneval o 14.00 hod. Pozvaní boli všetci. A bolo veselo...

foto      video

návrat hore

v

 
Zápis budúcich prvákov

V dňoch 21. 1. a 22. 1. od 10.00 do 18.00 hod. sme na našej škole zapísali prvákov - deti narodené do 31. 8. 2004.

foto  

návrat hore

v

 
Deviatková Marienka

15. decembra sa v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie veľkej čitateľskej súťaže pre triedne kolektívy Deviatková Marienka. Cena za najlepšie zveršovanie prečítanej knihy potešila žiakov 4. B triedy našej školy. Z rúk pani riaditeľky knižnice Mgr. Lívie Kolekovej si knižné ceny pre celú triedu prevzala pani učiteľka Repíková. Ich víťazné básne Sedmospáč a Vladko, kde si? sa nachádzajú aj v časopise Čaruška číslo 2/2009. Víťazné básne zložili Jurko Staráček a Matúš Matušák.

foto     viac info  

návrat hore

v

 
Vianočné posedenie

Dňa 17. 12. sa v školskej jedálni stretli súčasní aj bývalí zamestnanci školy na vianočnom posedení. Po slávnostnom príhovore p. riaditeľky E. Benedikovičovej, krátkom a milom kultúrnom programe a po slávnostnom obede sa rozprúdila debata plná spomienok...

foto     video

návrat hore

v  
Súťaž o najkrajší vianočný pozdrav
Do 9. decembra bolo možné odovzdať Mgr. Rácikovej prácu v súťaži O najkrajší vianočný pozdrav.

foto

návrat hore

v  
Mikulášsky bazár

9. 12. sa vo vestibule našej školy pod vedením Mgr. Reptovej uskutočnil Mikulášsky bazár. Za symbolickú cenu od 0,10 € si naši žiaci mohli kúpiť knižky, hračky a pod. Vyzbierané peniaze putovali aj tento šk. rok na dobrú vec.

foto

návrat hore

v  
Deň otvorených dverí
sa na našej škole uskutočnil dňa 9. 12. od 9.00 hod.

foto    program  

návrat hore

v  
Majstr. okresu v basketbale ZŠ - žiačky

Žiačky 7. A získali krásne 1. miesto pod vedením trénerky Zuzany Žitniakovej. Gratulujeme:-))

diplom

návrat hore

v  
Majstr. okresu v basketbale ZŠ - žiaci

Žiacky výber získal krásne 3. miesto pod vedením trénera Mgr. Richarda Matúšku. Gratulujeme:-))

diplom

návrat hore

v  
Z exkurzie 8. ročníka v B. Štiavnici

Dňa 8.10.2009 žiaci ôsmeho ročníka navštívili Banskú Štiavnicu a Brhlovce...

foto

návrat hore

v  
Týždeň zdravia

V dňoch od 26. 10. do 30. 10. sme na našej škole prežívali Týždeň zdravia.

viac info     foto, video

návrat hore

v  

Návšteva dopravného ihriska v Galante

Dňa 2. 10. žiaci 4. A a 4. B triedy navštívili dopravné ihrisko v Galante. Venovali sa im skúsení inštruktori dopravnej výchovy. Žiaci si v praxi overili svoje znalosti o dopravných značkách a dopravných situáciách. V ďalších dňoch toto dopravné ihrisko navštívili aj žiaci druhýchtretích ročníkov našej školy.

tretiaci     druháci

návrat hore

v

 
Ochrana človeka a prírody

V pondelok 14. 9. sa pre žiakov 1. aj 2. stupňa uskutočnilo cvičenie pod názvom Ochrana človeka a prírody.

návrat hore

v  
Výchovný koncert

Žiaci 2. stupňa sa v našej telocvični  zúčastnili výchovného koncertu pod názvom Dobrodružstvá Dona Chichota. Koncert sa uskutočnil vo štvrtok 24. 9. o 9.00 hod.

foto

návrat hore

v  
Zber papiera

V dňoch 28. 9. 9. 10. sa na našej škole uskutočnil jesenný zber papiera.

viac info

návrat hore

v  
Memoriál M. Zavarskej - žiačky

Žiačky 7. A získali krásne 3. miesto pod vedením trénerky Zuzany Žitniakovej. Gratulujeme:-))

diplom

návrat hore

v  
Otvorenie nového školského roka

2. septembra sme sa opäť zišli v škole. Pani učiteľky privítali všetkých žiakov. Deviataci pod vedením Mgr. Jaurovej pripravili pre prvákov krátky program v telocvični.

foto      video

návrat hore

v  
Úspech Lenky Slezárikovej

Na Majstrovstvách Európy v basketbale v  Estónsku tretie miesto - bronzová medaila. Gratulujeme :-))

foto

návrat hore

   
2009/2010
Začali prázdniny
Galéria najúspešnejších žiakov
Paríž 2010
Rozlúčka s našimi deviatakmi
Školský výlet 9. A a 9. C do Budapešti
Školský výlet 3. ročník Bratislava
Školský výlet 2. ročník Piešťany
Práce druhákov z predmetu Informatická výchova
Disco tance - okresné kolo
Fotili sme sa
Školský výlet 4. ročník
Nízke Tatry
Výchovný koncert
Zber papiera - vyhodnotenie
1. sv. prijímanie našich tretiakov
Deň matiek
Okresná súťaž Hliadky mladých zdravotníkov
Práce 6. A zo SJL - Ako vznikla Trnávka... (báje)
Majstrovstvá okresu v atletike ZŠ - žiačky
Majstr. SR Nestle basket cup - žiačky
Majstrovstvá regiónu v hádzanej ZŠ - žiaci
Majstrovstvá regiónu v hádzanej ZŠ - žiačky
Majstrovstvá kraja Nestle basket cup - žiaci
Majstrovstvá kraja Nestle basket cup - žiačky
Magická noc
Noc s Andersenom
Čítajme si - detský čitateľský maratón
Majstrovstvá okresu v hádzanej ZŠ - žiaci
Majstrovstvá okresu v hádzanej ZŠ - žiačky
Majstrovstvá kraja vo vybíjanej ZŠ - žiačky
VYV - Súťaže
2% z dane
Matematická olympiáda - okresné kolo
Hollého pamätník  - školské kolo
Kika Madarásová tretia vo Francúzsku
Testovanie 9 - 2010
15. reprezentačný ples
Polročné vysvedčenie
Karneval
Deviatková Marienka
Vianočné posedenie
Súťaž o najkrajší vianočný pozdrav
Mikulášsky bazár
Deň otvorených dverí
Majstrovstvá okresu v basketbale ZŠ - žiačky
Majstrovstvá okresu v basketbale - žiaci
Z exkurzie našich ôsmakov v Banskej Štiavnici
Týždeň zdravia

Návšteva dopravného ihriska v Galante

Ochrana človeka a prírody
Výchovný koncert
Zber papiera
Memoriál M. Zavarskej
Otvorenie nového školského roka
Úspech Lenky Slezárikovej