a príïte zas...
(033) 3236 780 - zástupkyòa riad. ¹koly
(033) 3236 781 - jedáleò
(033) 3236 779 - chodba

 

msokruzna19@gmail.com

M© - kontakty

adresa   e-mail
sídlo ¹koly
 
telefón
Základná ¹kola
s materskou ¹kolou
Atómová 1
917 01 Trnava

 
vítame vás

oznamujeme


pracujeme


bavíme sa


fotíme sa


kontakty


mapa stránok