2002/2003 2003/2004 2008/2009  2009/2010 2010/2011  2011/2012  2012/2013 2013/2014 2014/2015  2015/2016 2016/2017  2017/2018 
2018
/2019
 
fotíme sa- akcie

v
2018/2019

galéria
video

O hudbu aj program sa starali samotné p. učiteľky 1. stupňa.

2002/2003 2003/2004 2008/2009  2009/2010 2010/2011  2011/2012  2012/2013 2013/2014 2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019
návrat hore
 
 
v
2017/2018

galéria

Autorkou fotografií je Mgr. Repíková.
(Ďakujeme!)

2002/2003 2003/2004 2008/2009  2009/2010 2010/2011  2011/2012  2012/2013 2013/2014 2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019
návrat hore
 
 
v
2016/2017

galéria
video

Autormi fotografií a videí sú naši žiaci
Samuel Gubi a Katarína Pekárová, obaja z 9.B. Sestry Miška a Lenka Holičové nám zaspievali s gitarovým  doprovodom Samuela Gubiho. Z 9.AB boli aj animátori a animátorky. O hudbu sa staral Patrik Kralovič, náš bývalý žiak.
(Ďakujeme!!!)

2002/2003 2003/2004 2008/2009  2009/2010 2010/2011  2011/2012  2012/2013 2013/2014 2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019
návrat hore
 
 
v
2015/2016

galéria
zoznam videí

Autormi fotografií a videí sú
p. uč. Repíková, p. uč. Štefunková,
p. Ondris a tiež naši žiaci
Samuel Gubi a Katarína Pekárová.
(Ďakujeme!!!)

2002/2003 2003/2004 2008/2009  2009/2010 2010/2011  2011/2012  2012/2013 2013/2014 2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019
návrat hore
 
 
v
2014/2015

galéria 1
galéria 2
galéria 3
video

Autormi fotografií (ďakujeme!!!) sú
p. uč. Repíková, p. uč. Štefunková,
p. Ondris a tiež naši bývalí žiaci
Patrik Kralovič a Matej Bednárik.

2002/2003 2003/2004 2008/2009  2009/2010 2010/2011  2011/2012  2012/2013 2013/2014 2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019
návrat hore
 
 
v
2013/2014

galéria 1
galéria 2
video

Autormi fotografií (ďakujeme!!!) sú
p. uč. Repíková, p. Ondris
a tiež naši bývalí žiaci Patrik Kralovič a Matej Bednárik (od chlapcov máme aj krátke video).

2002/2003 2003/2004 2008/2009  2009/2010 2010/2011  2011/2012  2012/2013 2013/2014 2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019
návrat hore
 
 
v
2012/2013

galéria
zoznam videí

Autormi fotografií (ďakujeme!!!) sú
p. Bieliková, p. Ondris, a tiež naši žiaci Martin Vrobel a ŠImon Kavuliak z 8.B.
Autormi videí (ďakujeme!!!) sú
p. Bieliková a Šimon Kavuliak z 8.B.

2002/2003 2003/2004 2008/2009  2009/2010 2010/2011  2011/2012  2012/2013 2013/2014 2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019
návrat hore
 
 
v
2011/2012

galéria

video

2002/2003 2003/2004 2008/2009  2009/2010 2010/2011  2011/2012  2012/2013 2013/2014 2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019
návrat hore
 
 
v
2010/2011

galéria

zoznam videí
2002/2003 2003/2004 2008/2009  2009/2010 2010/2011  2011/2012  2012/2013 2013/2014 2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019
návrat hore
 
 
 
2009/2010

galéria

zoznam videí

2002/2003 2003/2004 2008/2009  2009/2010 2010/2011  2011/2012  2012/2013 2013/2014 2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019

návrat hore

 
 
 
2008/2009

galéria

zoznam videí

2002/2003 2003/2004 2008/2009  2009/2010 2010/2011  2011/2012  2012/2013 2013/2014 2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019

návrat hore

 
 
 v

2003/2004

galéria

Ponúkame fotografie zo školského karnevalu, ktorý sa uskutočnil
13. februára 2003.
Autorom fotografií (ďakujeme!) je i tento rok Peter Marušinec, ktorému patria i autorské práva na všetky fotografie.

2002/2003 2003/2004 2008/2009  2009/2010 2010/2011  2011/2012  2012/2013 2013/2014 2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019

návrat hore

 
 

 

2002/2003

galéria

Ponúkame fotografie zo školského karnevalu, ktorý sa uskutočnil
29. januára 2004.
Autorom fotografií (ďakujeme!) je i tento rok Peter Marušinec, ktorému patria i autorské práva na všetky fotografie.

2002/2003 2003/2004 2008/2009  2009/2010 2010/2011  2011/2012  2012/2013 2013/2014 2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019

návrat hore

ZŠ - fotíme sa - akcie - karneval

vítame vás

oznamujeme

jedáleň


pracujeme

RZA


bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

ochrana oú


mapa stránok