a príďte zas...
(033) 3236 780 - zástupkyňa riaditeµky ąkoly
(033) 3236 781 - jedáleň
(033) 3236 779 - chodba

 

ąkôlka:
msokruzna19@gmail.com

M© 19 - kontakty

adresa   e-mail
sídlo ąkoly
 
telefón

 

vítame vás

oznamujeme

pracujeme

bavíme sa

fotíme sa

kontakty

mapa stránok

Z© s M©, Atómová 1,
elokované pracovisko M©
Okruľná 19
917 01 Trnava