v
2018/2019
Dni detskej knihy - beseda

galéria
viac info

 
Noc s knihou

galéria
viac info

2007/2008  2008/2009  2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013   2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019 
 
 
v
2017/2018
Noc s knihou

galéria
viac info
video

2007/2008  2008/2009  2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013   2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019 
 
 
v
2016/2017
Deň školských knižníc

galéria
video

 
Noc s knihou

galéria
viac info

2007/2008  2008/2009  2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013   2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019 
návrat hore
 
 
v
2015/2016
Noc s knihou

galéria
viac info
na webe

 
Mesiac knihy v ŠKD

galéria
viac info

2007/2008  2008/2009  2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013   2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019 
návrat hore
 
 
v
2014/2015
Slávnostné otvorenie
zbierky fondu kníh

galéria
video

 
 
Návšteva zbierky fondu kníh

galéria
viac info

 
Noc s knihou

galéria
viac info
na webe

 
Návšteva knižnice J. Fándlyho

galéria
viac info

2007/2008  2008/2009  2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013   2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019 
návrat hore
 
 
v
2013/2014
Noc s Andersenom

galéria
viac info
na webe

 
Čitateľský maratón

galéria
na webe

2007/2008  2008/2009  2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013   2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019 
návrat hore
 
 
v
2012/2013
Noc s Andersenom

galéria
viac info

2007/2008  2008/2009  2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013   2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019 
návrat hore
 
 
v
2011/2012
Noc s Andersenom

galéria
viac info

 
Čitateľský maratón

galéria
video

2007/2008  2008/2009  2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013   2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019 
návrat hore
 
 
v
2010/2011
Noc s Andersenom

galéria
viac info

 
Čitateľský maratón

galéria
video

2007/2008  2008/2009  2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013   2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019 
návrat hore
 
 
bb
2009/2010
Noc s Andersenom

galéria
viac info

 
Čítajme si

galéria
video

2007/2008  2008/2009  2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013   2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019 
návrat hore
 
 
bbn
2008/2009
Noc s Andersenom

galéria
viac info

2007/2008  2008/2009  2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013   2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019 
návrat hore
 
 
bn
2007/2008
Noc s Andersenom

viac info
galéria

2007/2008  2008/2009  2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013   2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019 
návrat hore 

2007/2008  2008/2009  2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013   2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019 
fotíme sa- akcie
ZŠ - fotíme sa - akcie - knihy

vítame vás

oznamujeme

jedáleň


pracujeme

RZA


bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

ochrana oú


mapa stránok