a príďte zas...
(033) 3236 783 - zástupkyňa riaditeµky ąkoly
(033) 3236 784 - vedúca ąkolskej jedálne
(033) 3236 785 - chodba
(033) 3236 786 - kuchyňa
   

 

ąkôlka:
msokruzna27@gmail.com

M© 27 - kontakty

adresa   e-mail
sídlo ąkoly
 
telefón
Z© s M©, Atómová 1,
elokované pracovisko M©
Okruľná 27
917 01 Trnava

  

vítame vás


oznamujeme


jedáleň


pracujeme


bavíme sa


fotíme sa


kontakty


ochrana oú


mapa stránok