školská
PhDr. Magdaléna Bohunická
KONZULTAČNÉ HODINY
 
v čase prerušeného výchovno-vzdelávacieho procesu v súvislosti
s výskytom COVID 19 ponúkam možnosť konzultácií
 

kontaktná adresa: magdalena.bohunicka@gmail.com

psychologička
oznamujeme

vítame vás

oznamujeme

jedáleň


pracujeme

RZA


bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

ochrana oú


mapa stránok

 

 

 

 

 

 

ZŠ - oznamujeme - školská psychologička