Rodičovské združenie Atómová
 
Právna forma:

 Občianske združenie

Dátum registrácie:

 19. 10. 2018

Sídlo:

 Atómová 1, 917 01 Trnava

IČO:

 51679981

Bankové spojenie:

 Fio banka a.s.

Číslo účtu v tvare IBAN:

 SK3383300000002801539822

   

Pri akejkoľvek platbe nezabudnite, prosím, uviesť identifikačné údaje žiaka: meno, priezvisko a triedu.

 

INFORMÁCIE:

Stanovy RZA

vítame vás

oznamujeme

jedáleň


pracujeme

RZA


bavíme sa

fotíme sa

úspechy


kontakty

mapa stránok

 

 

 

 

 

 

ZŠ - Rodičovské združenie Atómová