2018/2019

 Pedagogickí zamestnanci:

1. Mgr.  Císarová  Michaela  zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ
2. Bc.  Barkociová  Eva  učiteľka
3. Mgr.  Benedikovičová  Iveta  učiteľka
4. p.  Hanusová  Iveta  učiteľka
5. p.  Kvasničková  Jana  učiteľka
6. PaedDr.  Lužáková  Hana  učiteľka
7. p.  Pauliniová  Sidónia  učiteľka
8. p.  Ševčíková  Dagmar  učiteľka
         

 Nepedagogickí zamestnanci:

1. p.  Gažová  Júlia  pomocná kuchárka
2. p.  Hulínová  Jana  hlavná kuchárka
3. p.  Markusíková  Soňa  školníčka
4. p.  Masár  Marián  údržbár
5. p.  Zvolenská  Dagmar  vedúca školskej jedálne
6. p.  Šimončičová  Silvia  kuchárka
7. p.  Tašká  Zuzana   upratovačka
 
návrat hore

pracujeme

MŠ 27 - pracujeme - zamestnanci 

vítame vás


oznamujeme


jedáleň


pracujeme


bavíme sa


fotíme sa


kontakty


ochrana oú


mapa stránok