2019/2020

 Pedagogickí zamestnanci:

1. p.  Mikovínyová  Jolana  zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ,
 učiteľka triedy A
2. p.  Kubičková  Milada  učiteľka triedy E
3. p.  Lechovičová  Miroslava  učiteľka triedy C
4. p.  Martinusová  Ľubica  učiteľka triedy D
5. p.  Minarovičová, DiS.  Mária  triedna učiteľka triedy C
6. p.  Opatovská  Janka  triedna učiteľka triedy B
7. Bc.  Ovečková  Stanislava  triedna učiteľka triedy A
8. p.  Raceková  Zuzana  triedna učiteľka triedy D
9. p.  Štefanáková  Bronislava  učiteľka triedy B
10. p.  Zacharová  Anna  triedna učiteľka triedy E
 

 Nepedagogickí zamestnanci:

1. p.  Zvolenská  Dagmar  vedúca ŠJ
2. p.  Drahošová  Iveta  hlavná kuchárka
3. p.  Kocánová  Jana   pomocná kuchárka
4. p.  Matúšová  Andrea  pomocná kuchárka 
5. p.  Žigárdyová  Beáta   kuchárka
6. p.  Vittek  Silvia   upratovačka
7. p.  Šimeková  Darina   upratovačka 
8. p.  Lopatková  Emília   školníčka (50 %)
9. p.  Vrobelová  Jana   školníčka (50 %)
 
návrat hore
MŠ 19 - pracujeme - zamestnanci

pracujeme

vítame vás

oznamujeme

jedáleň


pracujeme

bavíme sa

fotíme sa

kontakty

mapa stránok