2017/2018

 Pedagogickí zamestnanci:

1. p.  Mikovínyová  Jolana  zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ, tr. učiteľka C
2. p.  Dritomská  Filoména  učiteľka B
3. p.  Kubičková  Milada  učiteľka D
4. p.  Martinusová  Ľubica  triedna učiteľka E
5. p.  Minarovičová, DiS.  Mária  učiteľka E
6. p.  Opatovská  Janka  triedna učiteľka A
7. Bc.  Ovečková  Stanislava  učiteľka C
8. p.  Raceková  Zuzana  učiteľka A
9. p.  Štefanáková  Bronislava  triedna učiteľka B
10. p.  Zacharová  Anna  triedna učiteľka D
         

 Nepedagogickí zamestnanci:

1. p.  Zvolenská  Dagmar  vedúca ŠJ
2. p.  Drahošová  Iveta  hlavná kuchárka
3. p.  Kocánová  Jana   pomocná kuchárka
4. p.  Matúšová  Andrea  pomocná kuchárka 
5. p.  Žigárdyová  Beáta   kuchárka
6. p.  Černá  Silvia   upratovačka
7. p.  Šimeková  Darina   upratovačka 
8. p.  Lopatková  Emília   školníčka (50 %)
9. p.  Vrobelová  Jana   školníčka (50 %)
MŠ - pracujeme - zamestnanci
vítame vás

oznamujeme


pracujeme


bavíme sa


fotíme sa


kontakty


mapa stránok


pracujeme